עיבור שנים

שאלה

בדף ס"ג.
בגמ' אמר רב ספרא וכו\' חנינא היה מעבר חדשים וקובע חדשים בחוצה לארץ. עכ"ל הגמרא.
מה הפי' "היה מעבר שנים" ?
ומה הפי' "קובע חדשים בחוצה לארץ" ?

תשובה

שלום וברכה

מעבר שנים פירושו שהיה קובע האם יעברו את השנה ויוסיפו לשנה אדר א', או שהיא תהיה שנה רגילה שיש בה אדר אחד בלבד.

קובע חודשים שקיבל עדות האם החודש מלא [30 יום] או חסר [29 יום].

בימי הבית הדבר היה נעשה בלשכת הגזית בירושלים, אח"כ כשגלתה סנהדרין הדבר היה נעשה במקום הסנהדרין, והנידון בגמרא הוא כאשר גדול הדור שוהה בחוצה לארץ האם הוא יכול לעשות זאת משם.

בתקופה מאוחרת יותר בימי האמורא רבי הלל נשיאה נקבע הלוח הקבוע שיש בידנו, ויותר אין מעברים שנים ומקדשים חודשים.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א