אכילת דבש דבורים

שאלה

למה מותר לאכול את הדבש שבא מהדבורה בראש השנה ובשאר ימים? הרי כתוב היוצא מן הטמא טמא?!

תשובה

שאלת שאלה מצויינת וזה נידון נרחב בגמרא, מסקנת הגמרא שיש פסוקים מפורשים שמותר לאכול דבש דבורים, והטעם לכך הוא משום שהדבורה מלקטת את הצוף והיא עוברת תהליך עיבוד שנהפך לדבש, אולם הצוף מעולם לא התבטל ולא נהפך להיות חלק מגוף הדבורה.

האיסור של היוצא מהטמא הוא רק בדבר מאכל שהתבטל ונהפך לחלק מגוף בעל החי הטמא, ושוב יצא מבעל החי כחלב או ביצים וכדומה. ואכן מסיבה זו יש האוסרים שימוש בדבש מלכות, כיון שלטענת המומחים דבש זה שונה מדבש רגיל והוא נהפך לחלק מגופה של הדבורה. [טענות המתירים הוא משום שאינו ראוי לאכילה בפני עצמו, והוא נותן טעם לפגם].

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א