האם לובשים בגדי שבת בשבת 'חזון' ?

י"א שבט תשפ"א- סימן תקנ"א- סעיף א'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי לובש בגדי שבת בברית מילה בתשעת הימים? כיצד נוהגים בעניין פריסת הפרוכת בשבת בתשעת הימים?ומה הביאור בדברי השולחן ערוך 'משנכנס אב ממעטים בשמחה'?תמצית שיעור הלכה במשנה ברורה הלכות תשעה באב ושאר תעניות במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה' [משנ"ב חלק ו', סימן תקנ"א סעיף א']

'ממעטים' בשמחה

אומר השולחן ערוך, משנכנס אב ממעטים בשמחה, ומוסיף המשנה ברורה, שאין שמחים בו כלל, ובשער הציון מובא על פי תוספות, שאולי כוונת השולחן ערוך במה שאמר 'ממעטים' היא, שימעט ממה שדרכו לנהוג בשאר הימים, אבל לא שאין שמחים בו כלל, ויהודי שיש לו דין עם גוי בימים אלו, ישתמט ממנו, משום שמזלו של היהודי הוא רע בזמן הזה, ולכתחילה ישתמט מהגוי עד ראש חודש אלול, ועל כל פנים עד לאחר תשעה באב.

ברית מילה בתשעת הימים

אומר הרמ"א, ברית מילה שהיא מראש חודש אב עד תשעה באב, נוהגים שהמוהל ובעל הברית ואבי הבן לובשים בגדי שבת, ומבאר המשנה ברורה, שבעל הברית הוא הסנדק, ומוסיף המשנה ברורה, שגם האשה שמכניסה את התינוק, דהיינו, הקווטע"ר, נוהגת ללבוש בגדי שבת, שזהו עיקר מצוות הנשים, אבל סתם אנשים, אסורים בלבישת בגדי שבת מראש חודש אב עד לאחר תשעה באב, ואפילו בשבת 'חזון' מחליפים רק את הכתונת בלבד, משום שהוא בגד שנעשה בשביל הזיעה, ולפי זה מותר גם להחליף את הגרביים וכן את הנעליים, ומובא כאן בהערה למשנה ברורה מהדורת 'דרשו' על פי המשנה ברורה לקמן (ס"ק מ"ד) שהסיבה שאסור ללבוש בגדי שבת בשבת 'חזון', היא משום שניכר בהם הגיהוץ, ולפי זה, אין איסור בנעליים, כיוון שלא שייך בהם את העניין של גיהוץ, ומובא במשנה ברורה בשם הגר"א, שיש ללבוש בגדי שבת גם בשבת 'חזון', והטעם, משום שאם ילבש בגדי חול בשבת, יש בזה אבלות בפרהסיא, אבל גם למתירים, בכל זאת לא ילבש בגד חדש, ומובא כאן בהערה, בשם האגרות משה (חלק ג' סימן פ') שהוכיח, שגם לפי המתירים ללבוש בגדי שבת בשבת 'חזון', בגד חדש אסור, והראיה לזה מדין של חתן, שהרי כתוב במשנה ברורה (סק"ט) לעניין חתן, שאפילו שמותר לו ללבוש בגדי שבת בשבת 'חזון' גם לפי המחמירים, אבל בגד חדש אסור, ומובא כאן בהערה בשם הכף החיים, שלפי השיטות המתירות, גם בגד חדש מותר ללבוש.

פריסת פרוכת בבית הכנסת

אומר הרמ"א, פורסים בבית הכנסת פרוכת של שבת, אבל אם יצא תשעה באב בשבת ונדחה, אין פורסים פרוכת של שבת, ומי שיש לו נישואין בשבת 'נחמו', מותר ללבוש בגדי שבת בשבת 'חזון', ומוסיף המשנה ברורה, שאפילו אבי החתן והכלה לובשים בגד עליון של שבת לכבוד חתן וכלה.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

לפתוח את היום ברגל ימין

הצטרפו למייל היומי של דרשו
מדהים, מרגש ומחזק.

דילוג לתוכן