מדוע אין להניח קורה באלכסון ע"ג המבוי?

י"ט באדר ב תשע"ט - סימן שס"ג- מאמצע סעיף ל'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר לטלטל במבוי שכותל אחד שבו ארוך ונכנס לתוך רה"ר יותר מהכותל הקצר?ובאיזה אופן מועיל הנחת קורה באלכסון? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שס"ג סעיף ל' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

מבוי שיש לו שני כתלים משני הכיוונים, וכותל אחד ארוך יותר, והוא נכנס לתוך רה"ר יותר מאשר הכותל הקצר שבצד השני, אם הוא רוצה להתיר את המבוי בטלטול ע"י קורה, לא יניח את הקורה ע"ג ראש הכותל הקצר ובאלכסון ע"ג ראש הכותל הארוך, משום שקורה מועילה להתיר בטלטול במבוי משום היכר, שע"י שהרבים יראו את הקורה, הם יבחינו שאסור לטלטל ברה"ר, וממילא, אם יניח את הקורה כך באלכסון, אם יהיה מותר לטלטל עד סוף ראש הכותל הארוך, נמצא ששם אין כותל בצד השני, ויבואו להתיר לטלטל ברה"ר, שהרי אנשים מדמים בעצמם שהם נמצאים ברה"ר, לכן יניח את הקורה בשווה.

אם רוצה להתיר את המבוי הזה, יעשה צורת הפתח ואפילו באלכסון, שהרי צוה"פ זו מחיצה, והוי כמו שהמקום סתום, ומי שמטלטל שם, מבחין שהמקום באמת מוקף במחיצות.

כל האיסור להניח את הקורה באלכסון, זה רק בראש המבוי, אבל באמצע המבוי, אפשר להניח את הקורה באלכסון, כי גם אם הוא יטלטל כנגד הארוך, הרי הוא מוקף במחיצות המבוי, ואומר המ"ב, שבראש הכותל, לא רק שאסור להניח את הקורה כנגד הארוך, אלא גם לחי אסור להניח שם, כי הלחי מתיר כנגדו בקו ישר, ומראש הכותל הארוך בקו יש אין שם כתלים, והוא לא יכול להתיר שם, וגם כאשר מניחים שני פסים, צריך שהם יהיו אחד מול השני ולא באלכסון.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים