תרומות ומעשרות מפירות הפקר?

שאלה

האם צריך להפריש תרומות ומעשרות מפירות הפקר?

תשובה

שלום וברכה

פרי שגדל הפקר אינו חייב בתרומות ומעשרות, פרי שגדל ברשות אדם והוא הפקירו חייב בתנאים מסוימים בתרומות ומעשרות [תלוי באיזה שלב הוא הופקר], ובמקרה של ספק יש לעשר בלי ברכה.

פרדס שיש לשלם על כניסה לקטיף חוותי ואחר כך ניתן לקטוף כמה שרוצים אינו מוגדר כהפקר, ויש לשים לב לעשר.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א