שמירת מקום באוטובוס

שאלה

שלום הרב!
פעמים רבות כשאני נוסע באוטובוס עולה השאלה האם מותר לשמור מקום לחבר, והלא התופס לבעל חוב במקום שחב לאחריני לא קנה, (ואף שלדעת מרן הב"י בריש סי' קה' במקום שיש מיגו דזכי לנפשיה מהני אף יותר מכדי חובו, מ"מ כמה אחרונים חלקו ע"ד).
והסתפקתי האם ניתן לעשות הערמה ולתת פרוטה לחבר ו'לשכור אותו' שיתפוס לי מקום, והלא כתב הש"ך (סי' קה' ס"ק א') שבמקום ששוכר את חברו קנה אף במקום שחב לאחריני (ואף שיש חולקים על הש"ך מ"מ אפשר לצרף שיטת מרן הב"י הנ"ל לס"ס), האם הערמה זו מועילה או לאו, כמו כן האם ראוי לעשות כן.
תודה רבה!

תשובה

שלום וברכה

הנידון שלך יפה, וניכר שאתה מנסה ליישם את הנלמד גם בחיי המעשה, חילך לאורייתא.

תופס לחבירו שייך רק בבעל חוב וכדומה, באוטובוס אף אחד לא חייב לך כלום, המקום הפנוי הוא של חברת האוטובוסים, או של מי ששכר את האוטובוס, במקרה והם מתירים לשמור מקום למשפחה \ חבר כדי שתוכלו לנסוע יחד, מותר לתפוס מקום לכתחילה, במקרה והם  אינם מתירים יש בכך אונאת דברים למנוע מאדם לשבת, אך אפשר לבקש יפה האם תוכל לוותר כי אני צריך לנסוע עם חבר, משפחה.

ולכן השאלה צריכה להיות מופנת אל נציג החברה בשירות לקוחות – ובדיעבד הנהג הוא נציג החברה, ובאוטובוס שכור לדוגמא ישיבה ששכרה אוטובוס לצורך נסיעה משותפת לחתונה לכדומה, צריך לשאול את שוכר האוטובוס.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א