צום עשרה בטבת

שאלה

האם בצום עשרה בטבת מותר להתקלח

תשובה

הראל שלום וברכה

בעקרון בצומות הרגילים [עשרה בטבת וי"ז בתמוז וצום גדליה] מותר להתרחץ, אולם יש ענין להדר ולא להתרחץ, אך השנה כיון שהוא חל ביום שישי ויש בכך כבוד שבת, מותר להתרחץ כרגיל עם מים חמים וסבון וכל הנצרך לכבוד שבת.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א