האם אדם שמצביע בבחירות מקיים מצות עשה של ובחרת בחיים

שאלה

שלום,

האם אדם שמצביע בבחירות מקיים מצות עשה של ובחרת בחיים?

תשובה

ניסים שלום וברכה,

ובחרת בחיים נאמר על כלל הדברים הטובים שאדם בוחר לקיים. ובכלל זה אדם שבחר להתאמץ להגיע לקלפי ולבחור ברשימה הנאמנת כולה לגדולי תורה, [בבחירות הבאות אלו יהדות התורה וש"ס], וכן להשפיע על אחרים לעשות זאת, הרי הוא מקיים בכך מצוה גדולה, וכל קיום מצוה בבחירה מודעת כלולה בציווי ובחרת בחיים.
דעת רבותינו שההשתתפות בבחירות הם חובה גמורה וזכות עצומה.

הדבר חובה גמורה מחמת שהצבעה לרשימות שכל חבריהם נאמנים לגדולי תורה הוא קידוש השם.
המצב שהכנסת מחוקקת לצערנו חוקים רבים הפוגעים בתורה ובצביון היהודי של המדינה, הוא חילול השם, והמצביע למפלגות שהנאבקות בכך הוא קידוש השם.

מלבד זאת הוא זכות עצומה, כיון שהחברי כנסת של יהדות התורה וש"ס פועלים רבות למען התורה והמצוות, וכל אותם פעולות נזקפות למצביעי המפלגות.
לדוגמא כאשר הם דואגים שגם תלמודי תורה המלמדים תורה ומצוות יזכו לתקציבים, ולא רק בתי ספר המלמדים כפירה רח"ל, נחשב הדבר כאילו כל המצביעים תרמו את הסכום שהם הצליחו להשיג לתלמודי התורה.
זה אכן הזדמנות נדירה לזכות לתרום סכומי עתק לכבוד התורה.

ברכה והצלחה
הרב יהודה סטורץ
בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנבורג שליט"א