החזן מצמיד את "ה' אלוקיכם אמת" ל"ויציב". האם נכון לעשות כך?

שאלה

יש אצלינו חזן שמצמיד את "ה' אלוקיכם אמת" ל"ויציב.." בלי להפסיק בכלל. ויש על כך ויכוח. מה דעת הרב בנושא??

תשובה

שלום וברכה

ראוי לשאול את רב בית הכנסת לגבי מנהג המקום, והאמת והשלום אהבו.

לכאורה הדבר תלוי האם אמת הוא השלמת רמ"ח תיבות של קריאת שמע, או רק תחילת ברכת אמת ויציב. כידוע יש בקריאת שמע 245 תיבות, וכיון שחכמים תיקנו לומר 248 תיבות כנגד 248 איבריו של אדם, תיקנו להוסיף עוד 3 תיבות 'ה' אלוקיכם אמת', ולכן החזן חוזר ואומר בקול תיבות אלו, והציבור שומע ויוצא ידי חובה.

המשנה ברורה הביא 2 שיטות כיצד לעשות זאת, שיטה ראשונה שהציבור והחזן אומרים בלחש ה' אלוקיכם, החזן חוזר ואמר בקול ה' אלוקיכם אמת. ואילו לפי השיטה השניה הציבור והחזן אומרים בלחש ה' אלוקיכם אמת, והחזן חוזר ואומר בקול ה' אלוקיכם אמת. ולפי שיטה זו האמת הראשונה שייכת לקריאת שמע, אך הפעם השניה שבה חוזרים ואומרים אמת היא כבר אינה שייכת לקריאת שמע, [שהרי היא התיבה ה249] והיא תחילת ברכת אמת ויציב.

במקומות שנהוג כדעת הסוברים שהחזן אומר בלחש ה' אלוהיכם ואח"כ חוזר ואומר בקול 'ה' אלוקיכם אמת' נהוג ע"פ רוב להצמיד את אמת לאלוקיכם. כיון שתיקנו חכמים להוסיף את תיבת אמת לקריאת שמע.

ואילו בחלק מהמקומות שנהוג ע"פ שיטת הגר"א שהחזן אומר בלחש ה' אלוקיכם אמת, ואח"כ חוזר החזן ואומר 'ה' אלוקיכם אמת' בקול, ותיבת אמת האחרונה כבר אינה קשורה לרמ"ח תיבות של קריאת שמע, אלא תחילת ברכת אמת ויציב, מקפידים באמת לחלק בין 'ה' אלוקיכם' ל'אמת'.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א