מעלין הקודש ואין מורידין

שאלה

שלום וברכה
אני גר ברובע היהודי ואנחנו מתחננים לעבור דירה מהרובע היהודי לגבעה הצרפתית בירושלים
אז השאלה היא האם זה כנגד מעלית הקודש ואין מורידין כי הרובע היהודח זה הרבה יותר קדוש

תשובה

שלום וברכה

אמנם יש מעלה לגור בירושלים שנתקדשה, וכיודע אנחנו לא יודעים ברור עד היכן התקדשה, האם רק עד חומת חזקיהו שהוא באמצע הרובע, או עד החומה השלישית המיוחסת לימי אגריפס, וגם לא ידוע לנו עד כמה ההשערות שאלו הם חומות ירושלים מבוססות.

מעבר לירושלים שנתקדשה אין הבדל בין המקומות.

אך לעיתים יש צורך לוותר על כך, הן מחמת המחיר וזה בהחלט שיקול רוחני כדי שתוכלו לעבוד את השם בנחת, והן מחמת הסביבה לא לכל ילד מתאים לגדול ברובע, ילדי החמד שנמצליחים להשתלב בתלמוד תורה היחודי ובאוירה המיוחדת של תושבי המקום נסוך עליהם חן יהודי מיוחד, אך לא כל ילד מתאים לו הדבר, ולא כל אחד יכול להתעלם מרעשי הרקע של התיירות וסתם "שועלים" ההולכים שם, והן מחמת שיקולים נוספים.

גדולי ישראל בכל הדורות לא התרכזו דוקא בעיר דוד שהיא ודאי מקודשת, וגם לא ראו חסרון בעת הצורך לעבור לשכונות החדשות, אם זה מאה שערים, אם זה שכונת בעלי המוסר מוסררה, ועוד. ולכן אם יש צורך אפשר לעבור לגבעה הצרפתית שהוא סמוך ונראה.

וכבר אמרו חז"ל שעתידה ירושלים שתתפשט עד דמשק.

ברכה והצלחה וישוב טוב

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א