שקי קמח המונחים ליד החומה

א' ניסן תש"פ - סימן תס"ו- סעיף ג'- אמצע סעיף ד' "ודווקא כל זמן שהוא מלחלח"
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יש תקנה לקמח שנעשה לח מזיעת החומה?מה סוברים האוסרים  להשתמש בקמח שנעשה לח מזיעת החומה? וכיצד יעשו כאשר נפלו מים על הקמח? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תס"ו סעיפים ג' – ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

אומר השו"ע, שק מלא קמח שעמד ליד חומה, ונעשה לח מחמת זיעת החומה, הקמח מותר, והטעם מבאר המ"ב, שהשיטה הזאת סוברת, שזיעת הכתלים אינה נחשבת כמים, ואינה מחמיצה בכל אופן שהיא, וכפי שמצאנו לעניין הכשר טומאה, שזיעה לא מכשירה את המאכל לקבל טומאה, אבל אם מדובר בזיעה או הבל שיוצאת מהמים, היא מחמיצה.

אומר המ"ב, אע"פ שזיעת הכתלים אינה מחמיצה, היא לא עדיפה ממי פירות, ולכן, כיוון שמבואר לעיל, שמי פירות עם מים ממהרים להחמיץ, אין ללוש בהם לכתחילה, ואם הקמח לח מחמת זיעת הכתלים, ינפה אותו, ואת הקמח המלוכלך ישאיר לאחר פסח.

יש אוסרים קמח שנעשה לח מזיעת הכתלים, וסברתם היא, שהיכן שיש רטיבות של מים, זה מחמיץ, וא"א להשוות דיני חמץ לדיני הכשר טומאה, וי"א, שטעם האוסרים הוא, משום שחוששים שיש בזיעת הכתלים מים, והם חוששים לזה בכותל של עץ, וא"כ, דווקא בעץ, אבל לא במתכות או באבנים, ואומר המ"ב, גם אם אנחנו חוששים לדעה האוסרת שזיעה דינה כמים, בכ"ז מותר להשהות את הקמח שנעשה לח מהזיעה, לצורך אחר הפסח.

מים שנפלו על הקמח, וחלק מהקמח נעשה לח, אותו קמח הוא חמץ, ונאסר, ולכן, יחזיק בידו את אותו גוש שנרטב מהמים, ושאר הקמח מותר, ואומר המ"ב, זה הכל כאשר נרטב החלק התחתון של השק, אבל אם נרטב החלק העליון של השק, אין מה לעשות, שמא המים חדרו לעומק, ואם השק של הקמח נרטב בכמה מקומות, והוא לא יכול לאחוז את כל המקומות שנרטבו, ינפה הקמח, והשאר מותר, שהרי הקמח שנרטב, נעשה גוש, וכאשר מנפים אותו הוא נשאר למעלה בנפה, ושאר הקמח שנשפך, הוא קמח כשר שאין בו חשש חמץ.

השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א

''אני לא ממהר לחתום... הראשון שיהיה פה עם כל הכסף במזומן - זוכה בדירה!''
התגלה סליק ירדני מימי מלחמת ששת הימים
החליט 'משום מה' לתת לאברך פלוני 400 ש"ח...
'ודיברת בם’. בם? ראשי תיבות 'בלי מסיכה'...
גל של מכחישי סכנה: ריקודים עם הנגיף
אין להיבדק ביום שישי, ואסור לענות לטלפון בשבת
"לבישת מסיכה בזמנים האלו חובה גמורה... ועוון הוא להימנע מלבישתה!"
מבודד יקר, למה אתה לא יוצא מהבית? כי ביבי לא מרשה?
צפו: הגאון רבי משה פיינשטיין זצוק"ל, בתפילת שחרית
כששמע הרבי שבחו"ל יש פשקווילים נגדו, אמר: "אזוי?! תביאו לי את הפתק, גם אני רוצה לחתום"...
התרגשתי עד דמעות. "תראו" - אמרתי לילדים והצבעתי על החלונות - "אתם רואים את הבתים המוארים?''
"אסור להכנס לפחדים, אבל חובה להיערך ולהשמר!"
מתפלל לבנים תלמידי חכמים?
לזה לא שמנו לב...
''יתכן והייתי מנהיג בכל הישיבות את 'שיטת קלם' שבה הבחורים הם שמנקים את בית המדרש''
''לא משנה היכן שהה באותו רגע, ההעברה הייתה מתבצעת מיד''
מדוע בנו של הגר''ש וואזנר זצ"ל בירך על אביו 'שהחיינו' בבית החולים?
הגר''ש ואזנר ורעייתו קפצו מהאוניה והחלו לשחות לכיוון החוף
בזכות המסכה: ישיבה שלימה ניצלה מהדבקה
מה ענה החפץ חיים לאברך שהתלונן שאינו מצליח ללמוד מספיק?
כשרבי משה בלוי נפגש עם מלך הולנד
לא רק שלא קיבל פיצויים על השריפה, אלא עוד הוגשה נגדו תביעה...
(לא) מדברים על הכול!
תגלית היסטורית מרגשת את העולם היהודי
אהרלה סמט ואידיש נחת - דרשו "לא לנו ודאווענען"
דרשו במבצע ייחודי: סיפורי חיזוק מתקופת הקורונה
אלעד: העיר הראשונה בישראל שתספק חשמל כשר בשבתות וימים טובים
''לאחר ההלוויה נגלה הרב קהלני אל בנו בחלום, ואמר לו דברים מבהילים''
ביטחון עצמי - גאווה?

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים

1/146
דילוג לתוכן