האם ראיית שיעור בוידאו נחשב כלימוד?

שאלה

שאני רואה את הסרטונים של הנ"ל זה נחשב כאילו למדתי במשנה ברורה עצמו?

תשובה

שלום וברכה

יש חשיבות ללמוד מהספרים עצמם ואותיות מחכימות, ויש חשיבות ללמוד מפי מוסרי התורה עצמם, ומזה ומזה אל תנח ידך, ובפרט מתלמיד חכם כהגאון רבי אריה זילברשטיין רבה של גבעת זאב החדשה ששימש את גדולי פוסקי זמנינו, והוא ממוסרי התורה.

אין ספק שללמוד מפיו ממש הוא צרות מסירת התורה האידיאלית, אך כיון שלא ניתן שכל עם ישראל ילמדו מפיו ממש, יש מעלה גדולה לנצל את המדיה המסייעת לרבים לנצל שעות אבודות ומקומות ומצבים שאי אפשר ללמוד בהם, ובעזרת המדיה אנחנו זוכים לקבל מאדם גדול זה בצורת שיעורי הלכה מוסרטים, ועלינו לנצל מתנה נפלאה, ולהרבות בלימוד תורה כפי המציאות וכפי המצב, ולנצל כל אמצעי להרבות כבוד שמים.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסברג שליט"א