לקרוא לאור תאורה חשמלית בשבת ולטלטלה

שאלה

מהו לטלטלו וכשיש שני סוגי תאורה אחת חזקה ואחת חלשה מהו לקרוא לאורו

תשובה

שלום וברכה

פנס מהסוג הישן – המאיר ע"י חוט לוהט – נקטו פוסקי זמנינו שהוא מוקצה דשלהבת – לגבי תאורת לד הנושא פחות ברור – והסתפקו בכך פוסקי זמנינו – אולם למעשה הגרנ"ק נטה להחמיר ולא לחלק בין סוגי התאורה.

לקרוא לאור תאורה חשמלית המנהג כמשנה ברורה שהתיר ולא כחזון איש שאסר – אך במקום שבמכשיר עצמו אפשר להגביר את התאורה, ומקובל לעשות כך ביום חול כשקשה לו לקרוא, אף שהדלקת תאורה חזקה יותר הוא הדלקת נורות לד נוספות חדשות, ואינו ממש גזירת חכמים בנר, ראוי להחמיר.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א