על מה עדיף לברך על לחם שלם או על לחם גדול?

הדף היומי בהלכה ב' בחשון סימן קס"ח מתחילת סימן עד סעיף ה'
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

על מה עדיף לברך על לחם שלם או על לחם גדול?
מי שיש לו שני חצאי לחמים האם יש ענין לחב אותם כדי שזה יראה שלם לפני שמברך?
לאיזה סוג לחם יש עדיפות שיברך עליו, לחם שחור או לבן לחם חיטה או לחם משעורים?
כל זה ועוד בשיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"א


סימן קס"ח סעיף א'

– על איזה מין פת מברכים –

מעלת פת שלימה | פת חיטים ופת שעורים מי קודם? | מה הדין כשרוצה לאכול רק אחת מהם? | שני חצאי לחמים לפניו כיצד ינהג? | שני לחמניות שנדבקו ואחת נחצתה ונשאר חצי דבוק לשלימה, כיצד יבצע? 

אדם שיש לו כמה סוגי פת שעשויים במינים שונים ובצורות שונות, יש מעלה בפת שלימה, על פני פת נקיה וגדולה, דהיינו, אם שני סוגי הפת שלפניו, הם מחיטים או שעורים, אלא שאחת שלימה ואחת חצויה, השלימה קודמת לחצויה, אע"פ שהשלימה היא קטנה וגם היא פת שאינה נקיה, אבל זה הכל כאשר שניהם עשויים מאותו מין, אבל אם אחד עשוי מחיטים ואחד משעורים, הפת שעשויה מחיטים קודמת ע"פ שהיא פרוסה, ובכ"ז אם אפשר לקיים שניהם, יקיים, דהיינו שיניח את פת החיטים החצויה מתחת לפת השעורים השלימה ונמצא שבוצע על שניהם.

כל זה אמור רק כשרוצה לאכול משניהם, אבל אם רוצה רק אחת מהם, לא שייך בזה דין קדימה, והמ"ב אומר, שאם רוצה לאכול אחד ואין לו נפק"מ מה, יקדים את מה שקודם לפי סדרי הקדימה.

אם הפת השלימה היא משיפון שלא נזכר כלל בפסוק אין ענין להחזיק בה.

סעיף ב'
אם שני הלחמים שעומדים לפניו שלמים, ואחד גדול מן השני, יבצע על הגדול, שיש בזה מעלה, ואם יש לו שני חצאי לחמים, יחברם יחד באופן שלא יהיה נראה שחיברם, וירוויח את מעלת שלם, ומביא המ"ב בשם המג"א שביום חול אין בזה ענין, אלא רק בשבת שצריך לחם משנה.

סעיף ג'
אדם שהיה לו שני לחמניות שדבוקות אחת לשניה, ואחת נחצתה לשניים, ונשאר אחת שלמה שדבוקה בה חצי מהלחמניה הקודמת, טוב שיפריד החתיכה מהשלימה כדי שיהיה ניכר שהלחמניה היא שלימה מאשר שיניח אותה דבוקה, וכן יבצע מהמקום השלם שבה ולא מהמקום שהיתה דבוקה ששם זה נראה שזה פרוס, ואומר המ"ב, שבכל פרוסת לחם איו ענין לבצוע מהחלק השלם, אבל כאן שזה שלם באמת, אלא שיש מקום שזה נראה כפרוסה, עדיף לבצוע מהמקום שנראה שלם.
פת שעורים ופת כוסמין, יברך על של שעורים כיון שהוא מז' המינים.

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים

1/329
דילוג לתוכן