מדידת חום בשבת בכניסה לבית-חולים בתקופת הקורונה

שאלה

שלום רב לכם

אני שוהה ליד קרובת משפחה המאושפזת באחד המרכזים הרפואיים בעירנו (לא במחלקת קורונה). כיום, בעקבות מגפת הקורונה לא ניתן להיכנס בשערי בית החולים ללא מדידת חום דיגיטלית בכניסה.

לפני כניסת השבת אני אמורה לשוב לביתי, ולאחר מכן לחזור לבית החולים לשהות ליד מיטת קרובתי החולה, ויתכן גם שאצטרך לצאת שוב במשך היום ולחזור.

מבדיקה שעשיתי, התברר לי כי בכניסות הראשיות לבית החולים קיימת עמדת בדיקה עצמאית, אליה ניגשים ומצמידים את המצח, והיא מעלה את נתוני החום. לעומת זאת, באחת הכניסות הצדדיות והמרוחקות יותר, ניצב שומר שבודק בעצמו את חום הנכנסים במכשיר דיגיטלי.

האם יהיה מותר לי להיכנס לבית החולים במצב שכזה? והאם מבחינה הלכתית יש הבדל או עדיפות מסוימת בין הבדיקות שבכניסות השונות?

כמובן שהתשובה חשובה לי מאד עוד היום טרם כניסת השבת.

תבורכו מפי עליון

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

אם ניתן לוודא כי באותה הכניסה שבה מודדים את החום ידנית ניצב שומר שאינו יהודי, יש לכך עדיפות הלכתית ברורה, ובמקרה כזה ניתן להיכנס לכל צורך שהוא לטובת החולה, גם היא בגדר של חולה שאין בה סכנה. אך כמובן שגם במקרה זה יש למעט עד כמה שאפשר בכניסות וביציאות שלא לצורך, ולהשתדל לעשות רק במקום ההכרח.

אך אם השומר המוצב שם הוא יהודי, הרי שאין הבדל הלכתי ברור בין שתי דרכי המדידות. ובמקרה זה יש להתיר את הכניסה והמעבר – במינימום הדרוש וההכרחי  – באמצעות מדידת חום רק לצורך רפואי גדול וחשוב, או לצרכיו של חולה שיש בו סכנה, ויש לשקול היטב כל כניסה בשבת לשטח בית החולים.

כמובן, שאם ניתן למצוא דרך לבצע את מדידת החום הדיגיטלית בשינוי מה מהדרך הרגילה והשגרתית, יש לעשות כן. אם אכן יש דרך כזו, הרי שיש עדיפות הלכתית לצורת הבדיקה שאותה ניתן לבצע בשינוי.

 

בברכת שבת שלום ורפואה שלמה

'והסירותי מחלה מקרבך'

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)