רשימת מוקדי המבחנים

הדף היומי בבלי
משנה ברורה
קנין חכמה
קנין שביעית
עירמקום המבחןכתובת מקום המבחןהתחלהסיום
אופקיםכולל "זכרון אליהו"קהילות יעקב 2511:0012:15
אופקיםכולל "נחלת משה" בביהכנ"ס "שערי תפילה"רח' הרב פנקוס 29:4512:00
אופקיםבית המדרש "היכל דב"10:0012:00
אור יהודהבית הכנסת "עץ חיים"סמטת חברון 410:0012:00
אלעדבית הכנסת "דרך החיים"רח' רבי מאיר 710:0012:30
אפרתישיבת "תורה מציון"רח' נצר ישי 29:0011:00
אשדודישיבת "בית ישראל"8:3010:00
אשדוד - רובע ג'בית הכנסת בעלז (קומה ג')רח' חטיבת הנגב 359:3011:30
אשדוד - רובע ז'בית המדרש מאקווארח' התלמוד 110:1512:15
אשדוד - רובע ח'בית המדרש מעליץ (עזרת נשים)רח' הרותם 2910:0012:00
באר יעקבישיבת גרודנארח' ז'בוטינסקי 2810:0012:00
בית אלהישיבה הגבוהה (בנין הכיתות קומה תחתונה)9:3011:30
בית חלקיהבית הכנסת "אוהל יוסף"9:0011:00
בית שמשבית המדרש "שערי תורה"רח' שפת אמת 24 בית ומנוחה9:3012:00
בית שמש - חפציבהבית הכנסת "מתמידים"רח' בן ציון אבא שאול 510:0012:00
בית שמש - רמה א'בית המדרש "לב אליהו" (קהילות יעקב)רח' נחל שורק 299:3011:30
בית שמש - רמה ב'בית הכנסת "קהל פרושים"רח' נהר הירדן 3010:0012:00
בית שמש - רמה ג'בית הכנסת "אהבת תורה"רח' עידו הנביא 69:3011:30
בית שמש - רמה ג' 2בית הכנסת דזיקוב-ויזניץרח' אהבת שלום 19:3011:30
בית שמש - רמה ד'בית הכנסת אמשינוברח' אביי 210:0012:00
ביתר עילית-גבעה Aכולל ישיבת הר"ןרח' זוועיהל 210:3012:30
ביתר עילית-גבעה Bבית הכנסת קרליןרח' פחד יצחק פי' ברים10:3012:30
בני ברק-חידושי הרי"םבית המדרש "נדבורנא"רח' חידושי הרי"מ 169:3012:00
בני ברק-יואלבית הכנסת 'נאות יוסף'רח' יואל 189:3012:00
בני ברק-סורוצקיןבית הכנסת "צא"י יד אהרן"רח' הרב סורוצקין 99:3012:00
בני ברק-סי' האר"יכולל "חזון איש"סמטת האר"י 39:3012:00
בני ברק-עזראבית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' עזרא 6011:3013:30
בני ברק-פרדס כץבית הכנסת "אילת השחר"רח' אוסישקין 219:3011:45
בני ברק-קהילות יעקבבית הכנסת "משכנות יעקב"רח' קהילות יעקב 29:3012:00
בני ברק-קרית הרצוגבית הכנסת "היכל שמואל"רח' נויפלד 1010:0012:00
בני ברק-ר' טרפוןביהכנ"ס ויז'ניץרח' רבי טרפון 79:3012:00
גבעת זאבבית הכנסת קרלין סטוליןרח' האתרוג 899:0011:00
גבעת זאב החדשהבית המדרש "עטרת ישועה" - דז'יקוברח' האיילות 2010:0012:00
זכרון יעקבבית הכנסת "מסילת ישרים"רמת צבי10:4512:45
חדרהבית הכנסת ע"ש בוסקילהרח' האיריס 149:4511:45
חולוןבית הכנסת "זכור לאברהם"מפרץ שלמה 1009:0011:00
חולוןבית המדרש "עטרת חכמים"רח' החי"ם 4 תל גיבורים9:0011:00
חזון יחזקאלישיבת "כנסת אליהו"11:0013:00
חיספיןישיבת הגולן9:0011:00
חיפהבית המדרש שאץ-ויזניץרח' הרצל 6010:0012:30
חיפה-נווה שאנןבית הכנסת המקלטרח' מנדלי מוכר ספרים 110:0012:00
חיפה-רמת ויזניץבית המדרש הגדול "מקור ברוך"רח' מקור ברוך 510:0012:00
חצור הגליליתבית החסידים "דברי אמת" - גורקריה חסידית גור9:0011:00
חרישבית הכנסת "אהבת תורה"רח' אחדות 2 (מאחורי המעון)10:0011:00
טבריהבית הכנסת "אור תורה" (עזרת נשים)רח' ורנר9:5011:50
טבריה - נוף כנרת פוריהבית הכנסת "בן מלך" - מתמידיםדבורה הנביאה פינת הרב אלישיב11:0012:00
טבריה עיליתבית הכנסת "קהילות החסידים"רח' שז"ר 610:0012:00
טלזסטוןבית הכנסת "נחלי דעת"רח' אזנים לתורה 79:3011:30
יד בנימיןישיבת "תורת החיים"10:0012:00
יסודותבית הכנסת יסודות (בשטיבל החדש)9:0011:00
ירוחםבית הכנסת "בית פנחס" - המרכזקריה חרדית10:0012:00
ירושלים-בית וגןבית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' הפסגה 709:3012:00
ירושלים-בית ישראלבית כנסת קרליןרח' אבינועם ילין11:0013:00
ירושלים-גאולהבית המדרש גוררח' רלב"ח10:0012:00
ירושלים-גבעת מרדכיבית הכנסת "משכן שמואל"רח' גולד 39:0011:00
ירושלים-גבעת שאולבית הכנסת "ברכת יוסף"רח' אלקבץ 489:4512:00
ירושלים-גילהבית הכנסת "חזון נחום"רח' המור 310:0012:00
ירושלים-העיר העתיקהבית הכנסת "החורבה"הרובע היהודי10:0012:00
ירושלים-הר נוףבית הכנסת "קהילת בני תורה" (היכל ים התלמוד)רח' אגסי 59:4511:45
ירושלים-נווה יעקבביהכנ"ס "מגן אברהם" היכל "אהבת ישראל"רח' כפר עברי 1310:0012:00
ירושלים-נווה יעקבבית הכנסת "חניכי הישיבות"רח' ויקטור ויוליוס10:0012:00
ירושלים-נווה יעקבבית הכנסת "אוהל איתן"רח' פרדס 717:008:00
ירושלים-פסגת זאבבית כנסת "בית יעקב"סיירת גולני9:3010:30
ירושלים-קבר רחלקבר רחלנץ החמה11:00
ירושלים-קטמוןישיבת ערלוירח' יותם 111:0013:00
ירושלים-קרית בעלזבית הכנסת הגדול בעלזא (קומת כניסה)רח' בינת יששכר10:0012:30
ירושלים-קרית יובלבית הכנסת "בני תורה - המרכזי"רח' אולשונגר 99:3011:30
ירושלים-קרית משהישיבת "מרכז הרב"רח' הרב צבי יהודה 129:3011:30
ירושלים-רוממהבית הכנסת "היכל שמואל - אשכנז"רח' פנים מאירות 19:3012:00
ירושלים-רמות אבית כנסת "משכן שרגא"רח' שיבת ציון 1010:0012:00
ירושלים-רמות גבית הכנסת טשכנוברח' שלום סיון 710:5012:30
ירושלים-רמות פוליןבית הכנסת "אהל יוסף" קומה ב'9:3012:00
ירושלים-רמת אשכולבית הכנסת "בני הישיבות"רח' זלמן ארן 710:0012:00
ירושלים-רמת שלמהבית הכנסת "משכן משה"רח' הרב מאיר חדש 12 פי' רח' חזו"א10:0012:00
כוכב השחרישיבת "נועם שיח"ד.נ. מזרח בנימין9:0011:00
כרם ביבנהספריה שע"י ישיבת "כרם ביבנה"9:3011:30
כרמיאלבית המדרש "כרם אל"רח' נתיב הלוטוס 119:4511:45
לוד - אחיסמךבית הכנסת "המרכזי"רח' הרב אלישיב 510:3012:30
מודיעין עילית - ברכפלדבית הכנסת "ישועות דוד"רח' רשב"י ברכפלד10:0012:30
מודיעין עילית - גרין פארקבית הכנסת "בני הישיבות"רח' הרב מפוניבז' 710:0012:00
מודיעין עילית - ק"סבית הכנסת "זכרון משה"רח' נתיבות המשפט 409:3012:00
מודיעין עילית - קרית ספרביהכנ"ס 'קהילת משך חכמה'ככר משך חכמה10:0012:30
מושב עוצםישיבת "נר זרח"11:0013:00
מיצדבית הכנסת "מצודת דוד"9:0010:30
מעלה אדומיםבית הכנסת "יצחקי"רח' הגיתית 29:3011:30
מעלה אדומיםישיבת "ברכת משה"רח' מצפה נבו 219:0011:00
מצפה רמוןישיבת ההסדר[ליד הספריה]8:0010:00
נווהבית הכנסת בישוב (באולם הקטן)10:0012:00
נוף הגליל - הר יונה גבית הכנסת בעלזרח' האדמו"ר מבעלז 139:3012:00
נס ציונהבית הכנסת "יד אליעזר"רח' נחשון 710:0012:00
נתיבותבית הכנסת "בית מהריץ" (עזרת נשים)שכונת שלום בוניך9:4511:45
נתניהכולל "תפארת למשה"רח' אריה בן אליעזר 40 (קומה ב')10:0012:00
נתניה-נוף גליםבית הכנסת "שערי שלום ואסתר"רח' חטיבת הראל 710:3011:30
נתניה-קרית צאנזבית הכנסת "אהבת תורה"רח' רבי מאיר 1410:1512:15
עמנואלבית הכנסת "חניכי הישיבות"ככר הרמב"ם9:4511:45
עפולה עיליתבית הכנסת ויזניץ "תפארת יואל"רח' הזית 19:3011:30
עפולה-גבעת המורהבית הכנסת "אוהל משה"רח' עליית הנוער 69:3011:30
ערדמלונית ברקתרח' ברקת10:0012:00
ערדכולל "נחלת יצחק"רח' בן יאיר 649:4511:45
פתח תקוהבית הכנסת יוצאי חברון "היכל יחזקאל"רח' טרומפלדור 62 ב9:0011:00
פתח תקווהבית הכנסת "איילת השחר"רח' שבט אשר 1110:0012:00
פתח תקווה-גני הדרבית הכנסת "שירת מרים"רח' קהילות יעקב 39:3011:30
צפתבית הכנסת רידב"זהנשיא 45 (מאחורי הבנין מול קופ"ח כללית)9:1511:15
צפת - מאור חייםבית הכנסת "פאר הנצח"רח' צה"ל 709:3012:00
צפת-העיר העתיקהכולל שע"י ישיבת צפת-הרב קפלןרח' האר"י 39:4511:45
קרית ארבעבית הכנסת "אבות ובנים" (תוניסאים)9:0011:00
קרית גתבית הכנסת "תורת חכם"רח' נתיבות שלום 8 אחוזת הדר9:3011:30
קרית מלאכיכולל אברכים שע"י ישיבת קרית מלאכירח' ויצמן 99:0011:00
ראשון לציוןישיבת "נזר ישראל - גור"יאיר דורון 99:1511:00
רחובותבית הכנסת "לומדי תורה"רח' יעקובזון 39:3011:30
רכסיםבית הכנסת "חניכי הישיבות"גבעת החרובים9:3012:00
שדרותישיבת ההסדר "אפיקי דעת"רח' משה זרח 9239:0011:00
שעלביםישיבת הסדר שעלבים10:0012:00
תל אביבישיבת "מעלה אליהו"רח' הנרייטה סולד 49:0011:00
תל אביב - רמת החילבית הכנסת "דרכי איש"רח' הדף היומי 89:1511:15
תל ציוןבית הכנסת "אבי עזרי"רח' אהבת אמת 1610:3012:30
תפרחבית הכנסת "אוהל יעקב וחיה" (בנדריים)רח' רמב"ם 4410:0012:00
תפרח-גבעהבית הכנסת "בית יוסף"10:3012:30
מבחני משנה ברורה
מבחני קנין חכמה
מבחני קנין שביעית
שמות כוללים ליל שישי.עירשכונהשם הכוללכתובת הכוללזמן המבחן
אופקיםשיכון חזו"אקיויתי ד'רחבת הארי22:15-23:30
אופקיםביהכנ"ס תפארת תורה (הקטן)יהלום - החיד"א19:30-20:35
אזורהדרת מלךויצמן 318:30-21:00
אלעדביהכנ"ס הצלחרש"י 517:00-18:00
אלעדביהכנ"ס חפץ חייםחוני המעגל20:00-21:00
אלעדישיבת סלאנים- באר אברהםבן זכאי 2221:00-22:00
אלעדויזניץיונתן בן עוזיאל 3418:30-19:30
אלעדעטרת שלמהיהודה הנשיא 3218:00-19:00
אלעדתורת חסדבן זכאי 619:00-20:00
אלעדמדרש אליהו - הרב פכטרחוני המעגל 10 (ביהמ"ד)19:10-20:10
אלעדכנסת יחזקאלהרא"ש23:00
אשדודרובע זעטרת צביהאדמור מגור 819:20-20:20
אשדודרובע גדעת יוסף בביהכנ"ס בית שמואלשדרות פיצבורג 4619:00-20:00
אשדודרובע זביהמ"ד בית נפתלי בעלזאיהודה הנשיא 1221:00-22:00
אשדודרובע זביהכנ"ס סלאניםבן הורקנוס 1621:30-22:45
אשדודהיכל התורהרבי יוחנן בן זכאי פינת האדמור מויזניץ17:30-18:30
אשדודרובע גבעלזחטיבת הנגב 3517:00-18:00
אשקלוןאוהל משהההסתדרות 1621:00-22:00
אשקלוןעוד יוסף חיהפרדס 1017:00-18:00
אשקלוןכולל שמן המשחה שע"י ביהכנ"ס אהבת אחיםהציונות 7221:00-22:00
באר שבעעטרת שמעון (יום שישי)10:30-11:30
באר שבעביהכנ"ס באר מריםראובן הכט 5217:00-17:45
בית שמשרמה בויז'ניץ מונסיר' יהושע 1821:00-22:00
בית שמשרמה אבאר מרדכינחל שחם 814:30-15:30
בית שמשרמה גמתמידים (יום שישי)דבורה הנביאה 239:30-10:30
בית שמשרמה אפני שמואלנחל לוז 312:15-13:00
בית שמשקריה חרדיתביהמ"ד סלאנים (יום שישי)בריסק 169:30-10:30
בית שמשרמה בביהכנ"ס בית יעקב שמשוןדובר שלום 721:00-22:00
בית שמשהעיר הישנהחניכי הישיבותהמשלט 1021:00-22:00
בית שמשרמה בבעלזא - בית גדליהאוהל יהושע 817:45-18:45
בית שמשרמה בויז'ניץנהר הירדן 1821:00-22:00
בית שמשקריה חרדיתצדקת אפריםשפת אמת 28 ב18:00-18:30
בית שמשרמה גביהכנ"ס אהבת תורהעידו הנביא 619:00-20:00
בית שמשקריה חרדיתביהמ"ד דחסידי לעלובמנחת יצחק 1521:00-22:00
בית שמשבית ישיגרוסמן 521:00-22:00
בית שמשקריה חרדיתקהילת חניכי הישיבותאור שמח 1318:15-19:15
בית שמשקריה חרדיתתולדות אברהם יצחקחזו"א 721:00-22:00
בית שמשקריה חרדיתתורת עולםאור שמח 2114:00
בית שמשהעיר הישנהתפארת אוהל משהתפארת אוהל משה 110:30-11:30
בית שמשרמה בברסלב נחלת חןר' מאיר בעל הנס 519:20-20:10
בית שמשרמה אביהכנ"ס לב אליהונחל שורק21:00-21:45
בית שמשחפציבהמנין אברכים (חפציבה)רחבת בתי כנסיות20:00-21:00
בית שמשחפציבהמתמידיםאבא שאול 221:30-22:30
בית שמשרמה געטרת שלמה יונה בן אמיתי 3 (ביהכנ"ס המרכזי)19:15-20:15
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס באיאןהחוזה מלובלין 119:15-20:30
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס בית יעקב חיים קרלין סטוליןדרכי איש19:15-20:15
ביתר עיליתגבעה B2ביהכנ"ס קהל עדת ירושליםדרכי איש 3021:00-22:00
ביתר עיליתגבעה Aקרליןחתם סופר 819:15-20:15
ביתר עיליתגבעה Aישיבת הר"ןזוויל 219:00-20:00
ביתר עיליתגבעה Aבאיאןר' עקיבא 2913:30-14:30
ביתר עיליתגבעה B2עטרת שלמההחוזה מלובלין21:30-22:30
ביתר עיליתגבעה Aסדיגורהאגרות משה פינת הרב קניבסקי17:30-18:30
ביתר עיליתגבעה Aביהכנ"ס באיאןר' עקיבא 3121:00-22:00
ביתר עיליתגבעה B1ישיבת תורת רפאלהמגיד ממזרעיטש 5714:15-15:00
ביתר עיליתגבעה B1אור התלמוד - בני הישיבותהמגיד ממעזריטש 2214:15
ביתר עיליתגבעה Aישיבת קרליןר' עקיבא 10019:30
ביתר עיליתגבעה B1מתיבתא להוראהפחד יצחק 89:30-10::30
בני ברקקרית הרצוגכולל שע"י ישיבת אור אליצורהרב בן שמעון פינת אברמסקי17:45-18:30
בני ברקישיבת צעירים (הרב פרומר)שמשון הגיבור 521:00-22:00
בני ברקנחלת משהמלצר 3618:30-19:00
בני ברקהיכל התורה-נדבורנאחידושי הרי"ם 1621:00-22:30
בני ברקראחמיסטריווקא (יום שישי)האדמור מגור 499:30-10:30
בני ברקעומקה של הלכהצירלזון 1419:30-20:30
בני ברקמערב העיראלכסנדר (יום שישי)אחיעזר 49:30-12:00
בני ברקביהמ"ד דחסידי לעלובהשומר 2022:15
בני ברקביהכנ"ס דרכי אישהאדמור מגור 1618:30-19:00
בני ברקפרדס כץאור גבריאל - פרדס כ"ץמנחם בגין 4818:15-19:00
בני ברקקרית הרצוגכולל הר"ן (יום שישי)אברמסקי 2611:00-12:00
בני ברקקהילות יעקבתפארת מרדכיעוזיאל 2711:00
בני ברקמערב העירסלבודקההרב שר 1221:30-22:00
בני ברקחניכי הישיבותעזרא 6021:00
בני ברקזכרון מאיררשב"יהשל"ה 119:30
בני ברקנתיבות עולםהשלושה פינת השומר21:15-22:15
בני ברקקרית הרצוגאהלי אברהםגרינברג 718:00-19:00
בני ברקביהכנ"ס סלאניםברסלב 721:00-22:00
בני ברקישיבת שערי תורהמהרשל 2020:45-21:50
בני ברקבית תלמוד להוראה - גורמלצר 15 (היכל תהילה לדוד)18:30-19:30
בני ברקנאות יוסףמנחת יצחקהושע 814:20-15:00
בני ברקפוניבז' הקטנהמלצר 515:20-15:50
בני ברקאורחות תורהשלמה המלך 1022:40-23:40
בני ברקרמת אהרןביהכנ"ס בית אברהםראדזמין 316:10-16:50
בני ברקביהמ"ד גבורות יהודהזבוטינסקי פינת אהרונוביץ18:00-19:00
בני ברקדעת שלמה בביהמ"ד הליגמןר' עקיבא 9718:20-19:00
בני ברקמרכז העיר אוהבי תורתךרבינו תם 718:00-19:30
בני ברקעטרת שלמה - רק לישיבהחגי 719:15-20:15
בני ברקקהילות יעקבמשכנות יעקבבן דוד 3320:30-22:00
בני ברקעץ חיים ליוצאי צרפת בביהכנ"ס קול יעקבטולדאנו 1216:30-18:00
בני ברקביאלאחידושי הרי"ם 819:00-19:30
בני ברקקרית הרצוגחניכי הישיבות כרם ישראלגניחובסקי 721:30-22:30
בני ברקמודז'יץחבקוק 2021:00-22:00
בני ברקמרכז העיר כולל ברסלבאלשיך 819:20-20:20
בני ברקביהכנ"ס שלום ורעותקהילות יעקב 6319:15-20:00
בני ברקשיכון חזו"אברסלבברסלב 1217:30-18:30
בני ברקביהמ"ד נאות יוסףיואל 1619:15-20:15
בני ברקקרית הרצוגלומדי תורההגליל 1018:00-19:00
בני ברקמרכז העיר גור אמרי אמת - רק לישיבה-יש"קר' טרפון 2213:40-14:15
בני ברקכולל עטרת שלמהגניחובסקי 27-כיכר אחד עשר9:00-10:00
בני ברקמרכז העיר קרית מלךירושלים 4419:00-20:00
בני ברקמרכז העיר כולל חזו"א (פרשבורג)סמטת הארי 319:30-20:30
בני ברקפרדס כץמשכנות שמעוןברוט 2022:30-23:30
בני ברקמרכז העיר פוניבז'דסלר 7 (עז"נ ביהכנ"ס אהבת חסד) קומה ג'19:00-20:20
בני ברקקרית הרצוגהיכל בניהובני אברהם 119:45-20:45
בני ברקפרדס כץמנין אברכים תל גיבוריםאבוחצירה 922:00-23:00
בני ברקויז'ניץויזניץ - יש"גאמרי חיים 119:00
בני ברקויז'ניץבית הללדמשק אליעזר 3521:30-22:30
בני ברקמרכז העיר אור ישראלחבקוק 2718:00-18:45
בני ברקנאות יוסףכולל דחסידי דאראגיצחק נפחא 1019:30-21:00
בני ברקישיבת כנסת התורה בביהכנ"ס תפארת נחמןאבן שפרוט 219:30-20:15
בני ברקמרכז העיר ביהכנ"ס הגדול חניכי ישיבת חברוןר' עקיבא 5320:00-21:00
בני ברקשיכון גקהילות יעקבשדרות רמז 618:30-19:30
בני ברקשיכון חזו"אגאון יעקבנחמיה 1322:15-23:15
בני ברקויז'ניץויזניץתורת חיים 619:00-20:00
בני ברקתורה וחייםר' עקיבא 13317:00-18:30
בני ברקמרכז העיר כולל צאנזר' יהודה הלוי 2219:15-20:45
בת יםהיכל התורההרב עוזיאל 2516:00-18:00
דימונהמשכן שאולטיילת הספורט17:30-18:30
הוד השרוןביהמ"ד חסידי ברסלב הוד השרוןיהושע בן גמלא12:30-13:30
זכרון יעקבכולל שיר חדשרח' הדורות19:00-18:00
חולוןברכת יוסף תורההנביאים 516:30-17:30
חיפההדריחל ישראלמקור ברוך 518:00-19:00
חיפהישיבה לצעירים נווה שאנן - יום שישיהגליל 10410:00-11:30
חמדמשכנות דןדרך הרימון 4019:00-20:00
חספיןישיבת הגולן (יום שישי)10:00-12:00
טבריהמצוף דבשהרב אלישיב19:00-20:00
טבריהאור אלחנןעוזיאל 218:15-18:45
יסודותישיבת יסודות (יום שישי)11:30-12:30
ירוחםהסדר ירוחם- יום ששיאליהו הנביא 113:30-14:30
ירושליםתלפיותאיתרי (יום שישי)דרך משה ברעם 112:30
ירושליםרמת שלמהיששכר באהלך - רמת שלמהכהנמן 16 ביהכנ"ס המרכזי18:45-20:00
ירושליםבית ישראל מיר (ביהמ"ד בית יוסף)זוננפלד 2318:30-20:00
ירושליםהרובע היהודי נחמת ציון (שובו בנים - ברסלב)העיר העתיקה חברון 3214:45-15:45
ירושליםרמות דקרליןרובין 3019:30-20:15
ירושליםגבעת מרדכיחברוןסרנא 413:50-14:50
ירושליםגבעת שאול אש התלמודמרכז ספיר22:30
ירושליםבית ישראל מיר פרידמן- ביהמ"דבית ישראל 314:15-15:15
ירושליםהר נוף כנסת מרדכי (חברון גאולה)אבן דנאן 412:00-13:00
ירושליםקרית צאנזצאנזדברי חיים 220:00-21:00
ירושליםסנהדריה המורחבתבאר יהודהחכם עזרא עטיה 419:00
ירושליםמקור ברוך יקירי ירושלים - באר התלמוד - יום שישימלכי ישראל 779:30-10:30
ירושליםעזרת תורהביהמ"ד הגדול בית ישראלעזרת תורה 18/ אבן האזל 1918:30-19:30
ירושליםקרית משהאור שמואלריינס 16 בבנין של ישיבת דיסקין (בחדר שיעורים)21:30-22:30
ירושליםשוועת רחלקבר רחל13:30-15:00
ירושליםבית ישראל שושנים לדודזוננפלד 121:00-22:00
ירושליםמטרסדורףבאר שמואלסורוצקין 4520:20-22:00
ירושליםרמת אשכול ביהמ"ד גן מח"למח"ל 919:15-20:15
ירושליםמאה שערים נחלת מאירזכריה הרופא 1017:50-18:50
ירושליםיד אהרן לצעיריםמנחם בצרי19:00-19:30
ירושליםבוכריםצאנז קלויזנבורגאביתר הכהן 820:30-22:30
ירושליםנווה יעקב ביהכנ"ס מנין אברכים ישכילטבנקין 121:15-22:00
ירושליםגוש שמונים נחלת יעקב בביהכנ"ס מכנובקא-בעלזאברוכים 1019:30-20:30
ירושליםסנהדריהביהכנ"ס שערי ניסים-בעז"נשאול המלך 4015:00-16:00
ירושליםרמות בחניכי הישיבותסמוך לצונדק 12921:00-22:00
ירושליםהר נוף ישיבת דעת אהרוןהקבלן 5714:45-15:30
ירושליםרמות פני יהושועחזקיהו שבתאי 25 רמות פולין18:00-19:00
ירושליםשערי חסדזיוקק"ל 6118:00-19:00
ירושליםרחביהביהכנ"ס חורבאבן גבירול 2214:00
ירושליםהר נוף שבות יהודההקבלן 3418:15-19:00
ירושליםקרית משהדרכי הוראה לרבניםריינס 1713:00-14:30
ירושליםמאה שערים מתמידים- יום שישיעבודת ישראל 2012:00-13:30
ירושליםמטרסדורףמענה שמחהפנים מאירות 113:30-14:30
ירושליםכולל עטרת התורההרב אור שרגא 612:00-13:00
ירושליםגאולהבאיאן - רק לישיבה (יום שישי)מלכי ישראל 4411:00-12:00
ירושליםדרכי הללהאדריכל 4 (בבנין של אש התורה)19:30-20:30
ירושליםבית וגן מנין אברכיםהחיד"א 2119:00-20:00
ירושליםתפארת יעקב חייםשאדיקר 9
ירושליםישיבת זוויעהלר' שלמה18:30-19:30
ירושליםבעלזמתמידים - תורת ד'מנחת יצחק 1420:00-21:00
ירושליםמטרסדורףתורה אורסורוצקין 318:45-19:45
ירושליםרוממהמעין התלמודשמגר 1514:15-15:00
ירושליםמאה שערים תולדות אהרן (יום שישי)מאה שערים 9111:30-12:30
ירושליםבית וגן ביהכנ"ס בית אנאליוסף חכמי 2621:00-22:00
ירושליםביהכנ"ס זכרון בתיהגשר החיים 1419:00-20:00
ירושליםמאה שערים אלכסנדרזוננפלד 119:30-20:30
ירושליםרמת שלמהתורת רפאלז'ולטי 614:00
ירושליםבנין אבדרוק 518:00-19:00
ירושליםגבעת המבתרביהכנ"ס תושבי גבעת המבתרששת הימים 5921:00-22:00
ירושליםבית ישראל ביהמ"ד דחסידי לעלובבהרן 1521:00-22:00
ירושליםרמות אשערי תבונהשירת הים 119:30-20:30
ירושליםרמות דתפארת משה בצלאל -רק לישיבהחזקיהו שבתאי 614:00-15:00
ירושליםרוממהאור אלחנן גדולה- יום שישיאהליאב 2710:50-11:30
ירושליםבית וגן עטרת ישראלהפסגה 5721:30-22:15
ירושליםהר חומההר המוראריה ורשבסקי 814:15
ירושליםסנהדריה המורחבתכנסת יהודה אוהל יוסףסנהדריה מורחבת 14019:30-20:30
ירושליםרמות פוליןביהכנ"ס ספרדי רמות פולין (יום שישי)ולנשטיין 368:30-10:00
ירושליםבית וגן יש"ק קול תורההפסגה 32 (ביהמ"ד של היש"ק)21:35-22:30
ירושליםבית וגן נתיבות חכמהזילברג, קרית נוער שער 513:45-15:15
ירושליםים התלמוד בביהכנ"ס ירושלים השלמהליפתא עילית12:30-13:20
ירושליםבוכריםקהל חסידי ירושליםרבנו גרשום 821:30-23:00
ירושליםהר נוף קהילת בני תורהאגסי 5 (בעזרת נשים שבקומת כניסה)18:30-19:30
ירושליםרמת אשכול ביהכנ"ס בני הישיבותזלמן ארן 722:00-23:00
ירושליםגאולהמאור עינייםדוד ילין 3413:45-14:20
ירושליםמאה שערים כולל ברסלב להוראהשבטי ישראל 4817:30-18:30
ירושליםמטרסדורףדעת משהסורוצקין 3921:30-22:30
ירושליםגוש שמונים תפארת יעקב (יום שישי)גבעת משה 811:40-12:30
ירושליםגאולהעטרת שלמה - גאולהדוד ילין 19 - עטרת שלמה (מפלגות ראובן)19:00-20:00
ירושליםגאולהקמניץ הקטנה -רק לישיבהיחזקאל 2013:30
ירושליםגאולהשפת אמתשפת אמת 3 (בחדר שיעורים)13:45-14:30
ירושליםבית שמואל - רק לישיבהפנים מאירות 1
ירושליםהר נוף חניכי הישיבות מאור ישראלברנד 1818:30-19:30
ירושליםגאולהלאסוקי שמעתתאחזנוביץ 113:30-15:30
ירושליםנווה יעקב בית תפילהצוקרמן 122:20-23:00
ירושליםהרובע היהודי כולל הרב נבנצלמעל רחבת הכותל מעלות הרב שלמה גורן14:20-15:20
ירושליםגאולהבאיאן (רק לישיבה)בתי הורנשטיין14:00-15:00
ירושליםמאה שערים תולדות אברהם יצחקעונג שבת 721:00-22:00
ירושליםמטרסדורףשארית יוסףסורוצקין 2418:45-20:30
ירושליםכרם אברהםויזניץ המרכזינחמיה 1419:15-20:15
ירושליםגאולהישיבת רש"יישא ברכה 3519:00
ירושליםגוש שמונים שבט הלוי (יום שישי)אהלי יוסף 179:55-11:55
ירושליםרמת שלמהאוהל יוסףז'ולטי 619:00-20:00
ירושליםשערי חסדזיו - נועם התלמודקק"ל 6114:30
ירושליםרמות גביהכנ"ס עטרת מלכות - רק לכוללרוזנבלט 1421:45-22:15
ירושליםגבעת שאול יששכר באהלךעמרם גאון 718:30-19:00
כוכב יעקבנחלת משהמצפה אשר - נבו14:00-15:00
כרמיאלתורה ותפילהמשעול הרקפות
לודחניכי הישיבותחניון A22:00-23:00
מודיעין עיליתחפציבהכולל השכונתי חפציבהאביעזרי 2421:00-23:00
מודיעין עיליתברכפלדויזניץר' עקיבא21:00
מודיעין עיליתקרית ספרהמרכזישדה חמד 1819:10-19:50
מודיעין עיליתקרית ספרקהילות משך חכמהמשך חכמה 41 (בביהכנ"ס - למעלה)18:00-19:00
מודיעין עיליתגרין פארקבני הישיבותשד' הרב מפוניבז' 720:30-22:00
מודיעין עיליתקרית ספרעטרת שלמהנודע ביהודה 36 ב'19:00-20:00
מודיעין עיליתקרית ספרנאות שמחהמסילת יוסף 4219:15-20:30
מודיעין עיליתגרין פארקמלכות התורההבעש"ט 621:30-22:15
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס סלבודקא - מ"מ מיוחד לבחורי יש"ק מו"ע(מתחת אנשי ירושלים)-רח' ח"ח פינת אור החיים22:00
מודיעין עיליתברכפלדנחל אברהםשד' יחזקאל 3318:00-19:00
מודיעין עיליתנאות הפסגהביהמ"ד המרכזיהריטב"א 121:30-22:15
מודיעין עיליתברכפלדכולל הר"ן - ברכפלדמול בנין יהודה הנשיא 2219:00-19:30
מודיעין עיליתברכפלדויז'ניץר' טרפון 820:00-21:00
מודיעין עיליתברכפלדכולל מיר בביהכנ"ס שערי תפילהכיכר פלוק18:30-20:00
מודיעין עיליתברכפלדברסלברב ושמואל 1514:00-15:00
מודיעין עיליתקרית ספרבן איש חיחתם סופר 1017:30-19:30
מודיעין עיליתקרית ספרחכמת התורהבית שמאי 1315:00
מודיעין עיליתקרית ספראמרי ברוך בביהכנ"ס משובב נתיבותנתיבות המשפט 8819:00-20:00
מודיעין עיליתברכפלדאלכסנדריהודה הנשיא 3720:45-22:15
מודיעין עיליתקרית ספרמאור חייםנתיבות המשפט 219:20-20:20
מודיעין עיליתקרית ספרהיכל יוסףשער המלך19:40-20:20
מודיעין עיליתקרית ספרבית אבאאור החיים 2718:30-19:15
מודיעין עיליתקרית ספרזכרון משהנתיבות המשפט 4019:20-20:00
מודיעין עיליתקרית ספרביהכנ"ס חזון דודחזון דוד 119:30-20:30
מודיעין עיליתקרית ספריד בנימין ליבו חפץביהכנ"ס שאגת אריה (מול מס' 17)18:30-20:00
מודיעין עיליתברכפלדיששכר באהלךרשב"י 3618:00-19:00
מודיעין עיליתברכפלדר' עקיבא (היכל ב')ר' עקיבא 2323:15-24:30
מעלה אדומיםקלייפדה - ביהכנ"ס יצחקיהגיתית 216:45-17:45
נצרת עיליתביהכנ"ס המרכזי הר יונההרב עובדיה יוסף19:00-20:00
נתיבותשכר שכיר (יום שישי)חזו"א 911:00-12:00
נתיבותבאר התלמוד (יום שישי )חזו"א 99:00-10:00
נתיבותיששכר באהלך (בביהכנ"ס בית יצחק)הרב גרשונוביץ15:00-16:00
נתיבותמשכן התורה (יום שישי)הרב מזוז9:00-11:00
נתניהביהמ"ד יראנו ניסיםעובדיה בן שלום 1
נתניהביהכנ"ס מנין אברכים (יום שישי)גבע 2510:00-12:00
נתניהצאנזדברי חיים 521:30-22:30
עכוהסדר עכואריה דושינסקי 109:15-10:30
עפולהאהל משהעלית הנוער 618:40-19:40
עפולהחניכי הישיבותיצחק שדה 4419:00-20:00
ערדנחלת יצחקבן יאיר13:30-14:15
ערדלב שמחה- יום שישיבן יאיר 64- בחדר שיעורים13:00-14:00
פתח תקווהגני הדרעטרת שלמהקהילות יעקב 118:00-19:00
פתח תקווהמרכז העיר בית כנסת שע"י כולל לומז'ההרצל 7 בחניה - בקרוון18:40-19:20
פתח תקווהעוז והדרדויטש 320:00-21:00
צפתביהכנ"ס פאר הנצחצה"ל 718:00-19:00
צפתבאר מים חיים (יום שישי)צה"ל 312:00-12:45
קרית אתאכולל קרית אתאהמיסדים 1520:00-21:00
קרית גתביהכנ"ס באיאןהאדמור מחב"ד 4021:00-22:00
קרית גתסלוניםבית יוסף 4518:00-19:00
קרית גתבאר התלמודנפתלי 321:30-22:30
קרית גתביהכנ"ס לעולי קווקזשדרות גת (בקראוון ליד בנין 122)18:15-19:15
קרית יעריםמאורות התורהדרך אברהם 2813:45-14:45
ראש העיןאמת ושלום (יום שישי)חפץ חיים 610:00-11:00
ראש העיןאור זרועחזון איש 915:00-16:00
ראשון לציוןעטרת שלמההיובל 114:00-15:00
ראשון לציוןעטרת שמעון בביהכנ"ס פא"י(יום שישי)הרב קוק11:15-12:00
רחובותקרטשניףההגנה 3317:30-18:30
רחובותעטרת גבריאלזכריה מדאר 3019:00-20:00
רכסיםנר ישראל בבית יצחקהרקפות 719:35-20:15
רכסיםתשב"ר הרב - יום שישימעלות דוד 110:00-11:00
רכסיםישיבת רכסיםדרך הרב 1014:15-15:15
רכסיםכנסת חזקיהו לצעירים- רק לישיבה-יום שישישמעונוביץ 321:00-22:00
רמלהאשל אברהםפנקס 1215:00-17:00
רמת השרוןביהכנ"ס תהילת השרוןבית גוברים
רעננהקול חייםאחוזה 9819:50-20:40
שבי שומרוןשבי שומרון13:45-14:45
שומריהביהכנ"ס שומריה20:30
תל אביב - יפוהיכל התלמודיהודה הלוי 1314:00-14:30
תל אביב - יפוהישובפומבדיתא 1316:30
תל אביב - יפודרך עץ החייםמסילת ישרים 8216:30-17:30
תל אביב - יפוחידושי הרי"םנמירובר 24 (בחדר שיעורים)13:15-15:00
תל אביב - יפוזכר שלמהברודצקי 1717:30-18:30
תל אביב - יפובית שלמהאחיעזר 116:30-17:30
תפרח ד.נ. הנגבביהמ"ד אוהל יעקב וחיהרמב"ם 4422:30-23:30
מבחני דף הכולל
עירשם הכוללשם בית הכנסתכתובתשכונהשעת מבחן
אופקיםזכרון אליהוזכרון אליהוקהילות בן יעקב 18:00-19:00
אופקיםתפארת תורה (הקטן)רצופותהחיד"א 19:30-20:35
אלעדמדרש אליהומדרש אליהוחוני המעגל 1019:00-20:00
אלעדמנחת אשרמנחת אשררבי מאיר 817:00-18:30
אשדודמאורות חיים ומשהמאורות חיים ומשההאדמו"ר מבעלז 43רובע ג17:00-18:00
אשדודכולל עטרת צביבית מדרש של ישיבת עטרת צביהאדמו"ר מגור 8רובע ז19:20-20:20
אשדודמורשה ודעתבעלזא בית נפתלירבי יהודה הנשיא 12רובע ז21:00-22:00
אשדודבית המדרש ישועות משה ויזניץערב- ויזניץ אשדודיוחנן בן זכאי 7רובע ז'20:15-21:30
אשדודהיכל התורהויזניץהאדמו"ר מויז'ניץ רובע ח10:00-12:00
בית שמשביהכנ"ס בית יעקב שמשון כולל ערבדובר שלום 721:00-22:30
בית שמשחניכי הישיבות אור יחזקאלהרב ישראל גרוסמן 117:00-18:30
בית שמשתפארת אוהל משהתפארת אוהל משהתפארת משה 1העיר הישנה10:30-12:30
בית שמשכולל ויזניץויזניץנהר הירדן 18רמה ב21:00-22:00
בית שמשערב המרכזיפרושיםנהר הירדן 30רמה ב19:45-22:45
בית שמשבית ישיבית ישיהרב ישראל גרוסמן 6רמת אברהם21:00-22:30
ביתר עיליתבויאןביהכנ"ס בויאןהמגיד ממעזריטש 19:15-20:15
ביתר עיליתמתיבתא להוראהמתמידיםפחד יצחק 811:30-12:30
ביתר עיליתנחלת משה ביתרמפעל השסמפעל הש"ס 217:30-18:30
בני ברקאוהל תמראוהל תמריונה הנביא 118:00-19:00
בני ברקאשמורת מורשה ודעתביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5304:30-07:00
בני ברקביהמ"ד גבוה לתורה שבע"פבית החסידים רבינו תםרבנו תם 717:30-20:00
בני ברקבית אבות ויזניץשס ויזניץדמשק אליעזר 1216:30-18:00
בני ברקבית תלמוד להוראהבית תלמוד להוראה גורהרב מלצר 1517:40-19:20
בני ברקדעת שלמהמנין אברכיםצירלסון 2917:30-18:30
בני ברקזכרון קלםמשכן חייםאורליאן 217:45-18:45
בני ברקחזון אישכולל חזון אישסמטת האר"י 319:00-21:00
בני ברקכולל ברסלבברסלבאלשיך 317:30-18:30
בני ברקכולל ערב אלכסנדראלכסנדראחיעזר 420:40-22:00
בני ברקכתר תורהבית אברהםהאדמו"ר מראדזמין 316:10-17:10
בני ברקמורשה ודעת- ערבביהכנ"ס הגדולרבי עקיבא 5316:00-19:00
בני ברקמשכנות שמעון (כולל ערב)משכנות שמעוןהרב ברוט 2022:30-23:30
בני ברקנחלת יהודהבבית הרב זיאתרב אמי 718:00-19:30
בני ברקנחלת משהנחלת משההרב מלצר 2617:30-18:30
בני ברקנחלת משה בני ברקבית במברגריהודה הלוי 711:30-12:30
בני ברקעץ חיים ליוצאי צרפתקול יעקבהרב טולידנו 1216:30-18:00
בני ברקשתילי זיתים (כולל ערב)ביהכנ"ס חניכי הישיבותעזרא 6021:30-23:00
בני ברקתפארת הלוייםחניכי הישיבות (ישמרו דת מערב בני ברק)הרצוג 31
בני ברקאור המאירשבת אחיםקבוץ גלויות 28ויזניץ11:00-12:30
בני ברקנדבורנאנדבורנא - היכל התורהחידושי הרי"ם 16נדבורנא21:00-22:30
בני ברקכולל שע"י ישיבת אור אליצורישיבת אור אליצורהרב אברמסקי 26קרית הרצוג18:00-19:00
בני ברקתפארת משהאור הצפוןהירקון 79קרית הרצוג18:30-19:30
בני ברקיששכר באוהלךיד אהרןהרב סורוצקין 9רמת אהרון17:30-19:00
בני ברקעומקה של הלכה- הרב גלאי הרב גלאיצירלסון 14שיכון ה15:00-16:00
בני ברקכולל ויזניץשטיבלעך בית הלל קומה בגבעת פנחס 9שיכון ויזניץ20:10-21:30
בת יםהיכל התורהתורת ישריםהרב עוזיאל 2515:30-17:30
בת יםהמיישרמוסדות המייש"ראורט ישראל 116:00-17:00
חיפהמשנת אליהומקור ברוךמקור ברוך 517:00-19:00
חיפהבית הכנסת עדת אברהם יצחקכולל ערבביל"ו 1הדר21:00-22:30
חצור הגליליתגורביהכנ"ס המרכזי דברי אמתקריה חסידית 17:00-18:00
יסודותיסודותתהילות דוד- יסודות21:30-22:30
ירושליםבאר שמואלבאר שמואלסורוצקין 4520:20-21:45
ירושליםים התלמודישיבת ים התלמודשכ ליפתא תחתית 11:30-13:30
ירושליםכי מציון תצא תורהכי מציון תצא תורהסומך עובדיה 1111:30-12:30
ירושליםמשמרות כהונהמשמרות כהונהאשכנזי 717:00-18:00
ירושליםעטרת שלמהעטרת שלמהילין דוד 1918:00-20:00
ירושליםשפת אמתשפת אמתשפת אמת 13:45-14:45
ירושליםאור אליהומשכן ראובןקשאני אליעזר 26ארמון הנציב14:00-16:00
ירושליםכולל ערבמנין אברכיםהחיד"א 21בית וגן21:10-22:30
ירושליםכולל להוראה (ברסלב)ברסלבשבטי ישראל 48בית ישראל16:30-17:30
ירושליםכולל ערב אלכסנדראלכסנדרזוננפלד 1בית ישראל21:00-22:00
ירושליםכולל שע"י ישיבת מירביהמ"ד פרידמןבית ישראל 3בית ישראל14:15-15:15
ירושליםכולל שע"י ישיבת מירבית יוסףזוננפלד 23בית ישראל18:15-20:00
ירושליםישככר באוהליךאוהל יהונתןעמרם גאון 9גבעת שאול 18:00-19:00
ירושליםבית אברהם יד אשריד אשריפה רום 4גילה21:30-23:00
ירושליםקהילת בני תורהקהילת בני תורהאגסי שמעון 5הר נוף18:30-19:30
ירושליםביהכנ"ס מנין אברכים ישכילטבנקין יצחק 1נווה יעקב21:15-22:00
ירושליםתפארת בחוריםמנין אברכים בר יקרבר יקר דב נווה יעקב21:30-22:30
ירושליםשערי ניסיםשערי ניסיםשאול המלך 40סנהדריה15:00-16:00
ירושליםתורה אורישיבת תורה אורסורוצקין 3פנים מאירות19:20-20:20
ירושליםצילו של היכלמעל רחבת הכותל בבנין ישיבת פורת יוסףרובע15:15-16:45
ירושליםרצופות - רמותמשכן ישראלסולם יעקב 2רמות א16:00-19:00
ירושליםאוהל יוסףאוהל יוסף בקומה ג'רמות פולין רמות פולין17:30-18:30
ירושליםשארית יוסףשארית יוסףסורוצקין 24רמת אהרון18:40-20:15
ירושליםאוהל יוסףאוהל יוסףהרב ז'ולטי בצלאל 6רמת שלמה19:00-20:00
כוכב יעקבאביעזריאביעזריאהבת אמת 1617:30-18:30
כוכב יעקבנחלת משהמצפה אשר17:30-18:30
כרמיאלרינה של תורהרינה של תורההזית 10קרית הישיבה16:30-18:00
לודבית תפילהדף הכוללגני איילון21:00-22:30
לודבית הכנסת המרכזי אחיסמךתפארת בחוריםהרב אלישיב 5גני איילון- אחיסמך21:30-23:00
מודיעין עיליתאלכסנדר (ערב)אלכסנדררבי יהודה הנשיא 3721:00-22:00
מודיעין עיליתבית הכנסת תורה ותפילהבית פנחסנתיבות המשפט 10917:00-18:30
מודיעין עיליתדף הכוללעטרת יוסףמסילת יוסף 1321:00-22:30
מודיעין עיליתזכרון רחלרצופותשערי תשובה 1617:30-18:30
מודיעין עיליתכולל ערב (נאות עילית)נאות עיליתהרמב"ם 2221:30-23:00
מודיעין עיליתכולל ערב השכונתיהמרכזי החדש חפציבהאבי עזרי 2421:00-23:00
מודיעין עיליתמשנת אברהםשדרות יחזקאל 3317:45-19:00
מודיעין עיליתנזר ישראלביהמ"ד בית אבאאור החיים 2716:45-17:45
מודיעין עיליתנחלת משה מודיעין עיליתאוהל מנחםנודע ביהודה 3117:45-18:45
מודיעין עיליתרינה של תורהחניכי הישיבותרבי שמעון בר יוחאי 5122:00-23:00
מודיעין עיליתרצופות הדרת תורהפרושיםשד הרב מפוניבז' 711:45-12:45
מודיעין עיליתש"ס ברציפותבית אליהואבני נזר 2318:00-20:00
מודיעין עיליתאור אלחנןאור אלחנן- רצופותשד בית שמאי 14נאות הפסגה17:00-18:30
מודיעין עיליתבית הכנסת בית ישראלתפילה למשהשערי תשובה 16קרית ספר17:30-19:00
מודיעין-מכבים-רעותאיילת השחראיילת השחרעמק זבולון 917:30-18:30
מעלה אדומיםאוהל יצחק ושרהביהכנ"ס המרכזי מעלה אדומיםהנחלים 9615:30-16:30
נוף הגלילאורחות תורההמרכזיהרב עובדיה יוסף 219:00-20:00
נוף הגלילביהכנ"ס המרכזי הר יונההרב עובדיה יוסף 1הר יונה19:00-20:00
נשרבית מדרש גבוה לתורהאוהל קדושיםהרב בר מוחא מרדכי 1417:30-18:30
נתיבותבית יצחקביהכנ"ס בית יצחקהרב גרשונוביץ 1015:00-16:00
נתיבותהנגב (ישיבת)ישיבת הנגבהחזון איש 516:45-17:45
נתיבותמשכן התורהמשכן התורההרב מזוז 117:30-18:30
נתיבותמשכן נתןקול יהודהקהילות יעקב קהילות יעקב17:00-18:30
נתניהצאנזצאנזדברי חיים 521:30-22:30
עמנואלבית החסידים אלכסנדר -משכן נתןאלכסנדרהבעל שם טוב 6221:00-22:00
עמנואלבית הכנסת אלכסנדרסלוניםהבעל שם טוב 17:00-18:30
עפולהאוהל משהאוהל משהעלית הנוער 618:40-19:40
עפולהבית כנסת ויזניץויזניץ עפולהזית 1עפולה עילית16:00-17:30
פתח תקווהאוהל חנהיוצאי חברון גני הדרדרך בגין מנחם 10218:00-19:00
פתח תקווהאוהל רחלאוהל רחלהירקונים 1317:00-19:00
צפתבאר מים חייםבאר מים חייםצה"ל 319:30-20:30
צפתבית כנסת פאר הנצחעמליםמרכז קליטה צה"ל 7מאור חיים17:00-18:30
קרית גתהישיבה הגבוהה קרית גתמבוא קדמה 517:00-18:30
רכסיםמשנת אליהוביהמ"ד שבטי ישראל17:00-19:00
רמת גןתורת חייםימין משהאלוף דוד 18716:00-17:15
תל אביב - יפוחידושי הרי"ם תל אביבישיבת חידושי הרי"םנמירובר 2417:45-18:45
תל אביב - יפוכפר שלםכולל השלוםמדמון מנחם 3317:00-18:30
מבחן קנין הלכה
מבחן קנין ש"ס
עירמקום המבחןכתובת מקום המבחןמבחן
אלעדבית הכנסת אהל תמרהמאירי 2קנין ש"ס / קנין הלכה
אשדודבית הכנסת בית שמואלפיטסבורג 46קנין ש"ס / קנין הלכה
בית שמשבית המדרש "שערי תורה"רח' שפת אמת 24 בית ומנוחהקנין ש"ס / קנין הלכה
ביתר עילית-גבעה Bבית הכנסת קרליןרח' פחד יצחק פי' בריםקנין ש"ס / קנין הלכה
בני ברק - משכנותמשכנות יעקבקהילות יעקב 2קנין ש"ס / קנין הלכה
בני ברק-יואלבית הכנסת 'נאות יוסף'רח' יואל 18קנין ש"ס / קנין הלכה
חיפהבית המדרש שאץ-ויזניץרח' הרצל 60קנין ש"ס / קנין הלכה
טבריה עיליתבית הכנסת "קהילות החסידים"רח' שז"ר 6קנין ש"ס / קנין הלכה
ירושלים-גבעת שאולבית הכנסת "ברכת יוסף"רח' אלקבץ 48קנין ש"ס / קנין הלכה
ירושלים-ישיבת קמניץישיבת קמניץרח' יחזקאל 22קנין ש"ס / קנין הלכה
מודיעין עיליתנאות שמחהמסילת יוסף 42 א'קנין ש"ס / קנין הלכה
מודיעין עילית - ברכפלדבית הכנסת "ישועות דוד"רח' רשב"י ברכפלדקנין ש"ס / קנין הלכה
ערדביה"כ אקליפטוסרח' אקליפטוס 6קנין ש"ס
צפתבית הכנסת רידב"זהנשיא 45 (מאחורי הבנין מול קופ"ח כללית)קנין ש"ס / קנין הלכה
קרית גתבית הכנסת "תורת חכם"רח' נתיבות שלום 8 אחוזת הדרקנין ש"ס / קנין הלכה
רכסיםבית הכנסת "חניכי הישיבות"גבעת החרוביםקנין ש"ס / קנין הלכה