פתיחת חבילת טישיו בשבת

שאלה

שכחנו לפתוח את חבילת טישיו לשבת מסוג צץ-רץ בערב שבת, האם מותר לפתוח בשבת?

תשובה

האריכו הפוסקים בענין פתיחת אריזות בשבת, אך יש להבחין בין הנידון הכללי הנ"ל לבין פתיחת חב' טישיו מהסוג שנשלף מהאריזה אחד אחר השני (באופן שכל משיכת טישיו גוררת את הבא אחריו), שבזה יש איסור ברור לפתוח את החבילה במקום המסומן, שכן מלבד שיש איסור 'מחתך' בחיתוך במדה, הרי על ידי הפתיחה הוא מייצר כלי, כלומר, הופך את אריזת הטישיו לכלי שניתן לשלוף ממנו את הטישיו. לכן יש איסור גמור לפתוח במקום המסומן, משום "מכה בפטיש", ורק אפשר לקרוע את האריזה מן הצד באופן שלא תיווצר אפשרות לשליפת הניירות, ובזה דינו כפתיחת שאר אריזות.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית