בישול בשבת

שאלה

שלום!! בעניין בישול בשבת.. (:

נכתב בפניני הלכה שאסור להעביר תבשיל שעדיין לא נסתיים בישולו למקום חם יותר על הפלטה. אבל תבשיל שלא נגמר בישולו אי אפשר לשים על הפלטה כלל ולחממו, לא?

2.  אם תבשיל מבושל קר (מוצק) נחשב מבושל כל צרכו, אז לכאורה אם את כל המאכלים מבשלים לפני שבת, ורק מוציאים מהמקרר ומחממים אותם על הפלטה, אין שום איסור לגביהם, כי כבר מבושלים כל צרכם?

תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה

אכן את ערה לפרטי ההלכה, וניכר שאת לומדת ביסודיות.

יש מחלוקת האם מותר להניח על האש בערב שבת דבר שאינו מבושל כל צרכו שישאר שם במהלך השבת.

יש נידון נוסף לשיטות האוסרות להניח על אש גלויה דבר שאינו מבושל כל צרכו, האם מותר להניחו על הפלטה, בזה רוב הפוסקים מתירים, אך יש אוסרים.

אם יש לכם מנהג ברור בבית תנהגי לפי המנהג, אם לא אפשר להקל בזה.

 

אך יש לשים לב היטב למה שציטטת בפניני הלכה בכל מקרה שהבישול משביח את המאכל, צריך להזהר שלא להזיז את הסיר ממקום פחות חם למקום יותר חם, וכן שלא לכסות את הסיר אם הורידו את המכסה, או כל פעולה הממהרת או מסייעת לבישול בשבת.

 

לגבי מאכלים מבושלים כל צרכם קרים, אכן ניתן ראוי שלא להניח על הפלטה ישירות, אלא להניח תבנית הפוכה או סיר ריק, ומעליו להניח את המאכלים הקרים המוצקים.

 

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א