הנאה ממעשה שבת

שאלה

מובא בסימן שיח ס"' לט' שאם אדם עירה רותחים מכלי ראשון על גבי עלי תה הם חשובים כבר למבושלים כמאכל בן דורסאי(יעויין בשער ציון אות סג') השאלה שלי היא, אם אדם עירה רותחים על עלי תה בשבת בכוונה כדי לבשל את זה ברמה של בן דורסאי, האם בפעם הבאה שהוא ירצה להשתמש בעלים אלו בשבת לצורך הכנת תה האם יהיה מותר להנות ממעשה השבת שהיה בעלים אלו, הרי הוא בישל אותם כמאכל בן דורסאי, ויותר אין בישול אחר בישול ביבש.
במילים אחרות האם מעשה שבת נאסר רק בהנאה ממנו או גם משינוי דינו.

תשובה

שלום וברכה

אמנם נאסר רק הנאה מגוף המלאכה, ולא רווח עקיף, אך יצירת עלים שמותר לבשלם בשבת הוא הנאה מגוף המלאכה.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א