ברכה ראשונה לחם העשוי מכוסמת

שאלה

מה מברכים על לחם שנעשה מכוסמת? לא מכוסמין.

תשובה

שלום וברכה

ברכה ראשונה שהכל, ברכה אחרונה בורא נפשות.

ברכה והצלחה

הרב יהודה סטורץ

בית ההוראה נאות שמחה בראשות הגר"י לוקסנברג שליט"א