עירוב חצרות כללי לרגישים לגלוטן

שאלה

כאשר רב העיר עורך עירוב חצרות ומזכה פת בשיעור שתי סעודות לכל בני העיר, הרי יש מהם כמה שרגישים לגלוטן ואסור להם לאכול לחם רגיל, א"כ כיצד יועיל הערוב?

תשובה

מבואר (בסימן שפ"ו ס"ח) שאפשר לערב באוכל הראוי לשום אדם אף אם אינו ראוי לו, כגון לישראל בתרומה ולנזיר ביין, לכן גם מי שרגיש לגלוטן או נמנע מאכילת פת מרגישות לסוכר, ג"כ מועיל לו העירוב כיון שהמאכל ראוי לאחרים.

בברכה,

הרב מרדכי הלוי שוורצבורד,

מורה הוראה 'נאות שמחה' – מודיעין עילית