שלושה אנשים שרואים את אותו הדבר באותו זמן וכל אחד מברך ברכה אחרת

הדף היומי בהלכה כ"ח באייר סימן רכ"א סעיף ב' עד סימן רכ"ב סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן רכ"א סעיף ב'

- ברכת הודאת הגשמים –

איזו ברכה מברכים על ירידת גשמים? | שותף גוי בקרקע, נחשב שותף? | ראה הנילוס קטן ולאחר זמן ראה שגדל, האם מברך? | מה הדין כאשר רק שמע שירדו גשמים?

למדנו לעיל, שכאשר היה עצירת גשמים ואח"כ התחילו לרדת גשמים מברך ברכה.

השו"ע מפרט איזה ברכה מברכים בירידת גשמים, ומבואר שיש ג' סוגי ברכות, יש ברכה למי שאין לו קרקע וסתם שמח בירידת הגשמים, ויש ברכה למי שיש לו קרקע, ויש ברכה למי שיש קרקע בשותפות.

אם אין לו קרקע אומר "מודים אנחנו לך ה' אלקינו על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואילו פינו מלא שירה כים" עד "הן הם יודו ויברכו" וכו', וחותם "ברוך אתה ה' ק-ל רוב ההודאות" והכוונה היא ריבוי ההודאות.

אם יש לו קרקע בשותפות מברך הטוב והמטיב, הטוב לו והמטיב לאחרים, ולאו דווקא שותף, אלא אפילו שיש לו אשה וילדים מברך, שהריח הם שמחים שיש לאבא פרנסה ןבכך כל המשפחה שמחה.

אם אין לו שותף בקרקע מברך שהחיינו, והמ"ב אומר, שאם יש לאדם שותף גוי, נחשב הדבר שאין לו שותף ומברך שהחיינו בלבד.

המ"ב אומר, שאדם שראה את הנילוס כשהוא קטן, ולאחר זמן רב ראה שהוא גדול, מברך שהחיינו, אבל כאשר הוא גר ליד הנילוס ולא רואה את ההתחדשות בבת אחת, לא מברך, כי אין את השמחה של ראיית ההתחדשות בבת אחת.

הרמ"א כותב, שהשומע שירדו גשמים, י"א שמברך, והמ"ב אומר, שיש מח' האם זה הולך רק על מי שיש לו קרקע, או גם כאשר אין לו קרקע והייתה עצירת גשמים ומתחילים גשמים לרדת, האם מספיק בזה ששומע או שצריך שיראה בעיניו, ומביא המ"ב שספק ברכות להקל ולא יברך.

 

סימן רכ"ב סעיף א'

- ברכת הודאת הטוב והרע –

ברכה על שמועות טובות | ברכה על שמועות רעות | מה בא השו"ע לומר בלשון "שמועות? | מה הדי כאשר שמע מאדם נאמן שהנאמן רק שמע ולא ראה? | כיצד שייך לברך על הרעה כמו על הטובה?

על שמועות שהן טובות לו לבדו, מברך שהחיינו, ואם הם טובות לו ולאחרים מברך הטוב והמטיב.

סעיף ב'

על שמועות רעות מברך דיין האמת.

לשון השו"ע "שמועות" מבאר המ"ב, שזה בא לחדש שעל כמה שמועות בבת אחת מספיק ברכה אחת.

המ"ב אומר, שצריך לשמוע את השמועה מפי אדם נאמן, אבל אם הוא אדם לא נאמן, או שהוא נאמן אבל האדם הנאמן לא ראה בעצמו אלא שמע מאחר, לא מברך על זה.

סעיף ג'

חייב לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, ומבאר השו"ע, שהרעה לעובדי השם היא שמחתם וטובתם, כיוון שמקבל מאהבה מה שגזר עליו השם, נמצא שבקבלת רעה זו הוא עובד את ה' שהיא שמחה לו.

המ"ב מסביר, שיסורים בעוה"ז זה דבר נפלא, ואפילו יצחק אבינו ודוד המלך בקשו יסורים על עצמם כדי לנקות את עצמם מכל וכל להגיע לעולם הבא זכים ומצוחצחים, לכן זה שמחה גדולה לעובדי ה' לקבל יסורים בעוה"ז.

"אני לא מכין כעת שלש כוסות תה, ושזה יהיה לעילוי נשמות ילדיי!"...
לאכזבתו לא היה גבול. הוא טלפן מיד לגיסו, ואמר לו - ״צריך לעשות 'לחיים'!"...
"מחר תבוא, אף אחד לא יידע מזה!"
"הרֶגַע! עם המזוודות הלא מסודרות - בא לישיבה ללמוד! כל השאר כבר יסודר..."
כשמרן הגראי''ל שטיינמן נשאל מדוע הוא לא משפץ את הבית שלו
שאל מרן: "ומי אמר שכאשר יש מגפה לובשים מסכה?"
כשהסטודנט המצטיין סירב להיבחן בשבת ונקרא לחדרו של דיקן האוניברסיטה
כששאלו אותו איך הוא מסוגל, הוא ענה: "יש לי שריפה במח!"
"זכינו שיש עכשיו יותר תורה!"
כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
תשובה נחרצת ומפתיעה שענה מרן הגר"ח שליט״א
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים