האם מותר להשתמש בשבת בכוס חד פעמית שנזרקה?

שאלה

זרק כוס חד פעמי לפח בערב שבת או בשבת האם יש לו דין מחט שנשברה שמוקצה או כגלימה שמותר

תשובה

שלום וברכה

אם הכוס נזרקה בשבת לפח בודאי אינה מוקצה, אך גם בנזרקה בערב שבת ע"פ רוב בשעת הדחק גדול שאדם זקוק מאד לכוס ואין לו כוס אחרת, האדם מוציאו מהפח ושוטפו, ולכן אינו מוקצה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א