שליח היוצא לקנות שביתה עבור אחרים וחזר ולא קנה

כ' אב תשע"ט - סימן ת"י- סעיף ב'- סוף הסימן

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אהאם אפשר לקנות שביתה במקום רחוק ע"י מחשבה בלבד?ומה הדין באופן שיצא לדרך לקנות שביתה ומחמת סיבה מסוימת חזר לביתו באמצע הדרך?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן ת"י סעיף ב' – סעיף ג' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה

אדם שרצה לקנות שביתה במקום מסוים הסוף התחום, ויצא לדרך לשם כך, ומחמת סיבה כל שהיא, הוא חזר בחזרה לביתו, ולא קנה שביתה בסוף התחום כפי התכנית, הדין הוא, כיוון שהוא גמר בליבו לקנות שם שביתה, והוא יצא לדרך לשם כך, קנה שם שביתה, ויש לו משם אלפיים אמה לכל רוח.

כל היכא שקונה שביתה במקום רחוק, לא צריך לומר, 'אני רוצה לקנות שביתה בסוף התחום באותו מקום', אלא גם במחשבה בלבד קונה שביתה, ואין צריך לומר, שמי שבא בפועל בגופו לסוף התחום כדי לשהות שם בבין השמשות ולקנות שביתה, אע"פ שהוא לא אמר כלום, קנה שביתה, ויש לו משם אלפיים אמה לכל רוח, ומביא המ"ב, שהאחרונים חולקים על השו"ע וסוברים, שכל מה שנאמר שהוא קונה שביתה בסוף התחום אע"פ שהוא לא בא לשם ולא אמר כלום, זה רק כאשר הדברים מוכרחים שבאמת הוא רוצה לקנות שם שביתה, כגון, שיש לו שני בתים, אחד כאן, ואחד במרחק ארבעת אלפים אמה, שאז אם הוא יוצא לכיוון הבית שנמצא רחוק, אע"פ שהוא חזר, אנחנו תולים שהוא רצה להגיע לסוף התחום, ולקנות שם שביתה, ומה שהוא חזר לביתו, זה כיוון שהוא לא הספיק, אבל באופן שזה לא מוכרח שהוא רצה לקנות שם שביתה, אע"פ שהוא יצא לדרך, אם הוא חזר אח"כ, אנחנו תולים שהוא נמלך, והוא לא רוצה להגיע לסוף התחום ולקנות שם שביתה.

אדם שרצה להניח עירוב תחומין בסוף התחום, ויצא לצורך כך לדרך, אע"פ שבסוף הוא חזר בו, הדין הוא, שהוא קנה שביתה בסוף התחום, ודווקא האדם בעצמו, אבל שליח עבור אחרים לקנות להם שביתה, אע"פ שהוא יצא לדרך, אם הוא חזר ולא קנה שם שביתה, הוא קנה שביתה, אבל הם לא קנו שביתה.

סגולה לזיווג ולכל הישועות מפרשת תזריע מצורע
לקרוא ולהתפעם: היהודי הגיע מעולם האמת כדי לשלם את חובו
בדרך לקניית טלית קטן? 
הוא יודע מה הוא רוצה. ואתה?
"ערב טוב", אמר הגבוה, "קוראים לי ירחמיאל קראם, ובאתי לכאן לפגוש את הבן שלכם"
הקורונה עשתה לו רק טוב...
הערבי נדהם: "מה?! באמצע אתה מִתְּבֵּלל אתה רואה בבֶּאלֶבּון???"
שו"ת החינוך עם מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי
"אני מרגיש שהאדמה מתחתינו רועדת!", אמר לי
צפו: "במרוקו עשו זאת בקדושה וטהרה"
צפו: מרן הגר''ח קנייבסקי בכותל המערבי
וכי לזאת ייקרא "רעהו"? המצרי הזה הוא חברו של הישראלי?!
מידי שנה היה קובע עימו מחיר דמי שכירות למחסן כדי לאחסן בו את הכבשים...
הסגולה האדירה לבנים ושידוכים בליל הסדר
שידור חוזר: מעמד הכנה לליל הסדר עם הרב שלמה לוינשטיין שליט''א
סיכום מקוצר: כל מה שצריך לזכור בערב פסח שחל להיות בשבת
בסוף זה היה משתלם...
כיצד מסר ה"בבא מאיר" נפש לקיום מצוות הארבע כוסות?
רבבות לומדי הדף היומי התחילו בלימוד פרק 'ערבי פסחים'! בדיוק "שלושים יום קודם החג"!

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים