פת הבאה בכיסנין וברכת המזון.

שאלה

בס"ד
שלום כבוד הרב,
עקב הספק מהו פת הבאה הכיסנין (3 דעות) מברכים עליו ברכה ראשונה מזונות מספק ברכות להקל. אך ברכת המזון הינה מדאורייתא, אז למה אנו לא מברכים מספק שזה לא פת הבאה בכיסנין (בחיישינן לשאר הדעות) ברכת המזון, אלא מברכים על המחיה? תודה רבה!

תשובה

שילה שלום וברכה

שאלה מעולה, יש בזה נידון רחב באחרונים, אני מציין כדוגמא מקור אחד, נשמת אדם (ח"א כלל מז אות א) שמוכיח מכך שמדאורייתא יוצאים בעל המחיה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א