הדף היומי מסכת חולין דף עז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד ניתן לרפא עצם שהתקלפה?

איזה מהאמוראים היתה "סכינו חריפה"?
והאם מותר לצבוע אילן בצבע אדום?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת חולין דף עז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים