האם חייבים לבדוק לפני ​שמתחילים לברך שהמקום נקי?

הדף היומי בהלכה י"ג בטבת סימן קפ"ה מסעיף ה' עד סימן קפ"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן קפ"ה סעיף ה'

- לברך ברכת המזון בקול רם, ויתר פרטים בברכת המזון -

בירך בהמ"ז ונמצא שיש צואה בקרבתו | מה הדין בזה בתפילה וק"ש? | מה הדין כשנמצאו מי רגליים?

אדם שבירך בהמ"ז, ואח"כ התברר שיש כנגדו או בצידו בתוך ד' אמות צואה, האם צריך לחזור ולברך בהמ"ז או לא, והשאלה היא, האם להשוות בהמ"ז לתפילה וק"ש, ששם קיי"ל להלכה שאם מתפלל או קורא ק"ש במקום שיש סבירות שתימצא שם צואה, ולא בדק והתפלל, כיון שנמצאה שם צואה חוזר ומתפלל, וא"כ האם להשוות בהמ"ז לזה, או שבהמ"ז קלה יותר, בכך ששתוי לא יכול להתפלל או לקרוא ק"ש, אבל יכול לברך בהמ"ז, וגם לגבי שיכור ברמה כזאת שלא יכול לדבר לפני המלך ומברך בהמ"ז, האם צריך לחזור ולברך בהמ"ז כשמתפקח מיינו או לא? [המ"ב מביא שהאחרונים מקשים מסעיף ד', שמבואר שאפי' נשתכר כ"כ עד שאינו יכול לדבר כראוי, יכול לברך בהמ"ז, הרי מבואר שהשו"ע פוסק, ששיכור יכול לברך בהמ"ז, ואיך כאן הוא מסתפק בזה? ובאמת להלכה אומרים האחרונים שיכול לברך בהמ"ז כשהוא שיכור]

מביא השו"ע שנסתפקו בזה התוס' והרא"ש, ולהלכה אומר המ"ב שיחזור ויברך, ואם בירך כנגד מי רגליים, א"צ לחזור, כיוון שהאיסור להתפלל כנגד מי רגליים הוא רק מדרבנן, וכשיש ספק אם יש מ"ר או לא, זה ספיקא דרבנן, ולכן אינו צריך לבדוק, וגם אם נמצאו שם מ"ר א"צ לחזור ולהתפלל, משא"כ כנגד צואה שזה דאורייתא, ואם לא בדק הוא פושע וחוזר.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים