הפסקה בתפילה

שאלה

האם כשמפסיקים אחר יהיו לרצון השני לקדוש ברוך וימלוך אומרים גם את הקטעים של לאומתם משבחים, ובדברי קודשך? ואם אמרתי אני צריך לחזור?

תשובה

שלום וברכה

לאחר אמירת יהי רצון מותר לומר כל שבח או תפילה, ובכלל זה ניתן להוסיף את הקטעים של לעומתם משבחים ובדברי קדשך. ובכל מקרה גם אם בטעות הפסיקו בענין שלא קשור כלל לתפילה, כבר אין צורך לחזור.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א