האם מותר להשתמש במים חמים שמקורם בדוד שמש סולארי חשמלי?

שאלה

שלום וברכה,

 

אני מתגורר בבניין שמתוקנת בו "מערכת סולארית". שאלתי את הרב שלי האם מותר להשתמש במים החמים בשבת, והוא הסביר לי שמדובר במערכת שקולטת קרני שמש וממירה אותם לחשמל ולכן יש בעיה להשתמש במים החמים בשבת, כי זה נידון כמו דוד חשמלי ולא כמו דוד שמש. הוא הוסיף שלמיטב ידיעתו יש התקן הלכתי מיוחד שניתן להתקין בדירה ולפתור את הבעיה.

 

האם ידוע לכם מהו ההתקן המדובר או על פתרון הלכתי אחר לבעיה?

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

לא כ"כ הצלחנו להבין את השאלה ואת הבעיה שהצגת, ואנו תקווה כי אתה ו/או הרב אותו שאלת אכן כן מבינים זאת.

 

ראשית יש להקדים, כי גם שאלת השימוש בדוד שמש בשבת וצריכת מים ממנו הגורמת ישירות בהכרח לכניסת מים קרים למערכת וחימומם, שנויה במחלוקת בין גדולי הפוסקים והמשיבים בשני הדורות האחרונים, כאשר יסוד השאלה ההלכתית היא האם בישולם וחימומם של המים הקרים במערכת הקולטים נחשב כ'בישול בחמה' ממש, שהוא מותר לכתחילה, או שהוא נחשב כ'בישול בתולדות חמה', שאסור מדרבנן. את תמצית הדיעות ההלכתיות בעניין תוכל למצוא בספר 'החשמל בהלכה' (ח"ב, פט"ו) שבהוצאת המכון.

כנראה, שאתה ו/או הרב אתו אתה מתייעץ פוסקים כדעת הסוברים שבישול זה נחשב כ'בישול  בחמה', שהוא מותר לכתחילה.

לעומת זאת, מוסכם לכל הדעות כי צריכת מים בשבת מדוד חשמלי (בוילר) אסורה, שכן המים הקרים הנכנסים לדוד, בעקבות צריכת המים החמים, מתבשלים באמצעות גוף החימום החשמלי. גם אם כיבו את גוף החימום החשמלי לפני שבת, אסור לצרוך משם מים חמים כל זמן שהם חמים בחום שהיד סולדת בהם, שכן המים הקרים שנכנסים בעקבות הצריכה מתערבים עם המים החמים שבדוד ומתבשלים מהם, באופן שנידון כ'בישול בתולדות האור' (לפי מה שאנו נוקטים, לחומרא עכ"פ בוודאי, שגוף חימום חשמלי דינו כאש) שגם הוא אסור.

 

ומעתה עלינו לבחון את שאלתך, שלא הצלחנו לעמוד כדבעי על כוונתה:

  1. האם כוונתך פשוט למערכת סולארית לייצור חשמל, המותקנת על גג ביתך, שמטרתה לייצר חשמל באמצעות השמש במקום ע"י טורבינה, כאשר החשמל המיוצר שם מזין את דוד המים החמים שלך, שהוא דוד חשמלי לכל דבר.

אם לכך התכוונת, הרי ממילא אין שום קשר בין הקולטים לדוד. שכן הקולטים הללו יכולים להזין גם כל מכשיר חשמלי אחר בבית, ואינם אלא מקור אנרגיה לייצור חשמל, שאולי חובר במקרה שלכם לדוד המים החמים.

כלומר, שבמקרה זה מן הסתם יש בדוד גוף חימום לוהט שמופעל ע"י חשמל (כאשר לצורך הענין אין לנו כל נפ"מ כיצד נוצר והופק החשמל) כמו כל דוד חשמלי/בוילר, וממילא צריכת מים בשבת ממנו דינה כצריכת מים מדוד חימום חשמלי שהיא אסורה, כאמור לעיל.

  1. יתכן, שכוונתך לדוד"ש שבו מי הצריכה לא מתחממים בתוך הצינורות שבקולטים (שע"ז יש לדון כאמור אם מדובר בבישול בחמה או בתולדות חמה), אלא שהם מחממים מים בתוך צנרת סגורה (מה שנקרא 'נחשון') שעוברת מהקולטים לתוך הדוד, והמים החמים מסתחררים בתוכה כל הזמן, ומחממים את המים הקרים שבדוד הנכנסים לשם מרשת המים, באופן שצריכת מים ממערכת זו והכנסת מים קרים לשם דינה לכל הדיעות כ'בישול בתולדות חמה' שאסורה מדרבנן.

אגב, חשוב מאד לדעת כי מערכות כאלה הן די נפוצות היום, כך שרבים שסומכים על דעות המתירים צריכת מים מדוד"ש בשבת, מתוך הנחה שמדובר בהכנסת מים קרים למערכת ובישולם ב'בישול בחמה' לפי סברתם, נכשלים בלא יודעין ומשתמשים גם במערכות שכאלה, שהן ללא ספק כ'בישול בתולדות חמה'.

  1. או שמא התכוונת בכלל לדוד שמש רגיל עם 'משאבת סחרור', דהיינו שיש לו  משאבה המאפשרת שהדוד עצמו יהיה צמוד ממש לדירה ורק הקולטים ימוקמו על הגג, כשהמטרה היא לחסוך את איבוד המים  הקרים הזורמים בצנרת עד שהמים החמים מגיעים לברז בדירה. במערכת זו יש משאבה מיוחדת שמופעלת באמצעות חיישן מתאים בזמן שהשמש יוקדת, ותפקידה לסחרר את המים בין הקולטים לדוד שבדירה – מה שקורה במערכת רגילה של דוד"ש על-ידי חום המים ללא התערבות.

אם הכוונה הייתה למערכת שכזו, אין בה שום שינוי הלכתי לגבי קביעת ההגדרה של הכנסת המים הקרים אליה, שכן מסתבר שאין לצריכת המים שום השפעה על החיישן האמור, וממילא דינה לעניין צריכת מים בשבת כדין כל מערכת אחרת של דוד"ש רגיל.

 

במידה וכוונתכם היתה למשהו אחר לגמרי מכל מה שהעלינו כאן, אנא כתוב לנו הסבר מדויק, או הפנה אותנו למקור מסוים שבו נוכל לקבל הסברים על כך, ולאחר מכן נשתדל להביע את דעתנו בעניין.

 

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)