תאורה עם חיישן קירבה, איך משתמשים בה בשבת?

שאלה

שלום,

ברצוני להתקין בשביל בכניסה לבית תאורה סולארית חסכונית, אשר בנוסף היא מצוידת בחיישן אשר רק בעת שאדם מתקרב אליה האור נדלק.

השאלה האם יש פתרון הלכתי להתקין תאורה מסוג כזה בצורה שתתיר את השימוש אף בשבת?

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

כפי שתיארת בשאלתך, מערכת התאורה המדוברת פועלת על בסיס חיישן קירבה האמור לזהות תנועה בקרבתו ולהגביר בעקבות כך את עוצמת התאורה (שהיא כמובן תאורת לד). חיישן זה יכול להיות חיישן אופטי, או חיישן מגנטי, או חיישנים מסוגים נוספים אחרים.

כפי שניתן להבין לבד, צריכים להיזהר בשבת ולהימנע להתקרב לתאורה מהסוג המדובר, במיוחד כאשר יש תועלת ועניין בהגברת העוצמה, הן בשל ההשפעה הישירה על החיישן שפועל מידית להגברת התאורה והן בשל השינויים הנגרמים בעוצמת התאורה.

במילים אחרות, כאשר אתה מתקין מערכת כזו בביתך, אתה מן הסתם מעוניין בכך שכאשר נכנסים לטווח הקליטה של החיישן התאורה תופעל או תוגבר. אי לכך, אין להתיר זאת בשבת. לא ידוע לנו על פתרון מתאים שיכול להתיר דבר כזה, וגם לא נראה לנו שבכלל כי ניתן לפתור זאת, כל עוד פונקציה זו קיימת והחיישן בפעולה. הדרך היחידה היא אפוא לחתור לניתוק חיישן הקרבה.

עם זאת, כאשר עוברים או מסתובבים בסביבות תאורה זו המותקנת למשל בכניסה לבתים אחרים, באופן שאין וודאות שהחיישן יקלוט את התנועה, במצב המוגדר בהלכה כאינו 'פסיק-רישא', הרי שבפרט כאשר מדובר במי שאין לו שום הנאה ותועלת מכך שמהאור נדלק או שעוצמתו מתגברת – מה שמוגדר כ'לא ניחא ליה', אין לאסור זאת.

על אחת כמה וכמה כאשר מסתובב שם מישהו שאינו מודע כלל לתאורה או לצורת פעילותה והשפעת החיישן עליה, הרי שהוא בגדר 'מתעסק' ואין שום צורך למנוע אותו מכך.

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)