מתי צריך לברך על אותו פרי שני ברכות?

הדף היומי בהלכה ה' באייר סימן רט"ז מאמצע סעיף ב' 'והני מילי' עד סעיף ג'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רט"ז סעיף ב' [בחלקו השני]

- דיני ברכת הריח -

סוגי ברכות הריח | באיזה אופן מברך על פרי את ברכתו וברכת ריחו? | כשמברך על פרי ב' ברכות, איזה ברכה יקדים? | כיצד ינהג בהנ"ל לצאת מידי ספק? | איזה ברכה מברכות הריח פוטרת כל סוגי הריח? | האם ברכת שהכל פוטרת ברכת הריח? | מה החידוש שמברכים על אגוז "הנותן ריח טוב בפירות"? 

כשם שתקנו חז"ל לברך על כל אכילה ושתיה שאדם נהנה בעולם הזה, כך תקנו לברך על ריח שנהנה בעולם הזה, והסמיכו את זה על הפסוק "כל הנשמה תהלל ק-ה" שהנאה זו היא הריח, ותקנו רק ברכה ראשונה ולא אחרונה.

השו"ע מבאר, שישנן ד' סוגי ברכות על הריח, בורא עצי בשמים, בורא עשבי בשמים, בורא מיני בשמים, הנותן ריח טוב בפירות.
"בורא עצי בשמים" מברכים על כל עץ שיש ממנו ריח טוב, ולא צריך להיות ממש אילן, אלא גם אם הוא רך ולא כמו אילן, אם הוא נראה כאילן דהיינו שיוצאים ממנו כל מיני ענפים ועלים קטנים, זה מספיק שיברכו עליו עצי בשמים.

"בורא עשבי בשמים" מברכים על עשב שיש ממנו ריח טוב.

"בורא מיני בשמים" מברכים על דבר שאינו צומח בכלל, כגון חיה שלאחר שהדם שיוצא ממנה מתייבש יש ממנו ריח מאוד טוב, ומברכים עליו מיני בשמים.

"הנותן ריח טוב בפירות" {המ"ב אומר שהנוסח המדוייק הוא "אשר נתן ריח טוב בפירות" וכך נזכר בש"ס} מברכים על פרי שיש בו ריח טוב, ומברך ברכה זו בנוסף לברכת העץ, ויש בזה תנאי, שנטילת הפרי הייתה גם לאכילה וגם להריח, אבל כשנטלו רק לאכילה, יברך רק העץ.

כאשר לוקח פרי ויש בו ריח טוב וגם רוצה לאוכלו, נח' איזה ברכה יקדים, הא"ר והמאמר מרדכי סוברים, שיקדים ברכת הנותן ריח טוב בפירות כיוון שהנאה זו קרובה יותר, המ"ב מביא מהפמ"ג שהעיצה בזה היא קודם לברך העץ ולא יכוון להנות מהריח, ורק אחרי שאכל מהפרי יכוון להנות מהריח ויברך ברכת הריח.

כשם שיש ברכה אחת שכוללת את כל המאכלים והמשקאות, והיא ברכת "שהכל" וכמו שנתבאר שאם בירך שהכל על הכל, יצא יד"ח, כך גם לעניין ברכת הריח, ישנה ברכה שהיא כללית ופוטרת את כל סוגי הבשמים, וברכה זו היא "בורא מיני בשמים".
יש נידון בפוסקים האם "שהכל" פוטר ברכת הריח.

על אגוז ועל קניל"ה וקלאו"ו וכל הבשמים שהם לאכילה, מברך "הנותן ריח טוב בפירות", והחידוש בזה הוא, שהייתי חושב שהם מיני בשמים ואע"ג שאפשר לאוכלם, קמ"ל שכיוון שעיקרם לאכילה, מברכים עליהם "אשר נתן ריח טוב בפירות".

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים