בניין בו אני מתגוררת, הותקנו דלתות אוטומטיות, כיצד עלי לנהוג בשבת קודש?

שאלה

אבקש לשאול לגבי בניין המגורים שלנו, אשר התקינו בו לאחרונה דלתות שכאשר מתקרבים אליהן הן נפתחות אוטומטית. האם יש פתרון לאפשר את השימוש בשבתות וחגים?!

לתשובתכם אודה

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

מתוך שאלתך אנו מבינים לכאורה, כי תושבי הבניין כולם או רובם לצערנו אינם שומרי שבת, ואת היחידה, או אולי כמעט היחידה, שנושא שמירת השבת מטריד אותה.

לפיכך, נשתדל בתשובה זו להתאים את הצעותינו למציאות המתבקשת.

הדרך הטובה ביותר היא לו היה לבניין דלת יציאה צדדית נוספת, שנסגרת ונפתחת במנעול מכני רגיל, שבו יוכלו להשתמש שומרי שבת ולעבור דרכה ללא חשש.

לחלופין, אם יש רצון טוב מטעם השכנים ויתר דיירי הבניין, ניתן לחבר את מנגנון הדלת האוטומטית לשעון שבת (רצוי להשתמש לצורך כך בשעון שבת שבועי, או ליתר נוחות בשעון אסטרונומי, הכולל בתוכו לוח פנימי שיש בו גם את כל חגי ומועדי ישראל) ולסכם על זמנים מוגדרים מראש, לפי הצורך העתידי, שבהם הדלת תפתח מעצמה ותישאר פתוחה למשך זמן מסוים שיקבע מראש, כגון 10-15 דקות, שבמהלכו יוכלו שומרי שבת לעבור דרך שם ולהיכנס ולצאת ללא חשש.

כאשר שתי ההצעות הראשונות אינן מתאימות, מכל סיבה שהיא, ניתן להמתין ליד הדלת, עד שיעבור מישהו ויפתח את הדלת, ולעבור מיד דרך שם בעוד הדלת פתוחה. אך כמובן שאסור לבקש או אפילו לרמוז ליהודי אחר שיעשה זאת עבורך.

ובאשר לשאלתך על פתרון הלכתי לדלת שכזו, במקרה שכל האפשרויות הקודמות שכתבנו אינן מתאימות עבורך, ניתן לתכנן את פיקוד הדלת באופן שאחת לזמן מה הוא יופעל מעצמו ויפתח אוטומטית לזמן קצר מאד, גם ללא התקרבות אדם אל הדלת, כך שמי שירצה יוכל להמתין עד למועד זה ולעבור דרכה. גם לגבי מי שיעבור שם ביתר הזמנים יש מקום לדון זאת כדין אינו 'פסיק רישא'.

הנימוקים ההלכתיים המורחבים לרעיון של פתרון זה, כולל שיפורים נוספים לתוספת הידור, מופיעים בהרחבה בספרו של ראש המכון המנוח הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצ"ל, שו"ת 'מעשה-חושב' (חלק א, סימן יב, אותיות טז-כג). ויש לכך התייחסות נוספת גם במקומות אחרים בספרו הנ"ל (חלק ח, סימן א אות ד, סימן ב אותיות ה-ו, וסימן ו אות ג).

יישום פתרון זה צריך להיעשות ע"י אנשי החברה מתקינת הדלתות. באם הדבר אפשרי היה חשוב להפנות אותם אלינו לקבלת הנחיות מדוייקות לביצוע. פנייה זו אלינו יכולה להועיל גם לבירור סוג מערכת החיישנים המפעילה את מנגנון הפתיחה של הדלת כתוצאה מהתקרבות האדם, אשר גם להם יש השלכות הלכתיות שונות, ויתכן שנוכל למצוא יחד פתרונות מועילים נוספים לדלת זו.

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)