חלק לעולם הבא – יש או אין?

שאלה

שלום,
ישנן מצוות שמובטח שמי שמקיים אותן "חלק מהעולם הבא" ולהיפך, מי שלא "אין לו חלק לעולם הבא". למשל, שמירת שבת, שמירת הברית וכו'.

השאלה שלי היא כזו: אם מישהו שומר מצוות, ובין היתר שומר את רוב המצוות (או אפילו אחת) שעליהן מובטח כי הוא חלק מהעולם הבא, אך עדיין חוטא (בכוונה/בטעות/בעקבות קשיים) בחטא שכתוב "שאין לו חלק לעולם הבא" איך זה מסתדר?

לדוגמה: אדם ששומר שבת, לפי הבנתי מי ששומר שבת מובטח לו שהוא בן לעולם הבא, אך מנגד לא עושה עוד משהו ובין היתר נניח פוגם בברית, שעל זה נאמר: "אין לו חלק לעולם הבא", איך זה מסתדר? הרי כיבכול הובטח לו שהוא חלק מהעולם הבא, ומנגד גם מובטח שהוא לא? (עשה מצווה – לכן זכאי לעולם הבא, אך גם חטא בחטא שהובטח שאין לו חלק לעולם הבא).
תודה רבה!

תשובה

דניאל שלום וברכה

השאלה שלך היא שאלה מאד יפה, וניכר שאתה משקיע מחשבה בדברי חז"ל, ולא קורא בלי הבנה ובלי התעמקות, ובעזרת השם תצליח מאד בלימוד התורה.

לגופו של ענין באמת יש דברים שגורמים לנו לזכות בעולם הבא, ומצד שני יש דברים שיכולים ח"ו לגרום לנו להפסיד את מה שעמלנו וטרחנו עליו.

אולם לאמיתו אם נדקדק בלשון חכמים נגלה שיש כמה מושגים שאין בהכרח חופפים, יש מושג של אדם שיש לו חלק לעולם הבא, ויש אדם שמגיע לדרגה שלא די בכך שיש לו שייכות וחלק אלא הוא בן עולם הבא, ועל חלק מהדברים נאמר שהוא נוחל עולם הבא, כלומר מצוה זו מזכה אותו לקבל את עולם הבא כנחלה. קשה לפרט את הדברים במסגרת מצומצת זו, אך בעזרת השם תזכה להעמיק בדברים ולמצוא את ההבדלים.

יש נקודה נוספת שיש לנו הבטחה 'לבל ידח ממנו נידח', זאת אומרת שכל נשמה יהודית [הבטחה זו אינה אמורה על נשמות הערב רב] בסופה של דבר תגיע אל תיקונה השלם, גם אם הדבר יקח שנים רבות גלגולים רבים, ויעבור עליו צתרות רבות, בסופו של דבר הוא יזכה לכפר ולתקן את העבירות המונעות ממנו להגיע לעולם הבא, והוא יזכה בחיי נצח בזכות אותם דברים שהוא עשה, דברים שעבורם הוא זוכה לעולם הבא.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א