להדליק עוד נר כל שבוע מעכשיו

שאלה

שמעתי צפצוף שני. לא יכולתי להדליק – נרות לא מוכנות. תפקיד של בעלי. שאלתי לו "שאני אכין?" לא הסכים כי חשב צפצוף ראשון. התעקשתי. הוא הסתכל בלוח ואמר שודאי צפצוף ראשון. נו.. התפלאתי על הטעות שלי והמשכתי בעיסוקי…..פתאום הוא אומר"אוי- שקיעה, אי אפשר," באותו שבת לא היה לנו נרות שבת בכלל- מתברר שקודם הוא הסתכל על הדף הלא נכון בלוח.
מה עם עוד נר מעכשיו? (אני אציין שבינתיים מדליקים עוד אחד ובכל שבת מוצפת לי רגשות לא טובות למה בעלי לא מקשיב לי עד כדי כך)מומלץ? חייב?

תשובה

שלום וברכה

יש במצות נר שבת כמה טעמים, הטעם העיקרי הוא כדי להרבות שלום בית, משום שאם יש חושך בבית, אנשים נתקלים בחפצים שונים, דברים נשברים והוא מתכון מובטח למריבות וחוסר שלום בית. אמנם יש עוד טעמים משום שיש הנאה לאכול סעודת ליל שבת באור, ויש גם כבוד בנרות השבת, ולכן מתירים לברך על נרות שבת גם אם יש תאורה בבית ולא צריך כלל את הנרות.

ואגב הצורה הכי מהודרת הוא לכבות את האור בבית ולהדליקו לכבוד שבת, מי שמהדר ומשתמש בגנרטור מרויח מלבד השימוש בחשמל ללא חילול שבת, שתמיד כשהוא מעביר את את החשמל לגנרטור זה לכבוד שבת, וכל האור בבית הודלק לכבוד שבת.

אולם הסיבה שהחמירו מאד בנר שבת הוא כדי להרבות שלום בית.

בימינו שיש תאורה מעיקר הדין יוצאים ידי חובה גם בלי נרות שבת. ולכן לא כדי להוסיף עוד נר כיון שבעצם יצאתם ידי חובת הדלקת נרות שבת כיון שהיתה תאורה בחדר, והתקנה להוסיף עוד נר נאמרה רק כשלא היה כלל תאורה, וישבו בסעודת שבת בחושך מוחלט.

והצורה הכי ראויה להדר במצוה זו הוא לדון את בעלך לכף זכות שהוא היה לחוץ, ובמצב של לחץ קשה לאדם לשמוע את דעתו של השני.

הבן איש חי כותב שבני הזוג צריכים לדעת שלא לכעוס כלל על דברים שקורים ביום שישי אחה"צ, מכיון שיש כח לשטן לעשות דברים שונים להביא את בני הזוג לנסיון של מריבות, ולהכניס אותם ללחץ שהם פועלים כביכול בלי יכולת בחירה. ועבודת השם שלנו הוא לא להקפיד על הדברים הללו במיוחד בימי שישי.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א