תינוק שנולד בחודש השמיני האם מחללים עליו שבת?

כ' חשון תשע"ט- סימן ש"ל- סעיף ו'- סעיף ז'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם יש אופן שיולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה גם לאחר שבעה ימים מהלידה?אלו דברים מותר לעשות לצורך התינוק הנולד? ומדוע אסור לחלל שבת על תינוק שהוא ספק בן ז' ספק בן ח' והרי זה ספק פיקו"נ? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ג' סימן ש"ל סעיף ו' – סעיף ז' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

יולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה עד שבעה ימים מהלידה ומותר לחלל עליה את השבת, ועד שלשה ימים מותר לחלל עליה את השבת גם כאשר היא אומרת איני צריכה, ומשלשה ועד שבעה, בסתמא, מותר לחלל עליה את השבת, ואם היא אומרת שאינה צריכה, אסור לחלל עליה שבת, ומשבעה ועד שלשים יום היא מוגדרת כחולה שאין בו סכנה וצרכיה נעשים ע"י גוי, ואסור ע"י יהודי, כיוון שהיא כחולה שאין בו סכנה.

כהמשך להנ"ל, מבואר בסעיף ו' שישנו דבר מסוים, שלשיטת השו"ע היולדת מוגדרת כחולה שיש בו סכנה עד שלשים יום, והוא, לצורך עשיית מדורה, כלומר, כאשר היולדת מתלוננת שקר לה, אפילו בתקופת תמוז, הקור מסכן אותה, ומותר לחלל שבת גם ע"י יהודי כדי להדליק עבורה מדורה, ואומר המ"ב בבה"ל, ששיש אומרים שעדין היא מוגדרת כשאר חולה שאין בו סכנה ומותר להדליק רק ע"י גוי.

מותר לחלל שבת לצורך הוולד, ומביא השו"ע רשימת דברים שמותר לחלל שבת לצורך הוולד, ומביא המ"ב מח', האם באותם רשימת דברים שגם אם לא יעשו אותם, הוולד לא יסתכן, האם מותר לחלל שבת גם באיסור דאורייתא, או רק באיסור דרבנן בלבד.

הדברים שעושים לוולד הם, רוחצים אותו, ומולחים אותו, ומביא המ"ב, כדי שיתקשה הבשר, וטומנים השליא כדי שיחם הוולד, ואומר המ"ב, שהיה הדבר הזה סגולה אצלם, וכן חותכים את הטבור, סה"כ ארבעה דברים, ולעניין הטמנת השליא, אסור לעבור על איסור דאורייתא לצורך כך, ולכן אסור להטמין את השליא בקרקע, ולעניין שלשת הדברים האחרים, נחלקו הפוסקים, י"א שאסור לעבור על איסור דאורייתא לצורך כך, כיוון שגם בלי זה לא יבואו לידי סכנה, וי"א שמותר לצורך כך לעבור גם על איסור דאורייתא, וכגון, להביא את הסכין ברה"ר, מותר.

בן ח', דהיינו תינוק שנולד בחודש השמיני להריון, הוא מוגדר כמת, אא"כ צורתו החיצונית הושלמה, דהיינו, שנגמרו שערו וציפורניו, ואם לא נגמרו שערו וציפורניו, אסור לטלטל אותו כיוון שהוא מוקצה, ותינוק בן ז' יחיה, ואם הוא ספק בן ז' או ח', לא מחללים עליו את השבת אא"כ גמרו שערו וציפורניו, ומביא המ"ב נידון, האם גמרו שערו וציפורניו הולך רק על ספק בן ז' ספק בן ח' ואם נגמרו, מותר לחלל עליו שבת, או שכאשר נגמרו שערו וציפורניו מותר לחלל שבת גם על בן ח', ולעניין טלטול, אם נגמרו שערו וציפורניו, מותר לטלטל גם בוודאי בן ח', אבל לעניין לחלל שבת, נחלקו הפוסקים האם מותר לחלל עליו שבת.

לכאורה קשה, מדוע אסור לחלל שבת על ספק בן ז' ספק בן ח', והרי זה ספק פיקו"נ, אולי הוא בן ז' ואז הוא חי והוא בן קיימא? ומבאר המ"ב, מכיוון שמעולם הוא לא היה חי, לא נאמר הדין שבספק אנחנו מחללים שבת עבורו.

כיצד מומלץ להתנהג כששוטר תנועה עוצר אתכם באמצע הדרך
"החלטתי שלא יעבור עלי יום ללא עשיית טובה ליהודי!"
איך קרה שהחבר שלי ''הרוויח'' 500 שקל בזכות דו''ח חניה שאני קיבלתי
"אפשר בגלידה להתקרב לעבודת ה'!"
יוצאים לצימר? ככה תעשו את זה נכון
סיפור השגחה מדהים: ניצל ממוות בטוח 'בזכות' תאונה...
האשה שחזרה לחיים בריאים בזכות נגיף הקורונה
החפץ חיים, הקשיב לקריאת המכתב, ואמר שעל פי התיאור, יתכן מאוד שכלי זהב אלו הם כלי הקודש מבית המקדש
מאות בני ישיבות התכנסו ל'קעמפ חיזוק' מיוחד שנמשך על פני יום שלם בעיר סרסל שבפרברי פריז
מדוע אנשים פוחדים מביאת המשיח?
גדולי ישראל מזהירים: "להימנע מלהשתתף באירועים מלבד בני המשפחה הקרובים!"
האזינו: עשרות הרצאות לתשעה באב
כלי המקדש שהתגלו במערה, וילד בן 14 שמבצע עסקת נדל"ן מוצלחת
מוזיקאי עולמי עטור פרסים מקבץ נדבות עם כינור ששווה מיליונים...
התכנית הבינלאומית של 'דרשו' יוצאת לדרך: עשרות אלפי בני ישיבות מרחבי תבל בלימוד משותף
הבן התחתן בלייקווד, האבא רקד במלבורן...
מה לומר למי שחושש לצאת מביתו שמא יפגע בו הנגיף?
הורדת מסכה? - הורדת סטנדר מהיכלי הישיבות!
השלטונות מורידים לחץ...
בורו פארק: מה עושה יהודי חרדי בתוך שלולית ענק?
אני מסתכל במד-חום והמספרים קופצים בקצב מבהיל: 40, 41, 42... המכשיר מסמן שמד המעלות הגיע למקסימום
"חשבתי שהקב"ה שומע רק תפילות של חרדים..."
שער חניה חשמלי כמעט הוכנס לבידוד...
מפתיע: מיהו המאושר שזכה לקבל את שעון היד המיוחס שירש האדמו"ר רבי אלעזר אבוחצירא זצ"ל מאביו הק' ה'בבא מאיר' זי"ע?
''אני לא מאשימה אף אחד. יש כאלה שהעדיפו לשלוח את הילד לגן''
היוזמה הבינלאומית למשבר הקורונה:
מהו סוד סגולותיה של הרבנית קניבסקי ע"ה?
לפתע שמע מאחוריו: "עצור!". היה זה קצין רומני ובידו אקדח. "מה מעשיך?! האם אתה מכשף?!"
"ישב אצלי יהודי ובכה בדמעות שליש. כמעט ברור לו שהוא הדביק מישהו שנפטר לבית עולמו"...
מרן הגאון רבי אהרון יהודה לייב שטינמן זצוק"ל: "היכול אחד שאינו עושה כלום להיקרא 'מחנך'?"
חיוורון פשט לפתע על פני הקצין. מחט העירוי נעלמה! בשבריר שנייה הבין את המשמעות...
הספר צנח מארון הספרים לרצפה, ונפתח בדיוק ב...
מה אפשר לומר לאלו שמפחדים? - מרן שר התורה שליט"א בהתייחסות לענייני השעה
גל ראשון גל שני...
''למחרת הגעתי לשיעור, ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו היום''
''כבר 14 שנים הוא נוסע במסלול קבוע, ומעולם לא טעה...''
שוהים בבידוד? פסק ההלכה של מרן הגר''ח קנייבסקי לגבי שמיעת מוזיקה
"אלה מסעי" - מפגש מרתק ומרגש שהוביל פתאני מאפגניסטן לשוב לחיק היהדות
מרן רה''י הגרי''ג אדלשטיין שליט''א: ''חיוב גמור לשמור על כללי הזהירות''
מה כבר אפשר להספיק בתור לתספורת?
מי חייב לשלם את עלות השניצלים?
מדוע חדשות – נייעס, זה משהו 'רע'? ולמה אנחנו שמחים שאנחנו סוף סוף בדיכאון?!
האם חולה קורונה חייב לצום בי"ז בתמוז?
לא כל מי שיש לו קול יפה, יכול להיות זמר...
בקבוק היין שהתנפץ באזרבייג'אן
הגביר הכין 50 אלף דולר במזומן (שווה ערך למיליון דולר בימינו). כשהגיע אל הרבי הופתע לגלות...
התפללתי שהאדמה תבלע אותי, אבל שום נס לא קרה. הרבי הגיע, בדק בכיס, גילה את השעון ו...
"הוא מכר את הממתקים של משלוחי המנות, קנה נקניקיות ומוכר בחמישה שקלים. 'קופיקס' נהיה לנו..."
האשה מברוקלין שהצליחה לבטל את נאומו השבועי של נשיא ארה''ב
מה חיפש החגב בביתו של מרן הגר''ח קנייבסקי
המזוודה של מרן הגראי''ל שטיינמן בדרך לארה''ב
"הורי פחדו שאצא לטיולים. במקום להתבכיין הייתי יושב וקורא מהבוקר עד הערב''
כשחבר מועצת העיר הקריא 'חפץ חיים' באוזני ראש העיר
''הרסת לנו את החיים! עכשיו אתה מגיע לבקש סליחה?"
זמני צום שבעה עשר בתמוז תשפ 2020
''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים