רשימת מוקדי המבחנים

הדף היומי בבלי
משנה ברורה
קנין חכמה
קנין שביעית

עירשכונהמקום המבחןכתובת מקום המבחןזמן התחלהזמן סיום
אופקיםשפיראכולל "נחלת משה" בביהכנ"ס "שערי תפילה"רח' הרב פנקוס 29:4512:00
אופקיםבית המדרש "היכל דב"10:0012:00
אופקיםבנה ביתךכולל "זכרון אליהו"קהילות יעקב 2511:0012:15
אור יהודהרמת פנקסבית הכנסת "עץ חיים"סמטת חברון 410:0012:00
אלומהישיבת "כנסת אליהו"11:0013:00
אלעדרובע ד'בית הכנסת "דרך החיים"רח' רבי מאיר 710:0012:30
אשדודרובע זישיבת "בית ישראל"8:3010:00
אשדודרובע חבית המדרש מעליץ (עזרת נשים)רח' הרותם 2910:0012:00
אשדודרובע זבית המדרש מאקווארח' התלמוד 110:1512:15
אשדודרובע ובית המדרש בעלז המרכזירח' אברהם שפירא 410:1513:00
באר יעקבישיבת גרודנארח' ז'בוטינסקי 2810:0012:00
בית אלהישיבה הגבוהה (בנין הכיתות קומה תחתונה)9:3011:30
בית חלקיהבית הכנסת "אוהל יוסף"9:0011:00
בית מאירנווה ספירבית המדרש "שערי תורה"רח' שפת אמת 24 בית ומנוחה9:3012:00
בית שמשחפציבהבית הכנסת "מתמידים"רח' בן ציון אבא שאול 510:0012:00
בית שמשרמה אבית המדרש "לב אליהו" (קהילות יעקב)רח' נחל שורק 299:3011:30
בית שמשרמה גבית הכנסת דזיקוב-ויזניץרח' אהבת שלום 19:3011:30
בית שמשרמה דבית הכנסת אמשינוברח' אביי 210:0012:00
בית שמשרמה בבית הכנסת "קהל פרושים"רח' נהר הירדן 3010:0012:00
בית שמשרמה גבית הכנסת "אהבת תורה"רח' עידו הנביא 69:3011:30
ביתר עיליתגבעה B2בית הכנסת "תולדות אברהם יצחק"רח' החוזה מלובלין 4210:0012:00
ביתר עיליתגבעה Aכולל ישיבת הר"ןרח' זוועיהל 210:0012:00
ביתר עיליתגבעה B1בית הכנסת קרליןרח' פחד יצחק פי' ברים10:3012:30
בני ברקפרדס כץבית הכנסת "אילת השחר"רח' אוסישקין 219:3011:45
בני ברקשיכון ההסתדרותבית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' עזרא 6011:3012:30
בני ברקגבעת סוקולובבית הכנסת 'נאות יוסף'רח' יואל 189:3012:00
בני ברקאור החייםבית הכנסת "צא"י יד אהרן"רח' הרב סורוצקין 99:3012:00
בני ברקשיכון ההסתדרותבית המדרש "נדבורנא"רח' חידושי הרי"מ 169:3012:00
בני ברקקרית ויזניץבית הכנסת "משכנות יעקב"רח' קהילות יעקב 29:3012:00
בני ברקקרית הרצוגבית הכנסת "היכל שמואל"רח' נויפלד 1010:0012:00
בני ברקהר שלוםביהכנ"ס ויז'ניץרח' רבי טרפון 79:3012:00
בני ברקקרית הישיבהכולל "חזון איש"סמטת האר"י 39:3012:00
גבעת זאבבית המדרש "עטרת ישועה" - דז'יקוברח' האיילות 2010:0012:00
גבעת זאבבית הכנסת קרלין סטוליןרח' האתרוג 899:0011:00
גזרישיבת הסדר שעלבים10:0012:00
זכרון יעקבבית הכנסת "מסילת ישרים"רמת צבי10:4512:45
חדרהביאליקבית הכנסת ע"ש בוסקילהרח' האיריס 149:4511:45
חדרהנחליאלבית הכנסת "בני יששכר"רח' ראובן הכהן 19:0011:00
חולוןקרית שרתבית הכנסת "זכור לאברהם"מפרץ שלמה 1009:0011:00
חולוןתל גיבוריםבית המדרש "עטרת חכמים"רח' החי"ם 4 תל גיבורים9:0011:00
חיפהנווה שאנןבית הכנסת המקלטרח' מנדלי מוכר ספרים 110:0012:00
חיפהנחלהבית המדרש שאץ-ויזניץרח' הרצל 6010:0012:30
חיפהויז'ניץבית המדרש הגדול "מקור ברוך"רח' מקור ברוך 510:0012:00
חספיןישיבת הגולן9:0011:00
חצור הגליליתבית החסידים "דברי אמת" - גורקריה חסידית גור9:0011:00
חרישבית הכנסת "אהבת תורה"רח' הקהילה 910:0011:00
טבריהבית הכנסת "אור תורה" (עזרת נשים)רח' ורנר10:0012:00
טבריהטבריה עיליתבית הכנסת "קהילות החסידים"רח' שז"ר 610:0012:00
טבריהנוף כנרת - פוריהבית הכנסת "בן מלך" - מתמידיםדבורה הנביאה פינת הרב אלישיב9:2010:45
יבנאל-בית המדרש הגדול "היכל מוהרוש"רח' דרך ההר (מול המועצה)11:4513:00
יד בנימיןישיבת "תורת החיים"10:0012:00
יסודותבית הכנסת יסודות (בשטיבל החדש)9:0011:00
ירוחםבית הכנסת "זכור לאברהם"ההגנה 70010:0012:00
ירושליםרוממהבית הכנסת "היכל שמואל - אשכנז"רח' פנים מאירות 19:3012:00
ירושליםרמות פוליןבית הכנסת "אהל יוסף" קומה ב'9:3012:00
ירושליםגילהבית הכנסת "חזון נחום"רח' המור 310:0012:00
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס "מגן אברהם" היכל "אהבת ישראל"רח' כפר עברי 1310:0012:00
ירושליםבית וגן בית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' הפסגה 709:3012:00
ירושליםרמת שלמהבית הכנסת "משכן משה"רח' הרב מאיר חדש 12 פי' רח' חזו"א10:0012:00
ירושליםרמת אשכול בית הכנסת "בני הישיבות"רח' זלמן ארן 710:0012:00
ירושליםקבר רחלנץ החמה11:00
ירושליםרמות גבית הכנסת טשכנוברח' שלום סיון 710:5012:30
ירושליםקרית יובל בית הכנסת טיילוררח' שטרן 309:3011:00
ירושליםגאולהבית המדרש "היכלי התורה" (בבנין ישיבת "פורת יוסף")רח' יוסף בן מתתיהו 30 פי' מלכי ישראל10:0012:00
ירושליםסנהדריה המורחבתישיבת "באר יהודה"רח' חכם עזרא עטיה 410:0012:00
ירושליםפסגת זאבבית כנסת "בית יעקב"סיירת גולני9:3010:30
ירושליםגבעת שאול בית הכנסת "ברכת יוסף"רח' אלקבץ 489:4512:00
ירושליםרמות אבית כנסת "משכן שרגא"רח' שיבת ציון 1010:0012:00
ירושליםקרית יובל בית הכנסת "בני תורה - המרכזי"רח' אולשונגר 99:3011:30
ירושליםקרית בעלזבית הכנסת הגדול בעלזא (קומת כניסה)רח' בינת יששכר10:0012:30
ירושליםקטמון ישיבת ערלוירח' יותם 110:3012:30
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' ויקטור ויוליוס10:0012:00
ירושליםנווה יעקב בית הכנסת "אוהל איתן"רח' פרדס 717:008:00
ירושליםעיר העתיקהבית הכנסת "החורבה"הרובע היהודי10:0012:00
ירושליםהר נוף בית הכנסת "קהילת בני תורה" (היכל ים התלמוד)רח' אגסי 59:4511:45
ירושליםבית ישראל בית כנסת קרליןרח' אבינועם ילין11:0013:00
ירושליםגבעת מרדכיבית הכנסת "משכן שמואל"רח' גולד 39:0011:00
ירושליםקרית משהישיבת "מרכז הרב"רח' הרב צבי יהודה 129:3011:30
כוכב השחרבית הכנסת "אבי עזרי"רח' אהבת אמת 1610:3012:30
כוכב השחרישיבת "נועם שיח"ד.נ. מזרח בנימין9:0011:00
כרם יבנה )ישיבה(ספריה שע"י ישיבת "כרם ביבנה"9:3011:30
כרמיאלבית המדרש "כרם אל"רח' נתיב הלוטוס 119:4511:45
לודאחיסמךבית הכנסת "המרכזי"רח' הרב אלישיב 510:3012:30
מודיעין עיליתנאות הפסגהבית הכנסת המרכזי "נאות עילית"רח' מהרי"ל 710:0012:00
מודיעין עיליתקרית ספרבית הכנסת "זכרון משה"רח' נתיבות המשפט 409:3012:00
מודיעין עיליתברכפלדבית הכנסת "ישועות דוד"רח' רשב"י 2110:0012:30
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס 'קהילת משך חכמה'ככר משך חכמה10:0012:30
מודיעין עיליתגרין פארקבית הכנסת "בני הישיבות"רח' הרב מפוניבז' 710:0012:00
מיצרבית הכנסת "מצודת דוד"9:0010:30
מעלה אדומיםישיבת "ברכת משה"רח' מצפה נבו 219:0011:00
מעלה אדומיםכלי שירבית הכנסת "יצחקי"רח' הגיתית 29:3011:30
מעלה עמוסבית הכנסת המרכזי9:0011:00
מצפה יריחוישיבת מצפה יריחו10:0012:00
מצפה רמוןישיבת ההסדר[ליד הספריה]8:0010:00
נווהבית הכנסת בישוב(באולם הקטן)10:0012:00
נוף הגלילהר יונה גבית הכנסת בעלזרח' האדמו"ר מבעלז 139:3012:00
נס ציונהיד אליעזרבית הכנסת "יד אליעזר"רח' נחשון 710:0012:00
נתיבותבית הכנסת "בית מהריץ" (עזרת נשים)שכונת שלום בוניך10:0012:00
נתניהבית הכנסת "שערי שלום ואסתר"רח' חטיבת הראל 710:3011:30
נתניהקרית צאנזכולל צאנז - מרכז התורה (קומה ב')רח' סעדיה גאון 1010:1512:15
נתניהרמת אפריםכולל "תפארת למשה"רח' אריה בן אליעזר 40 (קומה ב')10:0012:00
עוצםישיבת "נר זרח"11:0013:00
עמנואלבית הכנסת "חניכי הישיבות"ככר הרמב"ם9:4511:45
עפולהגבעת המורהבית הכנסת "אוהל משה"רח' עליית הנוער 69:3011:30
עפולהעפולה עיליתבית הכנסת ויזניץ "תפארת יואל"רח' הזית 19:3011:30
ערדכולל "נחלת יצחק"רח' בן יאיר 649:4511:45
ערדכולל "נר שמחה"רח' בן יאיר 179:1511:15
ערדמלונית ברקתרח' ברקת10:0012:00
פתח תקווהגני הדרבית הכנסת "איילת השחר"רח' שבט אשר 1110:0012:00
פתח תקווהבית הכנסת יוצאי חברון "היכל יחזקאל"רח' טרומפלדור 62 ב9:0011:00
פתח תקווהגני הדרבית הכנסת "שירת מרים"רח' קהילות יעקב 39:3011:30
צפתמאור חייםבית הכנסת "פאר הנצח"רח' צה"ל 709:3012:00
צפתעיר העתיקהכולל שע"י ישיבת צפת-הרב קפלןרח' האר"י 39:4511:45
צפתשיכון עממיבית הכנסת רידב"זהנשיא 45 (מאחורי הבנין מול קופ"ח כללית)9:1511:15
קרית ארבעבית הכנסת "אבות ובנים" (תוניסאים)9:0011:00
קרית גתבית הכנסת "תורת חכם"רח' נתיבות שלום 8 אחוזת הדר9:3011:30
קרית יעריםבית הכנסת "נחלי דעת"רח' אזנים לתורה 79:3011:30
קרית מלאכיכולל אברכים שע"י ישיבת קרית מלאכירח' ויצמן 99:0011:00
ראשון לציוןנווה זאבישיבת "נזר ישראל - גור"יאיר דורון 99:1511:00
רחובותבית הכנסת "לומדי תורה"רח' יעקובזון 39:3011:30
רכסיםבית הכנסת "חניכי הישיבות"גבעת החרובים9:3012:00
רכסיםגבעה ג'בית הכנסת "אוהל מלכה"רח' חזון איש 111:0012:30
שדרותנאות הנשיאישיבת ההסדר "אפיקי דעת"רח' משה זרח 9239:0011:00
תל אביב - יפורמת החיילבית הכנסת "דרכי איש"רח' הדף היומי 89:1511:15
תל אביב - יפוישיבת "מעלה אליהו"רח' הנרייטה סולד 49:0011:00
תפרחבית הכנסת "אוהל יעקב וחיה" (בנדריים)רח' רמב"ם 4411:0013:00
תפרחגבעה-תפרחבית הכנסת "בית יוסף"10:3012:30

מבחני משנה ברורה
מבחני קנין חכמה
מבחני קנין שביעית

עירשכונהמקום המבחןכתובת מקום המבחןזמן התחלהזמן סיום
אופקיםביהכנ"ס תפארת תורה (הקטן)יהלום - החיד"א19:3020:35
אופקיםשיכון חזו"אקיויתי ד'רחבת הארי22:1523:30
אזורהדרת מלךויצמן 318:3021:00
אילתאילת השחרששת הימים 18013:0014:00
אלעדישיבת סלאנים- באר אברהםבן זכאי 2221:0022:00
אלעדתורת חסדבן זכאי 619:0020:00
אלעדכנסת יחזקאלהרא"ש23:0000:00
אלעדביהכנ"ס חפץ חייםחוני המעגל20:0021:00
אלעדמדרש אליהו - הרב פכטרחוני המעגל 10 (ביהמ"ד)19:1020:10
אלעדעטרת שלמהיהודה הנשיא 3218:0019:00
אלעדויזניץ- רק לישיבהיונתן בן עוזיאל 3418:3019:30
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:0018:00
אלעד-משאת המלך - יום שישיר' חיא11:3012:30
אלעד-ביהכנ"ס אחיעזרר' יהודה הנשיא 2622:0023:00
אלעד-ישיבת ביאלאר' יוחנן בן זכאי 10721:0022:00
אלעד-ישי"ק מחנובקאראב"ד 719:3020:30
אלעד-יש"ק ויזניץרשב"י 1121:0022:00
אשדוד-ביהמ"ד חניכי הישיבות - בית שמעיההאדמו"ר מבעלזא 1721:3022:30
אשדודרובע גישיבת ישמח לבאדמור מבעלזא 922:0023:00
אשדודרובע גבעלזחטיבת הנגב 3517:0018:00
אשדודרובע גביהמ"ד פיטסבורגצדקת יוסף 321:3022:30
אשדודרובע גישיבת נחלת אברהם - יום שישירוזבסקי 311:0012:00
אשדודרובע גדעת יוסף בביהכנ"ס בית שמואלשדרות פיצבורג 4619:0020:00
אשדודרובע גוילקומירשערי יושר 518:4519:30
אשדודרובע זביהכנ"ס סלאניםבן הורקנוס 1621:0022:00
אשדודרובע זביהמ"ד בית שלוםבעל הנס 3821:3022:20
אשדודרובע זעטרת צביהאדמור מגור 819:2020:20
אשדודרובע זשלום רבהאדמור מויזניץ18:3019:30
אשדודרובע זביהמ"ד בית נפתלי בעלזאיהודה הנשיא 1221:0022:00
אשדודרובע זהיכל התורהרבי יוחנן בן זכאי פינת האדמור מויזניץ17:3018:30
אשדודרובע זישיבת חנצינסקירשב"י 4215:0016:00
אשקלוןאוהל משהההסתדרות 1621:0022:00
אשקלוןעוד יוסף חיהפרדס 1017:0018:00
אשקלוןכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7221:0022:00
באר יעקב-באר יעקבסאנס 2014:1515:15
באר שבעעטרת שמעון (יום שישי)10:3011:30
באר שבעביהכנ"ס באר מריםראובן הכט 5217:0017:45
בית חלקיה-שערי שמועות14:0015:00
בית שמשחניכי הישיבותגרוסמן 221:3022:30
בית שמש-ביהכנ"ס ברסלב - אנשי הצדיקאבא שאול 312:0013:00
בית שמש-הרב שטרנבוךחבקוק 719:0020:00
בית שמש-ביהכנ"ס היכל התורה - יום שישיעובדיה הנביא 1509:3010:30
בית שמש-באר מרדכיעובדיה הנביא 1514:1515:00
בית שמשבית ומנוחהאור לישריםאור שמח 1718:3019:30
בית שמשהעיר הישנהחניכי הישיבותהמשלט 1021:0022:00
בית שמשהעיר הישנהמתיבתא דבית שמשהמשלט 1019:1520:15
בית שמשהעיר הישנהתפארת אוהל משהתפארת אוהל משה 110:3011:30
בית שמשחפציבהמתמידיםאבא שאול 221:3022:30
בית שמשחפציבהמנין אברכים (חפציבה)רחבת בתי כנסיות20:0021:00
בית שמשקריה חרדיתקהילת חניכי הישיבותאור שמח 1318:1519:15
בית שמשקריה חרדיתתורת עולםאור שמח 2113:2014:20
בית שמשקריה חרדיתביהמ"ד סלאנים (יום שישי)בריסק 1609:3010:30
בית שמשקריה חרדיתפני מנחםחזו"א 3619:0020:00
בית שמשקריה חרדיתתולדות אברהם יצחקחזו"א 721:0022:00
בית שמשקריה חרדיתביהמ"ד דחסידי לעלובמנחת יצחק 1521:0022:00
בית שמשקריה חרדיתצדקת אפריםשפת אמת 28 ב17:3018:00
בית שמשרמה אפני שמואלנחל לוז 312:1513:00
בית שמשרמה אשער המלךנחל לכיש 2321:0022:00
בית שמשרמה אנתיבות התורהנחל נחשון 1814:1015:10
בית שמשרמה אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק21:3022:15
בית שמשרמה אבאר התורהנחל שחם 220:0021:00
בית שמשרמה בבעלזא - בית גדליהאוהל יהושע 817:4518:45
בית שמשרמה בביהכנ"ס בית יעקב שמשוןדובר שלום 721:0022:00
בית שמשרמה בויז'ניץ מונסיר' יהושע 1821:0022:00
בית שמשרמה בברסלב נחלת חןר' מאיר בעל הנס 519:2020:10
בית שמשרמה גמתמידיםדבורה הנביאה 2321:0022:00
בית שמשרמה גערבות התורהדבורה הנביאה מול 2215:0016:00
בית שמשרמה גתורת זאבירמיהו הנביא 7-914:0015:00
בית שמשרמה גדרכי דודנריה הנביא 1319:0020:00
בית שמשרמה גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 619:0020:00
בית שמשרמה דביהכנ"ס מנין אשכנזריש לקיש 1921:1522:00
ביתר עילית-ביהכנ"ס בויאן - יום שישי נדבורנא 911:1012:10
ביתר עילית-ישי"ג תולדות אברהם יצחקדרך הרמז14:0015:00
ביתר עילית-נעימות התורההטוב והמטיב20:5021:50
ביתר עילית-ביהכנ"ס זלאטיפוליהרב ש"ך 5521:0022:00
ביתר עילית-ביהכנ"ס מנין אברכיםיסוד העבודה 421:1522:15
ביתר עילית-נחלת חייםכנסת מרדכי 1118:3019:00
ביתר עילית-כולל חצות- יום שישימוצפי 4506:3007:30
ביתר עילית-ביהכנ"ס באיאןמעזריטש 3922:0022:30
ביתר עילית-מעשה חייא- יום ששיקדושת לוי 9912:0013:00
ביתר עילית- היכל מאיר- יום שישירבי יוסף קארו 1410:3011:30
ביתר עיליתגבעה Aסדיגורהאגרות משה פינת הרב קניבסקי17:0018:00
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוויל 219:0020:00
ביתר עיליתגבעה Aקרליןחתם סופר 819:1520:15
ביתר עיליתגבעה Aמן ההרכף החיים 1521:0022:00
ביתר עיליתגבעה Aשמחת התורהכף החיים 717:1518:15
ביתר עיליתגבעה Aפרושיםמבוא מרגלית 921:0022:00
ביתר עיליתגבעה Aישיבת קרליןר' עקיבא 10019:1520:15
ביתר עיליתגבעה Aבאיאןר' עקיבא 2913:3014:30
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס באיאןר' עקיבא 3121:0022:00
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת תורת רפאלהמגיד ממזרעיטש 5714:1515:00
ביתר עיליתגבעה B1אור התלמוד - בני הישיבותהמגיד ממעזריטש 2214:0015:00
ביתר עיליתגבעה B1קהל עדת ירושליםפחד יצחק 809:3010:30
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית יעקב חיים קרלין סטוליןדרכי איש19:1520:15
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קהל עדת ירושליםדרכי איש 3021:0022:00
ביתר עיליתגבעה B2עטרת שלמההחוזה מלובלין22:1023:10
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס באיאןהחוזה מלובלין 119:1520:15
ביתר עיליתהגפןביהכנ"ס פינסק קרליןאם הבנים18:1519:15
ביתר עיליתהגפןביהכנ"ס קול יעקב- יום שישיבנין דוד פינת אהל שרה10:0011:00
ביתר עיליתהגפןביהכנ"ס בויאןהמגיד ממזריטש 4409:0009:30
בני ברקישיבת כנסת התורה בביהכנ"ס תפארת נחמןאבן שפרוט 219:3020:15
בני ברקנחלת דןבן יעקב 1719:0019:45
בני ברקביהכנ"ס סלאניםברסלב 721:0022:00
בני ברקכולל עטרת שלמהגניחובסקי 27-כיכר אחד עשר09:0010:00
בני ברקביהכנ"ס דרכי אישהאדמור מגור 1618:3019:00
בני ברקביהמ"ד דחסידי לעלובהשומר 2022:1523:15
בני ברקנתיבות עולםהשלושה פינת השומר21:1522:15
בני ברקדרכי משהוילקומירר 2219:0019:30
בני ברקמודז'יץחבקוק 2021:0022:00
בני ברקעטרת שלמה - רק לישיבהחגי 719:1520:15
בני ברקהיכל התורה-נדבורנאחידושי הרי"ם 1621:0022:30
בני ברקביאלאחידושי הרי"ם 819:0019:30
בני ברקעץ חיים ליוצאי צרפת בביהכנ"ס קול יעקבטולדאנו 1216:3018:00
בני ברקביהמ"ד נאות יוסףיואל 1619:1520:15
בני ברקישיבת שערי תורהמהרשל 2020:4521:50
בני ברקבית תלמוד להוראה - גורמלצר 15 (היכל תהילה לדוד)18:3019:30
בני ברקנחלת משהמלצר 3618:3019:00
בני ברקפוניבז' הקטנהמלצר 515:2015:50
בני ברקכסא רחמיםעוזיאל 2622:3023:30
בני ברקחניכי הישיבותעזרא 6021:3022:30
בני ברקמאור ישראלעמק יזרעאל 3714:0015:00
בני ברקביהכנ"ס אהל יעקב ולאהפרדו 219:1520:00
בני ברקעומקה של הלכהצירלזון 1419:3020:30
בני ברקדעת שלמהצירלזון 2918:1018:45
בני ברקביהכנ"ס שלום ורעותקהילות יעקב 6319:1520:00
בני ברקאורחות תורהשלמה המלך 1022:4023:40
בני ברקישיבת צעירים (הרב פרומר)שמשון הגיבור 521:0022:00
בני ברק-ישיבת בית פנחס בעלזא וינרב 918:4519:30
בני ברק-ביהכנ"ס המרכזי שיכון ה' זבולון עמר 1613:3014:30
בני ברק-חידושי הרי"ם גורבין יעקוב 1320:1521:15
בני ברק-ישיבת טל תורהבית יוסף 818:4519:45
בני ברק-ברכת אפריםבן זומא 2519:3020:30
בני ברק-משכנות התורהבן יעקב 115:0016:00
בני ברק-אורחות התלמודברנשטטר15:4516:45
בני ברק-שער התלמודהירקון 7712:1513:00
בני ברק-ישיג מכנובקא בלזאהשלושה22:0023:00
בני ברק-טשערנובילחבקוק 29 3110:3011:30
בני ברק-ביהכנ"ס סערט ויזניץחזון איש 3218:0019:00
בני ברק-ישיבת חזון נחוםמהרש"ל 1818:0019:00
בני ברק-חניכי הישיבות רמב"ם בתוך כולל תפארת מנחםמימון 2421:3022:30
בני ברק-דרך חיים - יום ששיסירוקה 609:3010:30
בני ברק-ישיבת סאדיגוראעזרא 1621:0022:00
בני ברק-ישי"ג סאדיגוראעזרא 1818:0019:00
בני ברק-תורת דודצפת 1421:3022:30
בני ברק-ביהכנ"ס פינסק קרליןראב"ד 220:4521:45
בני ברק-ביהכנ"ס בית אהרןרד"ק 820:1521:15
בני ברק-ביהכנ"ס שיח תפילה - יום שישירימון 311:0012:00
בני ברק-שערי תבונהשלמה המלך 514:0015:00
בני ברק-ישי"ק מודזיץ - נחלת דןשמעון הצדיק 1521:0022:00
בני ברקגבעת סוקולובבית ד'אלחריזי 320:3021:30
בני ברקויז'ניץויזניץ - יש"גאמרי חיים 119:00
בני ברקויז'ניץבית הללדמשק אליעזר 3521:3022:30
בני ברקויז'ניץויזניץתורת חיים 619:0020:00
בני ברקזכרון מאיררשב"יהשל"ה 118:0019:00
בני ברקזכרון מאירכולל ראחמיסטריווקא (יום שישי)רש"י 1309:0010:00
בני ברקזכרון מאירהיכל טוביהרש"י 2713:3014:15
בני ברקמערב העיראלכסנדר (יום שישי)אחיעזר 409:3012:00
בני ברקמערב העירסלבודקההרב שר 1221:3022:00
בני ברקמרכז העיר כולל ברסלבאלשיך 819:2020:20
בני ברקמרכז העיר פוניבז'דסלר 7 (עז"נ ביהכנ"ס אהבת חסד) קומה ג'19:0020:00
בני ברקמרכז העיר אור ישראלחבקוק 2718:0018:45
בני ברקמרכז העיר תפארת ציוןירושלים 3919:0019:30
בני ברקמרכז העיר קרית מלךירושלים 4419:0020:00
בני ברקמרכז העיר כולל חזו"א (פרשבורג)סמטת הארי 319:3020:30
בני ברקמרכז העיר גור אמרי אמת - רק לישיבה-יש"קר' טרפון 2213:4014:15
בני ברקמרכז העיר כולל צאנזר' יהודה הלוי 2219:1520:45
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס הגדול חניכי ישיבת חברוןר' עקיבא 5320:0021:00
בני ברקמרכז העיר אוהבי תורתךרבינו תם 718:0019:30
בני ברקנאות יוסףמנחת יצחקהושע 814:2015:00
בני ברקנאות יוסףכולל דחסידי דאראגיצחק נפחא 1019:3021:00
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירה 922:0023:00
בני ברקפרדס כץמשכנות שמעוןברוט 2022:3023:30
בני ברקפרדס כץאור גבריאל - פרדס כ"ץמנחם בגין 4818:1519:00
בני ברקקהילות יעקבמשכנות יעקבבן דוד 3320:3022:00
בני ברקקהילות יעקבתפארת מרדכיעוזיאל 2708:1509:15
בני ברקקרית הרצוגכולל הר"ן (יום שישי)אברמסקי 2611:0012:00
בני ברקקרית הרצוגהיכל בניהובני אברהם 119:4520:45
בני ברקקרית הרצוגאהלי אברהםגרינברג 718:0019:00
בני ברקקרית הרצוגלומדי תורההגליל 1018:0019:00
בני ברקקרית הרצוגכולל שע"י ישיבת אור אליצורהרב בן שמעון פינת אברמסקי17:4518:30
בני ברקקרית הרצוגביהכנ"ס מנין אברכיםמאחורי גניחובסקי 2521:0022:00
בני ברקקרית הרצוגתורת חייםמשולם ראט 1019:0019:40
בני ברקקרית הרצוגתורת יעקבמשולם ראט 1220:0021:00
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס בית אברהםראדזמין 316:1016:50
בני ברקשיכון גביהכנ"ס אשכנזיעל 321:0022:00
בני ברקשיכון גקהילות יעקבשדרות רמז 619:2020:20
בני ברקשיכון הביהכנ"ס תפילה למשה לעלוב ברויאר 2719:3020:30
בני ברקשיכון הביהכנ"ס פא"יהרב לוין מרישא פינת ברויאר21:4522:45
בני ברקשיכון חזו"אברסלבברסלב 1217:3018:30
בני ברקשיכון חזו"אגאון יעקבנחמיה 1322:1523:15
בני ראם-בני ראםאורן 4012:1513:00
בת יםהיכל התורההרב עוזיאל 2516:0018:00
בת ים-נתיבות ישראלמוהליבר 1514:0015:00
גני תקווה-ישיבת סאסובעין חנוך 19 ישמח משה13:3014:30
דימונהמשכן שאולטיילת הספורט17:3018:30
הוד השרוןביהמ"ד חסידי ברסלב הוד השרוןיהושע בן גמלא12:3013:30
זכרון יעקבכולל שיר חדשרח' הדורות19:0018:00
חדרה-אור יוסףהגדוד העברי 1314:0015:00
חולוןברכת יוסף תורההנביאים 516:3017:30
חולון-כולל יד יצחקלנדאו 1214:0015:00
חולון-חניכי הישיבותקוגל 1016:0017:00
חיפהישיבה לצעירים נווה שאנןהגליל 10413:3014:30
חיפההישיבה רמה בקריות- יום שישיקדושי השואה 1309:3010:30
חיפה-יבנהאליעזר אלתר 3012:4513:45
חיפההדרביהכנ"ס צאנז - יום שישימיכאל 3209:0010:00
חיפההדרביהמ"ד צאנזמיכאל 3218:0019:00
חיפההדריחל ישראלמקור ברוך 518:0019:00
חיפההדרישיבת צאנז תל אביב 3719:0019:30
חיפהנווה שאנןנחלת הלוייםבן ארצי 2714:0015:00
חמדמשכנות דןדרך הרימון 4019:0020:00
חצור הגלילית-ישיבת גור - יום שישיטעם הצבי 2 13:0014:00
חרישבהעלות אהרןאחדות 621:3022:30
חריש-תפארת התורהברקת 3517:3018:30
טבריהמצוף דבשהרב אלישיב19:0020:00
טבריהאור אלחנןעוזיאל 218:1518:45
טבריה-מאורות רפאלאוהל יעקב 2617:0018:00
טבריה-קרליןאור חיים 221:0022:00
טבריה-ביהכנ"ס צאנז - יום שישיבני יששכר 110:0012:00
טבריה-שטיבל מודזיץדרך מרן 2720:45
טבריה-אהבת שלוםהרב ורנר 1913:0014:00
טלמון-מטל השמיםחורש ירון17:3018:30
יסודותישיבת יסודות -יום ששי11:3012:30
יצהר-רועה ישראל20:3021:30
ירוחםהסדר ירוחם- יום ששיאליהו הנביא 113:3014:30
ירושליםדרכי הללהאדריכל 4 (בבנין של אש התורה)19:3020:30
ירושליםטשיביןחנה 1220:0021:00
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית12:3013:20
ירושליםשוועת רחלקבר רחל13:3015:00
ירושלים-יש"ק טשכנובאבן האזל 814:0015:00
ירושלים-יש'ק שערי תורהגבעת משה 814:0015:00
ירושלים-יש"ק מאור עינים - ראחמסטריוקאדוד ילין 3414:0015:00
ירושלים-יש"ק תורת שלמה - זוויעלשמואל הנביא 4619:4520:45
ירושלים-תורת שלמה זוויעלשמואל הנביא 7321:3022:30
ירושלים-יש"ג שערי תורהשמואל הנביא 7713:4514:45
ירושליםאונסדורףיד אהרן לצעיריםמנחם בצרי19:0019:30
ירושליםאונסדורףביהכנ"ס ויזניץמנחם משיב 415:3016:30
ירושליםבוכריםצאנז קלויזנבורגאביתר הכהן 820:3022:30
ירושליםבוכריםקהל חסידי ירושליםרבנו גרשום 821:3023:00
ירושליםבית וגן קול יעקבדברי ירוחם 422:4523:45
ירושליםבית וגן מנין אברכיםהחיד"א 2119:0020:00
ירושליםבית וגן יש"ק קול תורההפסגה 32 (ביהמ"ד של היש"ק)21:3522:30
ירושליםבית וגן עטרת ישראלהפסגה 5721:3022:15
ירושליםבית וגן אמשינובהרב פראנק 414:0015:00
ירושליםבית וגן נתיבות חכמהזילברג, קרית נוער שער 513:4515:15
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס בית אנאליוסף חכמי 2621:0022:00
ירושליםבית וגן ברית יעקבשערי תורה 2222:3023:30
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד דחסידי לעלובבהרן 1521:0022:00
ירושליםבית ישראל מיר פרידמן- ביהמ"דבית ישראל 314:1515:15
ירושליםבית ישראל שושנים לדודזוננפלד 121:0022:00
ירושליםבית ישראל מיר (ביהמ"ד בית יוסף)זוננפלד 2318:3020:00
ירושליםבית ישראל ישיבת זוויעהלר' שלמה18:3019:30
ירושליםבעלזמתמידים - תורת ד'מנחת יצחק 1420:0021:00
ירושליםגאולהבאיאן (רק לישיבה)בתי הורנשטיין14:0015:00
ירושליםגאולהעטרת שלמה - גאולהדוד ילין 19 - עטרת שלמה (מפלגות ראובן)19:0020:00
ירושליםגאולהמשכן שלמהחגי 2413:3014:30
ירושליםגאולהלאסוקי שמעתתאחזנוביץ 113:3015:30
ירושליםגאולהקמניץ הקטנה -רק לישיבהיחזקאל 2013:2013:50
ירושליםגאולהישיבת רש"יישא ברכה 3519:1520:15
ירושליםגאולהזכרון משהפרי חדש 916:0017:00
ירושליםגאולהשפת אמתשפת אמת 3 (בחדר שיעורים)13:4514:30
ירושליםגבעת המבתרביהמ"ד זכרון יוסף מאירמיצרי טירן 3-521:0022:00
ירושליםגבעת מרדכיחברוןסרנא 413:5014:50
ירושליםגבעת שאול אור אלחנן קטנה- יום שישיאלקבץ11:00
ירושליםגבעת שאול שער התלמוד- יום שישיאלקבץ 611:0012:00
ירושליםגבעת שאול אש התלמודמרכז ספיר22:30
ירושליםגבעת שאול יששכר באהלךעמרם גאון 718:3019:00
ירושליםגוש שמונים תפארת וגדולהאהלי יוסף 1218:0019:00
ירושליםגוש שמונים שבט הלוי (יום שישי)אהלי יוסף 1709:5511:55
ירושליםגוש שמונים אור לציוןאהלי יוסף 1918:0019:00
ירושליםגוש שמונים נחלת יעקב בביהכנ"ס מכנובקא-בעלזאברוכים 1019:3020:30
ירושליםגוש שמונים תפארת יעקב (יום שישי)גבעת משה 811:4012:30
ירושליםהר חומההר המור- יום שישיאריה ורשבסקי 809:0010:00
ירושליםהר נוף כנסת מרדכי (חברון גאולה)אבן דנאן 412:0013:00
ירושליםהר נוף קהילת בני תורהאגסי 5 (בעזרת נשים שבקומת כניסה)18:3019:30
ירושליםהר נוף חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1818:3019:30
ירושליםהר נוף שבות יהודההקבלן 3418:1519:00
ירושליםהר נוף ישיבת דעת אהרוןהקבלן 5714:4515:30
ירושליםהר נוף ויז'ניץקצנלבוגן 8019:0020:00
ירושליםהר נוף דרך חכמהקצנלבוגן 8418:3019:30
ירושליםהרובע היהודי נחמת ציון (שובו בנים - ברסלב)העיר העתיקה חברון 3214:4515:45
ירושליםהרובע היהודי כולל הרב נבנצלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן14:2015:20
ירושליםכרם אברהםויזניץ המרכזינחמיה 1419:1520:15
ירושליםמאה שערים אלכסנדרזוננפלד 121:0022:00
ירושליםמאה שערים נחלת מאירזכריה הרופא 1017:5018:50
ירושליםמאה שערים תולדות אהרן (יום שישי)מאה שערים 9111:3012:30
ירושליםמאה שערים מתמידים- יום שישיעבודת ישראל 2012:0013:30
ירושליםמאה שערים תולדות אברהם יצחקעונג שבת 720:3021:30
ירושליםמאה שערים כולל ברסלב להוראהשבטי ישראל 4817:3018:30
ירושליםמטרסדורףשארית יוסףסורוצקין 2418:4520:30
ירושליםמטרסדורףתורה אורסורוצקין 318:4519:45
ירושליםמטרסדורףדעת משהסורוצקין 3921:3022:30
ירושליםמטרסדורףבאר שמואלסורוצקין 4520:2022:00
ירושליםמטרסדורףמענה שמחהפנים מאירות 113:3014:30
ירושליםמקור ברוך ביהכנ"ס זכרון בתיהגשר החיים 1419:0020:00
ירושליםמקור ברוך ביהמ"ד זהרי חמהיפו 11221:0022:00
ירושליםמקור ברוך יקירי ירושלים - באר התלמוד- יום ששימלכי ישראל 7709:3010:30
ירושליםמקור ברוך דרכי דודתחכמוני 217:0018:00
ירושליםנווה יעקב נתיבות מרדכי- רק לישיבהוינוגרד 121:3022:30
ירושליםנווה יעקב תורת העמקזווין 4012:1513:15
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס מנין אברכים ישכילטבנקין 121:3022:30
ירושליםנווה יעקב בית תפילהצוקרמן 122:2023:00
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס אהבת שלוםרביץ 1421:3022:30
ירושליםנווה יעקב תפארת יעקב חייםשאדיקר 221:0022:00
ירושליםנווה צביתפארת שלמה - רק לישיבהרבנו גרשום 1917:0018:00
ירושליםנחלאותכולל כי מציון תצא תורהעובדיה סומך 1111:3012:30
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס שערי ניסים-בעז"נשאול המלך 4015:0016:00
ירושליםסנהדריה המורחבתחכמת שלמהמעגלי הרי"ם לוין 12717:3018:30
ירושליםסנהדריה המורחבתכנסת יהודה אוהל יוסףסנהדריה מורחבת 14019:3020:30
ירושליםעזרת תורהביהמ"ד הגדול בית ישראלעזרת תורה 18/ אבן האזל 1918:3019:30
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס גל עדברזיל20:3021:30
ירושליםקרית יובל שלום בניךדרך כרמית 5014:3015:00
ירושליםקרית יובל היכל יצחק - לנדאכרמית 5014:3015:30
ירושליםקרית יובל ביהכנ"ס אהל אבשלוםרובינשטיין21:0022:00
ירושליםקרית משהמשכן ישראלריינס 16 (בנין דיסקין)21:3022:30
ירושליםקרית משהדרכי הוראה לרבניםריינס 1713:0014:30
ירושליםרוממהאור אלחנן גדולה- יום שישיאהליאב 2710:5011:50
ירושליםרוממהשטיבל מטרסדורףפנים מאירות21:3022:30
ירושליםרוממהמעין התלמודשמגר 1514:1515:00
ירושליםרחביהביהכנ"ס חורבאבן גבירול 2214:00
ירושליםרמות פני יהושועחזקיהו שבתאי 25 רמות פולין18:0019:00
ירושליםרמות אשערי תבונהשירת הים 119:3020:30
ירושליםרמות בחניכי הישיבותסמוך לצונדק 12921:0022:00
ירושליםרמות גזכרון אברהםרקנטי22:3023:30
ירושליםרמות דאמרי נועםאמרי נועם 114:0015:00
ירושליםרמות דכולל עטרת התורההרב אור שרגא 612:0013:00
ירושליםרמות דתפארת משה בצלאל -רק לישיבהחזקיהו שבתאי 614:0015:00
ירושליםרמות דהגרי"שמירסקי 713:3014:30
ירושליםרמות דקרליןרובין 3019:3020:15
ירושליםרמות פוליןביהכנ"ס ספרדי רמות פולין (יום שישי)ולנשטיין 3608:3010:00
ירושליםרמות פוליןאוצר התורהחזקיהו שבתאי14:1015:10
ירושליםרמות פוליןביהכנ"ס אהלי יוסףרמות פולין15:3016:30
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס בני הישיבותזלמן ארן 722:0023:00
ירושליםרמת אשכול ביהמ"ד גן מח"למח"ל 919:1520:15
ירושליםרמת שלמהיש"ק תולדות אברהם יצחקאגרות משה 1515:0016:00
ירושליםרמת שלמהתורת אליהודרוק 120:3021:30
ירושליםרמת שלמהצעירים רמת שלמהדרוק 2221:1522:15
ירושליםרמת שלמהבנין אבדרוק 518:0019:00
ירושליםרמת שלמהתורת רפאלז'ולטי 614:0014:30
ירושליםרמת שלמהאוהל יוסףז'ולטי 619:0020:00
ירושליםרמת שלמהתורת משה (הרב לייזרוק)חזון איש 4513:4514:45
ירושליםרמת שלמהיששכר באהלך - רמת שלמהכהנמן 16 ביהכנ"ס המרכזי18:4520:00
ירושליםרמת שרתביהכנ"ס פנינת אשרזילברג20:3021:30
ירושליםשמואל הנביא דושינסקישמואל הנביא 5214:3015:30
ירושליםשערי חסדזיוקק"ל 6118:0019:00
ירושליםשערי חסדנועם התלמוד - זיוקק"ל 6114:30
כוכב יעקב-ביהכנ"ס בית דוד - יום שישיאהבת אמת 3410:1511:15
כפר סבא-כולל מאיר ישא ברכה - יום ששיהנביאים 3409:4510:45
כרמיאלתורה ותפילהמשעול הרקפות10:0012:00
לודכולל ערב תפארת בחורים בביהכנ"ס המרכזיהרב אלישיב 522:0023:00
לוד-חניכי הישיבותאלישיב 122:0023:00
לודאחיסמךביהכנ"ס הגדול תורה ותפילהחניון מתחם D20:3021:30
מבוא חורון-שפת יעקביפה נוף 1413:0014:00
מבשרת ציוןתפארת בית דודמבצע קדש 7 (ביהכנ"ס ישורון)20:0020:45
מגדל העמק-נחלת ישראלהיסמין 6
מודיעין עילית-תורת מרדכיארחות צדיקים 221:3022:30
מודיעין עילית-אוהל יוסףחזון איש 2219:0020:00
מודיעין עילית-ביהכנ"ס המרכזי נאות עיליתמהרי"ל 721:3022:30
מודיעין עילית-כולל לב אחדשערי תשובה17:0018:00
מודיעין עיליתברכפלדביהכנ"ס קהילת לומדי תורהאביי ורבא פינת רבי יהודה הנשיא22:0023:00
מודיעין עיליתברכפלדאלכסנדריהודה הנשיא 3720:4522:15
מודיעין עיליתברכפלדכולל מיר בביהכנ"ס שערי תפילהכיכר פלוק18:3020:00
מודיעין עיליתברכפלדכולל הר"ן - ברכפלדמול בנין יהודה הנשיא 2219:0019:30
מודיעין עיליתברכפלדויז'ניץר' טרפון 820:0021:00
מודיעין עיליתברכפלדויזניץר' עקיבא20:4521:45
מודיעין עיליתברכפלדר' עקיבא (היכל ב')ר' עקיבא 2323:0000:00
מודיעין עיליתברכפלדכולל אהבת שלוםר' עקיבא 3119:3020:00
מודיעין עיליתברכפלדברסלברב ושמואל 1514:0015:00
מודיעין עיליתברכפלדחיידר קנין התורהרב ושמואל קרוונים10:0011:00
מודיעין עיליתברכפלדיששכר באהלךרשב"י 3618:0019:00
מודיעין עיליתברכפלדמשנת אברהםשד' יחזקאל 3317:3019:00
מודיעין עיליתגרין פארקמלכות התורההבעש"ט 621:3022:15
מודיעין עיליתגרין פארקמתמידים- יום שישיחזון איש 1 בבנין אבי עזרי קומה 210:0011:00
מודיעין עיליתגרין פארקבני הישיבותשד' הרב מפוניבז' 720:3022:00
מודיעין עיליתחפציבהכולל השכונתי חפציבהאביעזרי 2421:0023:00
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהמ"ד המרכזיהריטב"א 121:3022:15
מודיעין עיליתנאות הפסגהנתיבות שלוםנתיבות שלום 1121:5022:50
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס סלבודקא - מ"מ מיוחד לבחורי יש"ק מו"ע(מתחת אנשי ירושלים)-רח' ח"ח פינת אור החיים22:00
מודיעין עיליתקרית ספרבית אבאאור החיים 2718:3019:15
מודיעין עיליתקרית ספריד בנימין ליבו חפץביהכנ"ס שאגת אריה (מול מס' 17)18:3020:00
מודיעין עיליתקרית ספרחכמת התורהבית שמאי 1315:0016:00
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 119:3020:30
מודיעין עיליתקרית ספרבן איש חיחתם סופר 1017:3019:30
מודיעין עיליתקרית ספרנאות שמחהמסילת יוסף 4219:1520:30
מודיעין עיליתקרית ספרקהילות משך חכמהמשך חכמה 41 (בביהכנ"ס - למעלה)18:0019:00
מודיעין עיליתקרית ספרעטרת שלמהנודע ביהודה 36 ב'19:0020:00
מודיעין עיליתקרית ספרדרכי אבותינו- יום ששינתיבות המשפט 10911:4012:40
מודיעין עיליתקרית ספרמאור חייםנתיבות המשפט 219:2020:20
מודיעין עיליתקרית ספרזכרון משהנתיבות המשפט 4019:2020:00
מודיעין עיליתקרית ספראמרי ברוך בביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט 8819:0020:00
מודיעין עיליתקרית ספרעטרת ישראלראשית חכמה10:0011:00
מודיעין עיליתקרית ספרהמרכזישדה חמד 1819:1019:50
מודיעין עיליתקרית ספרכולל מגדל עוז בביהכנ"ס קהילות שדרות יחזקאלשדרות יחזקאל 218:4519:45
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יוסףשער המלך19:4020:20
מודיעין עיליתקרית ספרהחינוך- יום ששישערי תשובה 2011:0012:00
מודיעין עיליתקרית ספראבן האזלשערי תשובה 418:4519:15
מירון-היכל התורה שע"י הרב שטרן - מירוןמעלה ההר מירון03:0004:00
מעלה אדומיםקלייפדה - ביהכנ"ס יצחקיהגיתית 216:4517:45
מתתיהו-מערבא18:0019:00
נהריה-ביהכנ"ס אהבת שלוםקבוץ גלויות 7318:0019:00
נוף הגלילביהכנ"ס המרכזי הר יונההרב עובדיה יוסף19:0020:00
נחלים-דגל ירושליםשניר 5917:0018:00
נתיבותיששכר באהלך (בביהכנ"ס בית יצחק)הרב גרשונוביץ15:0016:00
נתיבותמשכן התורה (יום שישי)הרב מזוז09:0011:00
נתיבותבאר התלמוד (יום שישי )חזו"א 909:0010:00
נתיבותשכר שכיר (יום שישי)חזו"א 911:0012:00
נתניהביהכנ"ס מנין אברכים (יום שישי)גבע 2510:0012:00
נתניהצאנזדברי חיים 521:3022:30
נתניהביהמ"ד יראנו ניסיםעובדיה בן שלום 121:0022:00
עין צורים-אור לציוןבכניסה של הישוב10:0011:00
עכוהסדר עכואריה דושינסקי 109:1510:30
עפולהחניכי הישיבותיצחק שדה 4419:0020:00
עפולהאהל משהעלית הנוער 618:4019:40
עפולההישיבה הגדולה עפולהפנקס צבי 2413:4514:45
עפולה-ביהכנ"ס אהבת ישראלהאודם 119:0020:00
עפולהגבעת המורהביהכנ"ס מנין אברכיםנתן אלבז 120:1521:00
עפולהגבעת המורהצעירים עפולהצוקית 321:3022:30
ערדנחלת יצחקבן יאיר13:3014:15
ערדלב שמחה- יום שישיבן יאיר 64- בחדר שיעורים13:0014:00
פרדסיה-ביהכנ"ס שערי ציוןיונה פישר 3520:3021:30
פתח תקווהאור ישראל - רק לישיבה (יום שישי)ניימן 508:1509:00
פתח תקווהישיבת אחינונצח ישראל 1518:3019:00
פתח תקווה-כולל אהל רחלהירקונים 1818:0019:00
פתח תקווה-מרכז אורההפלמ"ח 2214:3015:30
פתח תקווה-צעירים פתח תקוהנצח ישראל 1521:3022:30
פתח תקווהגני הדרעטרת שלמהקהילות יעקב 118:3020:00
פתח תקווהמרכז העיר כולל לומז'אהרצל 7 בחניה - בקרוון18:4019:20
צפתבאר מים חיים (יום שישי)צה"ל 312:0012:45
צפתביהכנ"ס פאר הנצחצה"ל 718:0019:00
קוממיות-ביהכנ"ס המרכזי - קוממיות- יום שישיקוממיות10:0011:00
קרית אונו-ביהכנ"ס אור ציון כולל פני חמה- בעז"נהרצל 3416:0017:00
קרית אתאכולל קרית אתאהמיסדים 1520:0021:00
קרית אתא-מעלות מאירבר אילן 821:0022:00
קרית גתסלוניםבית יוסף 4518:0019:00
קרית גתדרך חייםהארז 4213:3014:30
קרית גתבאר התלמודנפתלי 308:1009:10
קרית גת-ביהכנ"ס לעולי קווקזהצנחנים 518:3020:00
קרית גת-בית המדרש קהל חסידיםענתות 1121:0022:00
קרית יעריםמעיני חכמהבלוך 10013:4515:15
קרית יעריםמאורות התורהדרך אברהם 2813:4514:45
ראש העיןאור זרועחזון איש 915:0016:00
ראש העיןאמת ושלום (יום שישי)חפץ חיים 610:0011:00
ראשון לציוןעטרת שלמההיובל 114:0015:00
ראשון לציוןעטרת שמעון בביהכנ"ס פא"י(יום שישי)הרב קוק11:1512:00
רחובותמאור התלמודבנימין 3414:4515:45
רחובותקרטשניףההגנה 3317:3018:30
רחובותעטרת גבריאלזכריה מדאר 3018:3019:30
רחובות-ביהכנ"ס בית אריאלחכמה ודעת 119:4520:45
רכסיםישיבת רכסיםדרך הרב 1014:1515:15
רכסיםנר ישראל בבית יצחקהרקפות 719:3520:15
רכסיםתשב"ר הרב - יום שישימעלות דוד 110:0011:00
רכסיםכנסת חזקיהו לצעירים- רק לישיבה-יום שישישמעונוביץ 321:0022:00
רכסים-תורת חייםקוק 2613:3014:30
רמלהאשל אברהםפנקס 1215:0017:00
רמת השרוןביהכנ"ס תהילת השרוןבית גוברים20:0021:00
רעננהכולל קהילתיאחוזה 19817:0018:00
רעננהקול חייםאחוזה 9819:5020:40
רעננה-צעירים מצוינים רעננהרמח"ל 320:0021:00
שבי שומרוןשבי שומרון13:4514:45
שדרותאפיקי דעתמשה זרח 93218:0019:00
שדרות-לב לדעתחטיבת גיבעתי 109:3010:30
שומריהביהכנ"ס שומריה22:0023:00
שעלבים-דרך חייםהישיבה22:0023:00
תל אביב - יפובית שלמהאחיעזר 116:3017:30
תל אביב - יפוזכר שלמהברודצקי 1717:3018:30
תל אביב - יפובית רבידרך חיים בר לב 12213:1514:15
תל אביב - יפויסודות התורהמבצע קדש 4223:0000:00
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8216:3017:30
תל אביב - יפוחידושי הרי"םנמירובר 24 (בחדר שיעורים)13:1515:00
תל אביב - יפוהישוב- יום שישיפומבדיתא 1309:3010:30
תל אביב - יפו-ביהכנ"ס ברסלב שיר חדשמיימון שלמה 15
תפרחביהמ"ד אוהל יעקב וחיהרמב"ם 4423:0000:00

מבחני דף הכולל

עירשם הכוללשם בית הכנסתכתובתשכונהשעת מבחן
אופקיםזכרון אליהוזכרון אליהוקהילות בן יעקב 18:00-19:00
אופקיםתפארת תורה (הקטן)רצופותהחיד"א 19:30-20:35
אלעדמדרש אליהומדרש אליהוחוני המעגל 1019:00-20:00
אלעדמנחת אשרמנחת אשררבי מאיר 817:00-18:30
אשדודהיכל התורהויזניץיוחנן בן זכאי רובע ז10:00-12:00
אשדודכולל עטרת צביבית מדרש של ישיבת עטרת צביהאדמו"ר מגור 8רובע ז19:20-20:20
אשדודמורשה ודעתבעלזא בית נפתלירבי יהודה הנשיא 12רובע ז21:00-22:00
אשדודבית המדרש ישועות משה ויזניץערב- ויזניץ אשדודיוחנן בן זכאי 7רובע ז'20:15-21:30
אשקלוןאוהל יוסףאוהל יוסףסמ חמד 1עתיקות11:00-12:00
אשקלוןבית אהרוןמשכן שלוםעגנון ש"י 8עתיקות17:00-18:30
בית שמשביהכנ"ס בית יעקב שמשון כולל ערבדובר שלום 721:00-22:30
בית שמשחניכי הישיבות אור יחזקאלהרב ישראל גרוסמן 117:00-18:30
בית שמשתפארת אוהל משהתפארת אוהל משהתפארת משה 1העיר הישנה10:30-12:30
בית שמשכולל ויזניץויזניץנהר הירדן 18רמה ב21:00-22:00
בית שמשערב המרכזיפרושיםנהר הירדן 30רמה ב20:45-22:45
בית שמשבית ישיבית ישיהרב ישראל גרוסמן 6רמת אברהם21:00-22:30
ביתר עיליתבויאןביהכנ"ס בויאןהמגיד ממעזריטש 19:15-20:15
ביתר עיליתמתיבתא להוראהמתמידיםפחד יצחק 811:30-12:30
ביתר עיליתנחלת משה ביתרמפעל השסמפעל הש"ס 217:30-18:30
בני ברקאשמורת מורשה ודעתביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5304:30-07:00
בני ברקביהמ"ד גבוה לתורה שבע"פבית החסידים רבינו תםרבנו תם 717:30-20:00
בני ברקבית מדרש נפש החייםנפש החייםהרב כהנמן 7617:00-18:30
בני ברקבית תלמוד להוראהבית תלמוד להוראה גורהרב מלצר 1518:30-19:30
בני ברקדעת שלמהמנין אברכיםצירלסון 2917:30-18:30
בני ברקזכרון קלםמשכן חייםאורליאן 217:45-18:45
בני ברקחזון אישכולל חזון אישסמטת האר"י 319:00-21:00
בני ברקכולל ברסלבברסלבאלשיך 317:30-18:30
בני ברקכולל ערב אלכסנדראלכסנדראחיעזר 420:40-22:00
בני ברקכתר תורהבית אברהםהאדמו"ר מראדזמין 316:10-17:10
בני ברקמורשה ודעת- ערבביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5316:00-19:00
בני ברקמשכנות שמעון (כולל ערב)משכנות שמעוןהרב ברוט 2022:30-23:30
בני ברקנחלת משהנחלת משההרב מלצר 2617:30-18:30
בני ברקנחלת משה בני ברקבית במברגריהודה הלוי 711:30-12:30
בני ברקעץ חיים ליוצאי צרפתקול יעקבהרב טולידנו 1216:30-18:00
בני ברקשתילי זיתים (כולל ערב)ביהכנ"ס חניכי הישיבותעזרא 6021:30-23:00
בני ברקתפארת הלוייםחניכי הישיבות (ישמרו דת מערב בני ברק)הרצוג 31
בני ברקכולל שע"י ישיבת אור אליצורישיבת אור אליצורהרב אברמסקי 26קרית הרצוג18:00-19:00
בני ברקתפארת משהאור הצפוןהירקון 79קרית הרצוג18:30-19:30
בני ברקיששכר באוהלךיד אהרןהרב סורוצקין 9רמת אהרון17:30-19:00
בני ברקכולל ויזניץשטיבלעך בית הלל קומה בגבעת פנחס 9שיכון ויזניץ20:10-21:30
בת יםהיכל התורהתורת ישריםהרב עוזיאל 2515:30-17:30
חולוןבית הכנסת שערי ציוןברכת יוסף תורההנביאים 5נוה ארזים16:30-18:00
חולוןביהמ"ד עטרת חכמיםעטרת חכמיםהחי"ם 4תל גיבורים16:00-17:00
חיפהמשנת אליהומקור ברוךמקור ברוך 517:00-19:00
חיפהבית הכנסת עדת אברהם יצחקכולל ערבביל"ו 1הדר21:00-22:30
חצור הגליליתגורביהכנ"ס המרכזי דברי אמתקריה חסידית 17:00-18:00
חרישבני תורה חרישתפארת התורהברקת 35אבני חן17:00-18:30
יסודותיסודותתהילות דוד- יסודות21:30-22:30
ירושליםבאר שמואלבאר שמואלסורוצקין 4520:20-21:45
ירושליםים התלמודישיבת ים התלמודשכ ליפתא תחתית 11:30-13:30
ירושליםכי מציון תצא תורהכי מציון תצא תורהסומך עובדיה 1111:30-12:30
ירושליםמשמרות כהונהמשמרות כהונהאשכנזי 717:00-18:00
ירושליםעטרת שלמהעטרת שלמהילין דוד 1918:00-20:00
ירושליםאור אליהומשכן ראובןקשאני אליעזר 26ארמון הנציב14:00-16:00
ירושליםכולל ערבמנין אברכיםהחיד"א 21בית וגן21:10-22:30
ירושליםכולל להוראה (ברסלב)ברסלבשבטי ישראל 48בית ישראל16:30-17:30
ירושליםכולל ערב אלכסנדראלכסנדרזוננפלד 1בית ישראל21:00-22:00
ירושליםכולל שע"י ישיבת מירביהמ"ד פרידמןבית ישראל 3בית ישראל14:15-15:15
ירושליםכולל שע"י ישיבת מירבית יוסףזוננפלד 23בית ישראל18:15-20:00
ירושליםישככר באוהליךאוהל יהונתןעמרם גאון 9גבעת שאול 18:00-19:00
ירושליםבית אברהם יד אשריד אשריפה רום 4גילה21:30-23:00
ירושליםקהילת בני תורהקהילת בני תורהאגסי שמעון 5הר נוף18:30-19:30
ירושליםביהכנ"ס מנין אברכים ישכילטבנקין יצחק 1נווה יעקב21:30-22:30
ירושליםתפארת בחוריםמנין אברכים בר יקרבר יקר דב נווה יעקב21:30-22:30
ירושליםשערי ניסיםשערי ניסיםשאול המלך 40סנהדריה15:00-16:00
ירושליםתורה אורישיבת תורה אורסורוצקין 3פנים מאירות19:20-20:20
ירושליםצילו של היכלמעל רחבת הכותל בבנין ישיבת פורת יוסףרובע15:15-16:45
ירושליםרצופות - רמותמשכן ישראלסולם יעקב 2רמות א16:00-19:00
ירושליםאוהל יוסףאוהל יוסף בקומה ג'רמות פולין רמות פולין17:30-18:30
ירושליםשארית יוסףשארית יוסףסורוצקין 24רמת אהרון18:40-20:15
ירושליםאוהל יוסףאוהל יוסףהרב ז'ולטי בצלאל 6רמת שלמה19:00-20:00
כוכב יעקבאביעזריאביעזריאהבת אמת 1617:30-18:30
כוכב יעקבנחלת משהמצפה אשר17:30-18:30
לודבית תפילהדף הכוללגני איילון21:00-22:30
לודבית הכנסת המרכזי אחיסמךתפארת בחוריםהרב אלישיב 5גני איילון- אחיסמך21:30-23:00
מודיעין עיליתאלכסנדר (ערב)אלכסנדררבי יהודה הנשיא 3721:00-22:00
מודיעין עיליתבית הכנסת חזון דודכולל צהריםחזון דוד 118:00-19:00
מודיעין עיליתבית הכנסת פרושיםרינה של תורהרבי יהודה הנשיא 3521:30-23:00
מודיעין עיליתדף הכוללעטרת יוסףמסילת יוסף 1321:00-22:30
מודיעין עיליתזכרון רחלרצופותשערי תשובה 1617:30-18:30
מודיעין עיליתכולל ערב (נאות עילית)נאות עיליתהרמב"ם 2221:30-23:00
מודיעין עיליתכולל ערב השכונתיהמרכזי החדש חפציבהאבי עזרי 2421:00-23:00
מודיעין עיליתמשנת אברהםמשנת אברהםשדרות יחזקאל 3317:30-19:00
מודיעין עיליתנזר ישראלביהמ"ד בית אבאאור החיים 2716:45-17:45
מודיעין עיליתנחלת משה מודיעין עיליתאוהל מנחםנודע ביהודה 3117:45-18:45
מודיעין עיליתרצופות הדרת תורהפרושיםשד הרב מפוניבז' 711:45-12:45
מודיעין עיליתבית הכנסת בני הישיבותבני הישיבותשד הרב מפוניבז' 7גרין פארק21:00-22:30
מודיעין עיליתאור אלחנןאור אלחנן- רצופותשד בית שמאי 14נאות הפסגה17:00-18:30
מודיעין עיליתבית הכנסת בית ישראלתפילה למשהשערי תשובה 16קרית ספר17:30-19:00
מודיעין-מכבים-רעותאיילת השחראיילת השחרעמק זבולון 917:30-18:30
מעלה אדומיםאוהל יצחק ושרהביהכנ"ס המרכזי מעלה אדומיםהנחלים 9615:30-16:30
נוף הגלילאורחות תורההמרכזיהרב עובדיה יוסף 219:00-20:00
נשרבית מדרש גבוה לתורהאוהל קדושיםהרב בר מוחא מרדכי 1417:30-18:30
נתיבותבית יצחקביהכנ"ס בית יצחקהרב גרשונוביץ 1015:00-16:00
נתיבותהנגב (ישיבת)ישיבת הנגבהחזון איש 516:45-17:45
נתיבותמשכן התורהמשכן התורההרב מזוז 117:30-18:30
נתיבותמשכן נתןקול יהודהקהילות יעקב קהילות יעקב17:00-18:30
נתניהצאנזצאנזדברי חיים 521:30-22:30
עמנואלבית החסידים אלכסנדר -משכן נתןאלכסנדרהבעל שם טוב 6221:00-22:00
עפולהאוהל משהאוהל משהעלית הנוער 618:40-19:40
פתח תקווהאוהל חנהיוצאי חברון גני הדרדרך בגין מנחם 10218:00-19:00
פתח תקווהאוהל רחלאוהל רחלהירקונים 1317:00-19:00
צפתבאר מים חייםבאר מים חייםצה"ל 319:30-20:30
צפתבית כנסת פאר הנצחעמליםמרכז קליטה צה"ל 7מאור חיים17:00-18:30
קרית גתהישיבה הגבוהה קרית גתמבוא קדמה 517:00-18:30
רחובותקרטשניףקרטשניףההגנה 3317:30-18:30
רכסיםמשנת אליהוביהמ"ד שבטי ישראל17:00-19:00
רמת גןתורת חייםימין משהאלוף דוד 18716:00-17:15
תל אביב - יפוחידושי הרי"ם תל אביבישיבת חידושי הרי"םנמירובר 2417:45-18:45

מבחן קנין הלכה
מבחן קנין ש"ס

עירמקום המבחןכתובת מקום המבחןמבחן
אופקיםבית המדרש "היכל דב" (בעז"נ)רח' חזון אישקנין ש"ס / קנין הלכה
אלעדבית הכנסת אהל תמרהמאירי 2קנין ש"ס / קנין הלכה
אשדודבית הכנסת בית שמואלפיטסבורג 46קנין ש"ס / קנין הלכה
בית שמשבית המדרש "שערי תורה"רח' שפת אמת 24 בית ומנוחהקנין ש"ס / קנין הלכה
ביתר עילית-גבעה Bבית הכנסת קרליןרח' פחד יצחק פינת בריםקנין ש"ס / קנין הלכה
בני ברק - משכנותמשכנות יעקבקהילות יעקב 2קנין ש"ס / קנין הלכה
בני ברק-יואלבית הכנסת 'נאות יוסף'רח' יואל 18קנין ש"ס / קנין הלכה
חיפהבית המדרש שאץ-ויזניץרח' הרצל 60קנין ש"ס
חצור הגלילית"בית החסידים דברי אמת" קריה חסידית גורקנין הלכה
טבריה עיליתבית הכנסת "קהילות החסידים"רח' שז"ר 6קנין ש"ס
ירושליםישיבת קמניץיחזקאל 22קנין הלכה
ירושלים-גבעת שאולבית הכנסת "ברכת יוסף"רח' אלקבץ 48קנין ש"ס / קנין הלכה
ירושליםבית המדרש הגדול בעלזרח' בינת יששכר 5קנין ש"ס / קנין הלכה
מודיעין עיליתנאות שמחהרח' מסילת יוסף 42 א'קנין ש"ס / קנין הלכה
מודיעין עילית - ברכפלדבית הכנסת "ישועות דוד"רח' רשב"י 21קנין ש"ס / קנין הלכה
ערדביה"כ גוררח' שלדג 16 (שכונת מעוף)קנין ש"ס
צפתבית הכנסת רידב"זהנשיא 45 (מאחורי הבנין מול קופ"ח כללית)קנין ש"ס
רכסיםבית הכנסת "שבטי ישראל"גבעת החרוביםקנין ש"ס / קנין הלכה