האם מותר להאכיל תוכי בשבת?

שאלה

האם מותר להאכיל תוכי בשבת?
האם מותר לעשות התעמלות בשבת?
האם מותר לטייל עם כלב בשבת?
האם מותר להוציא בצק מהמקפיא בשבת?
האם מותר לקרוא תהילים בליל שבת?

תשובה

שלום וברכה

אסור להאכיל בשבת בעל חיים שמזונותיו אינם מוטלות עליך, אך מותר להאכיל בעל חיים שמזונותיו מוטלות עליך, ולכן תוכי בבעלותך או ששכן ביקש ממך להאכילו בהעדרו מותר להאכיל את התוכי. אך אם מצאת תוכי ברחוב או שתוכי נחת במרפסת אין לתת לו אוכל.

אין לעשות התעמלות בשבת, אך מותר לבחורים המתענגים בקפיצתם לעשות כן, ולכן אדם צעיר או תוסס שזקוק להתעמלות קצרה להרגע ולהרגשה טובה יכול לעשותו, אך צריך להזהר שלא יגיע למאמץ שהוא רגיל להגיע אליו בכל יום, וכן לבחור את הפעולות המרעננות ומשחררות, [למשל הליכה מהירה ולא ריצה], ולא את הפעולות הנעשות כדי להגיע לתוצאה הרצויה בטווח ארוך, וכן שלא יקפיד על מספר דקות מסוים או מספר כפיפות מסוים אלא יעשה קצת עד שהוא מרגיש משוחרר ורענן.

לטייל עם כלב אין בעיה כל עוד הוא אינו מגביה את הכלב, ואינו מזיזו, אלא גורם לכלב ללכת מעצמו. וכן אין בעיה לצאת לרחוב עם קולר רגיל המיועד לכלב, אם מסיבה כלשהו מניח קולר שאינו מיועד לכלב ואינו השמירה הרגילה על הכלב, אסור לצאת למקום שאין עירוב.

בצק הוא מוקצה בשבת ואין לטלטלו.

האר"י ז"ל אמר שאינו הזמן הראוי לכך, ועדיף לעסוק בלילה בתורה שבעל פה, מכל מקום הבן איש חי כתב שגם דברי האר"י לא נאמרו על לילות שבת.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א