האם מותר להשתמש בשבת בכפיות מחליפות צבע?

שאלה

 

לכבוד רבני המכון

 

שלום וברכה,

 

קנינו לילדים כפיות מיוחדות, שכאשר מכניסים אותן למאכל חם בטמפרטורה גבוהה, הצבע שלהן משתנה. על ידי זה ההורים יכולים להישמר ולקרר את המאכל טרם הגשתו לילד.

 

השאלה היא לגבי שימוש בשבת, האם יש בזה משום איסור 'צובע', היות והאדם המשתמש רוצה בכך והרי זה בגדר "ניחא ליה", או שהיות והצבע אינו מתקיים ונשאר לאורך זמן הדבר מותר?

 

כמובן שאיני יודע מה התהליך הכימי הגורם להשתנות הצבע.

 

תודה ויישר כח.

תשובה

תשובת רבני המכון:

שלום וברכה

 

ראש המכון המנוח הגאון האדיר רבי לוי יצחק הלפרין זצוק"ל כבר התייחס לשאלה דומה בספרו שו"ת "מעשה חושב" חלק ח' סימן ט, לגבי כוסות ובקבוקי תינוק המשנים את צבעם כאשר מוזגים בהם מים חמים, והעלה שאין בכך משום מלאכת "צובע", כי מלאכת צביעה היא על ידי תוספת צבע מבחוץ ולא באמצעות שינויים פיזיקליים או כימיים בצבע קיים.

ועוד האריך לבאר שאף אין בזה משום איסור "תיקון מנא" או "מוליד".

גם לגבי כוסות אשר על-ידי החום מתגלים כיתובים ורישומים שונים העלה הגרל"י זצ"ל בשו"ת "מעשה חושב", שמעיקר הדין אין בזה משום איסור "כותב" ויש להתיר את השימוש בהם בשבת, אך מכל מקום הורה כי רצוי להימנע מהשימוש בהם בשבת, או לפחות להסתיר את הכיתובים והרישומים, שעל ידי זה יהיה הדבר בגדר "פסיק רישיה דלא ניחא ליה".

ובחזרה לשאלתך, אם כמו שאנחנו מבינים, בכפית המדוברת אין כיתוב או ציור המופיעים בעקבות החום אלא אך ורק שינוי צבע, הרי שלאור הנ"ל השימוש בה בשבת מותר.

 

בברכה מרובה

(מתוך בטאון אספקלריה הוצאת המכון המדעי טכנולוגי להלכה)