ניקוי חסה מחרקים בשבת

שאלה

שש"כ פרק ג סעיף לו אין לנקות חסה מחרקים קטנים שנמצאים עליה [אף בלי נטילת נשמה] וקשה מסעיף כא שלכלוך הדבוק בירקות מותר להסירו ועוד קשה למה אין היתר של קליפה שהרי אינו יכל להגיע לאוכל בלי להסירם [ואף בסעיף כא אין הטעם משום קליפה כמבואר בהגהה]

תשובה

ר' שלמה שלום וברכה

הצד לאסור חרקים יותר מלכלוך הוא משום חלק מהחרקים נחשבים דבר המעורב בו ולא דבר חיצוני מלמעלה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א