לגדל בהמה דקה בא"י

שאלה

בס"ד אדר ב' התשפ"ב
שלום לכם מערכת דרשון שאלה בלמוד משניות בב"בתרא (אם איני טועה) אומרת המשנה (לא זוכר איזו משנה) שכהנים לא יגדלו בהמה דקה בא"י והשאלה הרי בגמרא כתוב שאסור גדול בהמה דקה מכוונת שאסור זה חל על כולם אם כן אם כן מדוע במשנה נאמר דווקא על הכהנים כאלו קרק עליהם חל אסור גדול בהמה דקה אשמח לקבל תשובה ותירוץ לשאלה חג פורים מלא שמחה לכולנו בביאת המשיח ממש במהרה בקרוב נ.ב מחפש חברותא ללמוד הגמרא בזום
למדנו במשניות

תשובה

ניסים שלום וברכה

שאלה יפה, וניכר שאתה זוכר היטב את לימודך, כפי הנראה כוונתך למשנה (ב"ק פרק ז משנה ז): 'אין מגדלין בהמה דקה בארץ ישראל, אבל מגדלין בסוריא ובמדברות שבארץ ישראל. אין מגדלין תרנגולים בירושלם מפני הקדשים, ולא כהנים בארץ ישראל מפני הטהרות. אין מגדלין חזירים בכל מקום. לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן היה קשור בשלשלת. אין פורסין נישבים ליונים אלא אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריס'.

ואכן המשנה עוסקת גם באיסור לגדל בהמה דקה וגם באיסור מיוחד על כהנים, וזה יפה שזכרת את זה, אולם בעיון במשנה אין קושיא, כיון שהאיסור לגדל בהמה דקה הוא אכן על כולם, ואילו לכהנים יש איסור לגדל תרנגול בכל ארץ ישראל מכיון שהם מביאים את הטומאה מהאשפה, ואילו לכל עם ישראל האיסור לגדל תרנגול היא רק בירושלים.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א