תענית בראש חודש

ג' אלול תשע"ט - סימן תי"ח- סעיף א'- סעיף ב'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזו קהילה נהגו להתענות בר"ח סיון?האם מותר להתענות בר"ח תענית שעות? ומה הדין כאשר גזרו תענית על הציבור בר"ח?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן תי"ח במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

ר"ח אסור בתענית, ואומר המ"ב, שאנשי קהילת קודש 'וורמייזא', מתענים בר"ח סיון על הגזירות שהיו עליהם באותו הזמן בשנת תתנ"ו לאלף החמישי, ואומרים סליחות ותחנונים, אבל שאר מקומות שלא ארעו בהם אותם צרות, לא נהגו באותם תעניות ותחנונים.

הבה"ל מביא בשם המג"א שמסתפק, האם מותר בר"ח להתענות תענית שעות, ואומר, שמשמע מדבריו, שזה תלוי האם ר"ח אסור בתענית מדאורייתא או מדרבנן, ומביא הבה"ל ראיה, שגם תענית שעות אסורה בר"ח.

לא גוזרים תענית על הציבור בר"ח, ובחנוכה ופורים, ואם גזרו, גזירתם אינה חלה, וא"צ להתענות, אבל אם גזרו להתענות כך וכך ימים, והתחילו קודם ר"ח, וכגון שלא ירדו הרבה גשמים, וגזרו תענית בה"ב, ולא שמו לב בשעת הגזירה לכך שבאחד הימים הללו חל ר"ח, כיוון שלא הייתה להם כוונה לעקור את ר"ח, והתחילו כבר להתענות, ממשיכים להתענות אע"פ שחל ר"ח באחד מן הימים, וזה הכל בזמנם, אבל בזמננו, אין כח לגזור גזירה על הציבור, וגזירה על הציבור היא כמו גזירה על היחיד, שאם חל ר"ח באחד מהימים, לא מתענים, אלא משלימים ביום אחר.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים