חזרתי בתשובה, איך אני מכשיר את התנור? והאם מותר לי להטמין בו בשבת?

שאלה

שלום וברכה,

לפני מספר שנים רכשנו תנור בנוי חד-תאי Sauter SML-6770W, והשתמשנו בו לבשר לחוד ולחלב לחוד, לא למאכלים אסורים.

לפני זמן מה חזרתי בתשובה ואשתי מעוניינת להמשיך להשתמש בתנור. אני מניח שניתן להכשיר את התנור לחלבי או לבשרי בהתאם לבחירתנו, באמצעות חימום התנור בחום גבוה, ומבקש לקבל הנחיות כיצד לעשות זאת.

בנוסף, רציתי לשאול לגבי השימוש בתנור בשבת. אני מבין כי התרמוסטט מהווה בעיה. יש לי אפשרות לנתק ולעקוף אותו. האם הפתרון של עקיפת התרמוסטט והפעלת התנור בזמנים מוגדרים, בהתאם לטמפרטורה הנבחרת, יאפשר להשתמש בו גם בשבת עבור הטמנת מאכלים מערב שבת, למשל ג'חנון, או שלמרות זאת יש בעיה בפתיחת דלת התנור בשבת?

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

ראשית, סליחה על האיחור היחסי בתשובה, עקב העומס הרב המוטל על כתפנו.

ובאשר לשאלותיך אודות תנור האפייה החד-תאי שברשותכם:

  1. למרות שבאופן כללי איננו נוטים להמליץ על הכשרת תנור חד תאי מבשר לחלב או להיפך, בשל חששות שונים הכרוכים בכך (ראה בספרו של ראש המכון המנוח הגרל"י הלפרין זצ"ל 'כשרות ושבת במטבח המודרני' עמודים קסג-קסז), ובמיוחד במקרה זה, כאשר השתמשו באותו התא עצמו הן לבשר והן לחלב בזה אחר זה, שאף שלדעת החוו"ד (יו"ד, סי' צג, בביאורים סק"ב) ושו"ע הרב (או"ח, סי' תנא סי"ג בהגהה) אנו דנים בזאת כדין היתירא בלע, שגם אם בלע ע"י האור די לו בליבון קל, וכ"נ גם מדברי הנקוה"כ (יו"ד שם ע"ד הט"ז בסק"ב), אבל לדעת הפמ"ג (או"ח, סי' תסא בא"א סק"א) יש להחמיר בזה כדין איסורא בלע שצריך ליבון חמור, ועי' בשד"ח (אס"ד, מערכת ה, אות יז) שהביא בזה דעות לכאן ולכאן.

אנו נוהגים להורות על הכשרה מעין זו רק במקרה של טעות או תקלה חד פעמית, כאשר השתמשו בתא המיועד לבשר בחלב או להיפך.

עם כל זאת, במקרה שלכם נוכל להמליץ לכם לבצע את הכשרת התנור באופן כדלהלן:

  • א. לנקות את התנור היטב מכל שיירי אוכל בעין ושומנים בחומרי ניקוי חריפים המיועדים לניקוי תנורים והסרת שומנים.
  • ב. כעבור 24 שעות מהשימוש האחרון בתנור להפעיל אותו על רמת החום המקסימלית האפשרית למשך כחצי שעה.
  • ג. מאחר שמתוך שאלתך אנו מבינים כי הנך יודע כיצד ניתן לעקוף את התרמוסטט, היה ראוי שתעשה זאת באופן חד פעמי, בזהירות המתבקשת, לצורך הכשרה זו, ולחמם את התנור למשך חצי שעה באמצעות עקיפת התרמוסטט.
  • ד. את התבניות ו/או הרשתות בהן השתמשתם עד עתה ראוי מאד להחליף בתבניות חדשות, או ללבנן 'ליבון חמור' באמצעות ברנר.

לחלופין, ניתן להשאיר אותן בתוך התנור בעת הליך ההכשרה האמור לעיל, ולהשתמש בהן מכאן ואילך לא להניח עליהן תבשילים ומאפים ישירות בתבנית, אלא אך ורק בתוך תבניות חד-פעמיות שיפרידו בין התבנית עצמה לבין האוכל הנאפה בתנור.

  • ה. מכאן ואילך עליכם לייחד את התנור או לבשר בלבד או לחלב בלבד.
  1. לגבי הטמנת מאכלים בתנור מערב-שבת על-מנת שימשיכו להתחמם בשבת ויוציאו אותם בשבת עצמה, יש לוודא שההטמנה תהיה בחום כזה שאין רגילות לבשל עליו, וכן לפתור את בעיית התרמוסטט המפעיל ומנתק את גופי החימום, ועלול להיות מופעל כתוצאה מפתיחת הדלת והתנתק כתוצאה מסגירתו.

לגבי ההצעה שהזכרת, אנו מבינים כי כוונתך היא לעקוף את התרמוסטט באופן עצמאי ולהפעיל את התנור לסירוגין באמצעות שעון המכוון מראש מערב-שבת. במקרה זה לא תוכל כמובן להפעיל אותו 'בהתאם לטמפרטורה הנבחרת' כמו שהזכרת בשאלתך, שכן אם תעקוף את התרמוסטט הטמפרטורה תמשיך לטפס ולעלות בעצמה ללא תלות בשום גורם אחר. הדרך היחידה היא אכן לנתק את התנור מידי מספר דקות באמצעות שעון, ולהפעיל אותו שוב כעבור זמן מה לכמה דקות נוספות וחוזר חלילה.

ההצעה האמורה אינה ישימה כל-כך מכמה סיבות: א. היא אינה בטיחותית. ב. היא גם אינה פרקטית, שכן באופן כזה המאכלים עלולים להישרף או לחילופין להישאר קרים. ג. גם מבחינה הלכתית היא אינה מושלמת. ולכן איננו יכולים להמליץ עליה.

ניתן היה לבצע את אותו הרעיון ללא עקיפת התרמוסטט, באמצעות כיוון בורר הטמפרטורה של התנור מערב-שבת על 100 מעלות, שהיא טמפרטורה שלא רגילים לבשל בה, ובמקביל לכוון שעון שבת שיפעיל וינתק את התנור לסירוגין, לפי זמנים קבועים וקצובים מראש. לדוגמה: אחת ל-10 דקות ינתק את השעון למשך כ-15 דקות, כך שניתן להניח כמעט בוודאות מוחלטת, שבשעה שהשעון מפעיל אותו יופעלו גופי החימום בכל מקרה, לאחר שהיו מנותקים למשך כ-15 דקות, ומן הסתם הם יפעלו במשך כל ה-10 דקות עד לניתוקם באמצעות השעון, וגם אם במקרים קיצוניים תהיה השפעה לפתיחת הדלת (אם בעת שגופי החימום פועלים ואם בעת שהם מנותקים, שזו כבר גרמא עקיפה יותר) הרי שכל ההשפעה תהיה למנוע מן התרמוסטט לנתק את גופי החימום, באופן שהם ימשיכו מעצמם לפעול למשך זמן ארוך יותר, דבר שאין בו כל איסור.

אך למעשה גם הצעה זו איננה מומלצת על-ידינו, אם מסיבות פרקטיות, שבכל פעם יהיה צורך להתאים את השעון למזג האוויר ולתנאי הסביבה, ואם מסיבות הלכתיות, שכן הצעה זו עלולה להביא לתקלות שונות. אנו ממליצים עליה לעיתים ליחידים, למקרים חד-פעמיים, אבל לא כהוראה כללית לציבור.

במקרה שיתאפשר לכם לרכוש תנור חדש, השתדלו לרכוש תנור דו-תאי, בהפרדה מוחלטת בין התאים, עם פיקוח ואישור הלכתי מוסמך, שתוכלו להשתמש בו ללא כל חשש בתא אחד לבשר ובשני לחלב, וכן תוכלו להתאים לכם תנור שיש בו גם מצב 'שבת', כלומר כמו פלטת שבת הלכתית, שגם היא צריכה להיות בפיקוח ואישור הלכתי מוסמך.

בברכת הצלחה בכל מעשי ידיכם

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)