העברת חפצים מתחום לתחום אחר בשבת

שאלה

שלום: אני עובד בבית חולים שכמובן עובד בשבת – אני גר בעיר אחרת ולכן באם יש לי משמרת בשבת מגיע נהג שאינו יהודי ומסיע אותי – השאלה האם מותר לי לקחת איתי חפצים כגון אוכל או ספר
וכן אם החפצים הללו נמצאים בתוך תיק שיש בו חפצים שהם מוקצה – איך עלי לנהוג?
תודה רבה וישר כוח.

תשובה

שלום וברכה

חפץ שנרדש כדי שתוכל לתפקד טוב יותר בעבודה, הוא בכלל פקוח נפםש ומותר לקחתו.

חפצים אחרים אין לקחת עימך, וכן אם תוכל להשאיר ביום שישי חפצים במקום העבודה הדבר עדיף.

תיק שהונח בו חפצים מוקצה והיתר בכוונה שיהיה שם בשבת, במקרה והחפץ של האיסור שוה יותר משל ההיתר, יש איסור לטלטל את התיק, ויש להוציא את ההיתר בלי טלטול התיק ממקומו.

במקרה והחפץ של היתר שוה יותר מותר לטלטל את התיק להיכן שנח לך, וכן לנער את התיק שהמוקצה יפול ממנו. אך אין לקחת את התיק יחד עם הדברים שאינם נצרכים ליעילות במקום העבודה.

במקרה והדברים לא הונחו שם בכוונה שיהיו שם בשבת בדוקא ניתן לנער את התיק, אך לא לטלטלו.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א