הדף היומי מסכת כריתות דף יד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היה משלח את השעיר לעזאזל?

האם איסור חל על איסור?
וכיצד יתכן שבמעשה אחד מתחייב שש חטאות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת כריתות דף יד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים