האם הנחת תפילין וקריאת שמע עם עלות השחר אינה עבירה?

שאלה
מי שאין באפשרותו להניח תפילין עד לסוף זמן קריאת־שמע, אך יש באפשרותו להניחן מיד לאחר עלות־השחר, לפני הזמן הראוי מדרבנן להנחת תפילין ולקריאת־שמע – יש מהפוסקים שצידד כי מותר לו להניח אז תפילין ולקרוא קריאת־שמע, כיון שהעדר האפשרות לקיים את מעלת הקריאה עם תפילין בהמשך היום, נחשב כאונס המצדיק לעשות זאת בשעה זו. [ביאורים ומוספים דרשו, 16]

זאת אומרת הנחת תפילין וקריאת שמע עם עלות השחר אינה עבירה?
אם אני יודע שאולי לא אספיק לחזור הביתה עד שקיעה?

תשובה

אם יש לך ספק אפילו קל שיתכן ולא תוכל לשוב הביתה לפני שקיעה יש להניח תפילין מיד בעלות השחר ולקרוא קריאת שמע. ואם יתאפשר להניחו שוב או לקחת איתך את התפילין ולהניח בזמן הראוי, יש לעשות כן.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א