האם מותר להוציא כדור מבין שיחי עגבניות?

שאלה

בחצר הפרטית שלנו יש מחיצות גמורות, ובפינת החצר יש שטח קטן שמיועד לזריעה. לפעמים מצמיחים שם פרחים עונתיים, ופעמים אף ירקות כמו עגבניות ופלפלים. השאלה היא, האם כאשר משחקים בחצר מותר לזרוק את הכדור לשטח הזרוע או לא.

תשובה

שטח שאינו מיועד לדיור כמו מקום זרוע, אפילו אם השטח קטן משיעור בית סאתיים, יש איסור להוציא אליו כלים שהיו בכניסת שבת בבית. אכן כשהחצר והבית בבעלות אדם אחד, או שהחצר משותפת אבל יש עירוב חצרות בין דיירי המקום, מיקל המשנ"ב בשעת הדחק, ובסי' שנ"ח (ס"ק פ"ג) כתב המשנ"ב שכאשר המקום הזרוע הוא מיעוט אפשר לסמוך להקל בשעת הדחק.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית