תלישת ענפים ופירות מעץ שהתייבש

י"ט כסלו תשע"ט- סימן של"ו סעיף י"ב - אמצע סעיף י"ג "ואם נעץ בו יתד"

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אעל איזה מלאכה עובר אדם התולש עשבים מהאדמה?האם מותר לקשור חפצים לעץ?ובאיזה אופן מותר לעלות בסולם הנשען על העץ?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן של"ו סעיף י"ב – סעיף י"ג בחלקו הראשון במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יש איסור של תולש גם כאשר האילן כבר יבש והפירות יבשים, ושלא כמו הלכות טומאה שפירות שמחוברים לקרקע אינם מקבלים טומאה באופן כזה, ומה שכפל השו"ע ואמר 'תאנים שיבשו באיביהן וכן אילן שיבשו פירותיו בו', מבאר המ"ב ב' אפשרויות, אפשרות א', שהרישא של דברי השו"ע עוסקת בתאנים, ובסיפא הוא אומר שהוא הדין גם שאר פירות, אפשרות ב', כוונת השו"ע היא, תאנים שיבשו באיביהן הכוונה שהתאנים התייבשו במקום חיבורם בענף אבל האילן עדיין לח, אפשרות נוספת היא גם כאשר הכל יבש, אפ"ה התולש מהם בשבת, חייב משום מלאכת תולש, ומביא הבה"ל, שיש פוסקים שסוברים, שכאשר האילן והפירות התייבשו לגמרי, אע"פ שהפירות מחוברים לאילן, מי שתולש מהם בשבת, פטור, ואין חיוב משום תולש אלא רק כאשר הפירות עדיין לחים קצת, והאילן עדיין לח קצת, ובכל מקרה מביא המ"ב בשם המג"א, שגם לשיטת השו"ע שסובר שכאשר הפירות התייבשו לגמרי והאילן התייבש לגמרי בכ"ז מי שתולש מהפירות חייב משום מלאכת תולש, זה הכל כאשר מדובר בפירות, אבל עשבים יבשים, אין בהם חיוב משום תולש כאשר תולש אותם מהאדמה, ובכ"ז מביא הבה"ל, שיש אופן שבתלישת העשבים מהאדמה יש חיוב אחר, והוא, משום חורש, כאשר ע"י תלישת העשבים הוא מייפה את הקרקע שהיא תהיה נוחה לחרישה ולזריעה, וכהגדרת מלאכת חורש שהיא ייפוי הקרקע לחרישה וזריעה.

אסור מדרבנן להשתמש באילן בשבת, גזירה שמא יעלה ויתלוש, ואיסור זה כולל כל השתמשות באילן, וכגון להישען עליו, או להניח עליו וליטול ממנו חפץ, או לקשור דבר לאילן, ובכלל איסור זה הוא גם השתמשות בצידי האילן, אבל השתמשות בצידי צדדים של האילן, מותרת, דהיינו, אילן שתחוב בו מסמר או יתד, אסור להשתמש בהם, כיוון שצידי האילן אסורים בהשתמשות, אבל כאשר על אותו מסמר תלוי סולם, מותר להשתמש בזה, כיוון שהם מוגדרים צידי צדדים, אבל אסור להניח או ליטול את הסולם מהמסמר, כיוון שבזה הוא משתמש במסמר עצמו שהוא צידי האילן, אבל כאשר האילן כבר עומד ע"ג המסמר, בשבת מותר לעלות עליו, כיוון שנחשב שמשתמש בצידי צדדים של האילן.

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים