שימוש בבגד שהתייבש בשבת

שאלה

בגד שתלו על החבל לפני שבת ובשבת הבגד התייבש האם מותר להוריד את הבגד מהחבל וללבוש בשבת?

תשובה

שלום וברכה

בגד שהיה רטוב בכניסת שבת הוא מוקצה, וגם לאחר שהתייבש אין להשתמש בו במהלך השבת