שכרו מפועליו של הגוי את רשותו והגוי פיטר את פועליו

ח' סיון תשע"ט - סימן שפ"ב- סעיף י"ד- סעיף ט"ו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

 


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אמה הטעם שאפשר לשכור את רשות הגוי ממושל העיר?באופן ששכרו מהגזבר של מושל העיר מה הדין כאשר לקח הגזבר את הכסף לעצמו? ולכמה זמן צריך לשכור ממושל העיר? שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ד' סימן שפ"ב סעיף י"ד – סעיף ט"ו במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

כפי שמבואר בסעיף י"א, אפשר לשכור את הרשות לא רק מהגוי עצמו, אלא גם מהפועלים של הגוי, ואפילו כאשר הגוי מתנגד לכך, ומבואר בסעיף י"ד, שכאשר יהודים גרים בחצר אחת עם גוי, ושכרו את רשותו של הגוי מהפועלים שלו, והגוי פיטר את פועליו, הדבר תלוי, אם היהודים שכרו מהם לזמן קצוב, ועדיין לא הגיע אותו זמן, השכירות ממשיכה, אבל אם שכרו היהודים מהם בסתמא, כאשר הגוי פיטר אותם, השכירות גם מתבטלת, ומבאר המ"ב, שכאשר שוכרים מהפועלים, זה כמו ששוכרים מבעה"ב, וגם בעה"ב לא יכול לחזור בו בתוך הזמן, אז גם כאשר הוא פיטר את הפועלים, השכירות לא מתבטלת, אבל אם שכרו בסתמא ללא קצבת זמן, אז כאשר בעה"ב הגוי יכול לחזור, כאשר הוא מפטר את הפועלים, השכירות מתבטלת.

אפשר לשכור גם ממושל העיר, שהוא בעה"ב על כל בתי העיר, ולכן יהודים שגרים בחצר אחת עם הגוי, במקום שישכרו מהגוי שגר איתם בחצר, הם יכולים לשכור ממושל העיר, וכן יכולים לשכור מהגזבר של מושל העיר, שהגזבר מוגדר כשכירו ולקיטו של מושל העיר, וכן מכל עבד שלו, ואפילו מהעבדים הקטנים אפשר לשכור, וכאשר מושל העיר פיטר את הגזבר, הדבר תלוי, אם שכרו ממנו עם קצבת זמן ועדיין לא הגיע אותו הזמן, השכירות לא מתבטלת, אבל אם שכרו אותו בסתמא, כאשר פיטרו אותו השכירות מתבטלת.

המ"ב מוסיף, שגם אם הגזבר של המלך נוטל את דמי השכירות לעצמו, ולא מכניס אותם לאוצר המלך, השכירות חלה, כי מסתמא המלך מסכים לזה, ומביא המ"ב בשם הא"ר, שאפילו בשכירו ולקיטו, אם לוקח את דמי השכירות לעצמו ולא מביא לבעה"ב הגוי, השכירות חלה.

כאשר שוכרים ממושל העיר, צריך לשכור עם קצבת זמן, שאז גם כאשר הוא יפטר את אחד מהעבדים שלו, השכירות קיימת, וישכרו להרבה זמן, אבל לכתחילה רק עד עשרים שנה, והשעה"צ מביא בשם תשובת בית שלמה, ששם מביא בשם תשובת הב"ח החדשות, שלא לשכור יותר מחמשים שנה, כי זה נראה כחוכא ואיטלולא.

אם המלך סילק את הגזבר רק מעבודת הגזברות, אבל עדיין סמוך על השולחן המלך, הוא נקרא עדיין שכירו ולקיטו, והשכירות לא מתבטלת, ואפשר גם לשכור ממנו, ומבאר המ"ב, שהוא נקרא עדיין ממשרתי המלך.

למדנו לעיל בסעיף י"ב, שכאשר אחד מבני החצר שואל מקום בבית הגוי, הדין הוא שהוא מוגדר כשכירו ולקיטו, ואפשר לשכור ממנו את רשותו, אבל זה הכל כאשר הוא באמת שאל מקום בבית הגוי, אבל ישראל ויהודי שגרים יחד בבית אחד, ולכל אחד יש חדר בפני עצמו, ואינם קשורים אחד לשני, היהודי לא מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, וכן שני גויים שגרים יחד בבית אחד, ולכל אחד יש חדר בפני עצמו, צריך לשכור רשות משניהם, כיוון שאין קשר ביניהם, ואומר המ"ב, משמע מזה, שאם הם שותפים בכל הבית, אפשר לשכור רק מגוי אחד, וכן היהודי מוגדר כשכירו ולקיטו של הגוי, ואפשר לשכור גם מהיהודי, אבל האחרונים חולקים על זה וסוברים, ששכירו ולקיטו זה רק בגלל שהוא נטפל לבעה"ב, אבל כאשר יש  ליהודי ולגוי רשות משותפת בבית אחד, היהודי לא מוגדר כשכירו ולקיטו, וא"א לשכור את רשות הגוי מהיהודי, שהרי הוא לא נטפל לגוי, וכן בשני גויים שגרים יחד בבית אחד, כיוון שאף אחד לא טפל לשני, צריך לשכור רשות משניהם, ואף אחד לא מוגדר כשכירו ולקיטו של השני.

ה'דיל' המרגש שהפתיע את חברי ועדת תכנון ובניה בביתר עילית
כשהמדע המשוכלל הצליח במקרה לכוון לדברי התורה הקדושה...
"התעוררתי בבהלה מהחלום. ידעתי שאין זה סתם דמיון!"
הבבא סאלי זי"ע החל לצעוק: "מדוע נכנסת? מי התיר לך לבוא כאן?"...
כשביקשו מהאחים וולפסון להוריד את הכיפה לפני פגישה עם טייקון...
צעקתי שתי מילים: "רבי אלימלך!"
הוא נזרק בכל אבריו והחל לזעוק. פחד אלוקים! הנקודה היהודית שבקרבו הוצתה באחת...
הוא החליט לוותר על אף שהצדק היה עימו, ומיד יצאו כולם מן המים. ואז התגלה הנס הגדול...
"הנה ימים באים... ומלאה הארץ דעה את ה'"- קליפ מסכם: מעמדי סיום הש''ס דרשו ברחבי תבל
בנס שם לב שהאוטובוס מתקרב לתחנה. מה ההתמדה הזאת? - שאלתי אותו. "עושים אצלנו מצ'ינג", הסביר לי...
בדרך אגב שאל הרב פוקס: "ומה תעשו עכשיו עם ארבע זוגות תפילין לאחר שכבר רכשתם חדשות?"
החלום שמסעיר את הציבור החרדי
"לפעמים השערות ממש סומרות מעוצמת הנס!"
"הוא צועק לי: אתה לא תאמין!"
אמירת פרשת המן – סגולה או תזכורת?
"גם אני התארגנתי בשקט", מספר חיים לאמו המצומררת, "ויצאנו לנתב"ג. בדרך נכנסנו למאפיה"
ב-2:30 מישהו העיר אותו, שם על הספסל. הוא תיאר לעצמו שמדובר במשטרה... אבל לא!
איך תוכל להסתלק מן העולם בלא לשוב בתשובה?
בדרך חזור, האברך שלצדי מקבל טלפון מ'מעייני הישועה. "הבחור שלך יכול להשתחרר", אומרים לו...
"אמרתי לעצמי: אולי 'הדף היומי' גורם לה לבכות?"...
מה גרם למיליארדים בעולם להעריץ את ביל קלינטון?
צפו: סיפורו המרגש של חתן "קניין ש"ס" ביוהנסבורג הרה"ג רבי ארן כהן שליט"א
צפו בקליפ מסכם מ"שבת דרשו" באוקספורד שבאנגליה
חסר אונים צנח על כסא מזדמן, ואז נזכר פתאום במענה שקיבל מהגר"ח קנייבסקי: "עמלק"!
סיום הש"ס של דרשו באצטדיון ''דום דה פריז''
תיאור חי מהמעמד המרטיט של הכנסיה הגדולה הראשונה בוינה, ודבריו של מרן ה'חפץ חיים' זי"ע
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלוקים
"בהתאסף ראשי עם"
עכשיו בשידור חוזר: סיום הש''ס של 'דרשו' באוקספורד - אנגליה
האלפים רקדו ושמחו לכבודה של תורה במשך שעה ארוכה, במעמד סיום הש"ס בפריז
קליפ מסכם: סיום הש''ס של דרשו ב''יד אליהו''
מרגש: אלפי יהודים במעמד סיום הש"ס של דרשו בדרום אפריקה
"הטייס אמר שבטיסה התרחש דבר שהוא לא חווה במהלך 17 השנים שלו בקו תל אביב-ניו יורק..."
הזכירו למרן את השם בשלישית, ואז הגיב מרן זצ"ל: "הוא לא בכלל סכנה, הוא לא בחזקת ערבים"...
"שום תגמול שתיתן לא יפצה על ריסוק התדמית!"
צפו: 'דרשו' בכל מקום, בכל זמן, לכל אחד!
"החלטתי לקנות לך מכשיר מיוחד שיקלוט וירשום כל מילה שאתה לומד"
'דרשו' בארגנטינה, יוהנסבורג, צרפת, ראדין, אוסטריה, ליקווד....
צפו: נציגי דרשו מסביב לעולם עם ברכות למסיימי הש''ס
"אנשים פילסו לעצמם דרך, ופשוט יצרו לעצמם מקום לרקוד"
סיום הש''ס של 'דרשו' בשידור חוזר:
צפו בוידאו: קליפ מסכם ממעמד סיום הש''ס
צפו בוידאו: לב טהור ברא לי אלקים
צפו: "אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך"
סוף-סוף מצאתי שמונה חולצות במידה שלי. החלטתי שאני קונה את כולן, ואז מה אני מגלה??
"יש לאיש זה הרבה זכויות וצריכים להחזיר אותו לחיים!!"
סיימתי את הקניה ויצאתי לדרכי. ברחוב 'השלושה' פינת 'השומר', הבחנתי באותו אדם כולו נתון בהלם...
סיום שהוא התחלה - ההזדמנות שלך להצטרף לאימפריה!
לראשונה: סניף 'דרשו' הוקם בקזבלנקה שבמרוקו
"אבא שלי לימד אותי יותר מאלף דפים! כמה בחורים אתה מכיר שאבא שלהם לימד אותם אלף דפי גמרא??"
האברך חיפש בכיס חליפתו וראה שמהנגן שהיה לו בכיס, נשרה המדבקה עם שמו ו... נדבקה לכרטיס האשראי!!
"רבונו של עולם", הוא אמר, "מעולם לא הפסדתי תפילה במנין, תעזור לי"...
"אני יודע שאתם לפני יציאה לחופה", אמר האלמוני, וביקש לדבר עם בעל-הבית בחדר צדדי. האבא היה בטוח שהוא יבקש תרומה, אבל...
הקמפיין המבריק שמרגש את יהדות ארה"ב ואירופה
"היום בלי תמונות אנשים לא תורמים!", הסברנו למרן זיע"א. למשמע תשובתנו הזדעק: 'אין לכם אמונה!'...
אחד שם לב, שמופיע זוהר מוזר על גבי דופן המכונה
"תעיפו את השופטים הללו, זה לא משחק הוגן!"
"מי שלא עושה – לא טועה"
הם משתלטים עליו, כופתים אותו, שודדים סחורה ונמלטים...
רבינו אמר: "תנו לה בבקשה להשאיר את הרהיטים בחוץ"
"הנהג נסע שלא כחוק, אבא ביקש מיד לרדת באמצע הדרך..."
"אבא השאיר ירושה של כ-11 מיליוני שקלים וציווה לא לתת לי מאומה!"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
"לפתע קרא לי מנהל הכלא ואמר לי: אתה משוחרר הרגע!"
כשנכנסו כולם סגר אחריהם הקצין את הדלת. "זעצט זיך" (שבו), אמר להם באידיש. הם קפאו מפחד. שמא טומנים להם מלכודת?
"אולי תוכל לשיר לי כמה פיוטים תימניים? – אני אשלם לך לפי מונה"...
'כיצד אני יוצר עמו שיחה?' הרהר בקדחתנות. מדי פעם עקב אחר תגובתו למראהו החרדי...
בהפסקה התיישב לפתע אחד הילדים, והליט את פניו בידיו רכון על השולחן...
"רק מה?! - אתה הולך לגמול חסד עם ילד יהודי שבמקרה הוא גם הילד שלך"...
כאשר הרכב חלף על פניו הבחין ר' יעקב שבתוכו יושבים שני ערבים...
מדוע רוב האנשים בעולם הם בעלי דימוי עצמי נמוך? האם יש קשר בין מחמאות מהסביבה לדימוי העצמי?
מסירות נפש לזיכוי הרבים
בסיומם של ארבעים יום יצא הכדור מגופו, ויהי לפלא...
"למחרת התקשר אליי אחד הבנים בהתרגשות, וסיפר שאביו הגיע אליו בחלום ואמר לו פתרון לשאלתי!"
התנגד במשך שנים לבניה של השכן, וביום אחד בהיר הודיע שמסיר את סירובו
נשיא ארה"ב קרא לי בדחיפות: "מי זה ראביי נאקמאן פראם ברסלב? אני חייב לדעת..."
ואז זרק מור כבדרך אגב: "אבא, נראה לי שאני ממשיך לישיבה"
תשאלו את המקצוענים
תקשורת פתוחה במשפחה - האם זה כולל גם את המינוס הגדל בבנק ואת השידוך המתרקם אצל האח הגדול?
אברך שאל את מרן הגר"נ קרליץ זצ"ל, היכן להפקיד את כספי הביטוח הלאומי?
חברת התעופה 'אמריקן איירלינס' חסכה 40,000 דולר מ... הפחתת זית אחד בסלט לכל נוסע.
לטייל בטיילת הקסומה של החיים
שרים מתוך הלב: באירוע הזה הם לא יהיו רק מהצד של המשמחים, אלא גם מהצד של השמחים
בוקר אחד בשעה 9:00 חלפנו ליד כיכר זוועהיל. בדיוק בזמן שהתחילו להגיע כל האוטובוסים המביאים את האברכים לישיבת מיר. התנועה נעצרה מנחיל אנושי אדיר שהציף את הכביש...
...זה היה נשמע בערך כך: "בעוד 50 מטרים פנה ימינה". ואם היינו מפספסים, היה בוקע מהמכשיר קול: "תגיד לי, אין לך אוזניים?!".
סגולה לשפע ברכה והצלחה

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים