עבור מי תקנו חז"ל את ברכת המזון המקוצרת?

הדף היומי בהלכה כ"ז בטבת סימן ק"צ מסעיף ה' עד סימן קצ"ב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אסימן ק"צ סעיף ה'

- שתיית היין אחר הברכה ודיניה -

טעימה מכוס של ברכה | מי מהמסובין צריך לברך ברכה ראשונה?

יש עניין שכל המסובין יטעמו מהכוס של ברכה, ולעניין ברכה ראשונה הדבר תלוי, אותם המסובין שוודאי יגיע להם מהכוס יין, מסתבר שהם כוונו לצאת יד"ח בברכת המברך, וממילא כשהכוס מגיע אליהם, אין צריכים לברך ברכה ראשונה, אבל אותם מסובין שהיו מסופקים האם ישאר להם מהיין שבכוס או לא, אם בסופו של דבר נשאר להם, הם צריכים לברך ברכה ראשונה, אא"כ כוונו בדעתם שאם יגיע אליהם מהכוס של היין הם רוצים לצאת יד"ח, שאז יוצאים יד"ח.


סימן קצ"א סעיף א'

- אם הפועלים מחויבים לברך -

נוסח ברכת המזון לפועלים | באיזה אופן יכולים לברך בהמ"ז שלימה? | מה הדין בימינו אנו? | האם מותר לפועל להמתין לזימון? | חומר עשיית מלאכה או תשמיש קל בעודו מברך

סימן זה עוסק בעניין פועלים בבהמ"ז, דהיינו, פועלים שעוסקים במלאכת בעה"ב, והוא משלם להם עבור יום עבודה, וכאשר יאריכו בבהמ"ז, הם מפסידים את בעה"ב, לכן חז"ל קיצרו להם את בהמ"ז, ובהמ"ז מקוצרת היא כך, דהרי בהמ"ז כוללת ג' דברים מדאורייתא, הודאה על המזון, הודאה על הארץ, והודאה על ירושלים, וממילא לגבי פועלים הברכה הראשונה נשארת כמות שהיא ואת הברכה השניה והשלישית צירפו חז"ל לברכה אחת, ומברכת הטוב והמטיב פטורים לגמרי, וכל זה כאשר יש להם שכר מבעה"ב, אבל כאשר מקבלים מזון בלבד וזה השכר, מברכים בהמ"ז שלימה כי לא מפסידים ממנו שכר, וכן לחילופין אם בעה"ב מיסב עמם בסעודה, מסתבר שמוחל להם ויכולים לברך בהמ"ז שלימה,


סעיף ב'
בזמננו מברכים הפועלים בהמ"ז שלימה, כי אנשים לא מקפידים על זה, המ"ב מביא, שבאופן שאכלו עם זימון והפועל רוצה להמתין עד שיזמנו כולם, זה אסור לו גם היום.


סעיף ג'
אסור לו לעשות מלאכה בעודו מברך, ומבאר המ"ב, שכיון שנראה כמברך בדרך מקרה, ואפילו תשמיש קל אסור ואפילו לעסוק בדברי תורה, וכן כשעוסק בתפילה או ברכה אחרת אסור אפילו להרהר בדברי תורה, וזה נכלל במה שכתוב "ואם תלכו עמי קרי" דהיינו, שלא יהיו המצות אצלנו על צד המקרה והזדמנות בעלמא.

מהו סוד ההצלחה?
הזוג מניו יורק היו מוכנים לחיות על לחם צר ומים לחץ, רק לא לעזוב את הכולל...
מדוע לא מתחילים את זמן חורף מיד אחרי החגים?
צפו: באמצע ההקפות נפל ספר התורה. המתפללים לא ידעו את נפשם...
הנהג לא מגיע בשעה שנקבעה, עורך הדין נרדם והכל נראה חסר סיכוי...
לפתע אני שומע רחש מאחד החדרים. זה היה קצת מוזר...
הופיע! לקראת שבת - פרשת לך לך
''הכל שווה כדי שלאבא יהיה קשר טוב עם הילד!''
טענתו של עורך הדין, גררה פרץ צחוק אדיר מפיות כל הנוכחים...
"הסיפור התפרסם והכה גלים..."
"תקשיב חבוב, סידרו אותך וקנית אופניים גנובים, אבל עכשיו פתחת חשבון עם בורא עולם..."
מה תעשו היום לסימן טוב לכל השנה?
"הצרור נעלם ובתוכו המפתח היחיד לרכב שלי"
רוצה לפתוח חלון? שלם 10 ש''ח
"אצלי הדלת פתוחה כל היום!"
"לא התפלאתי כשהרופא הסתכל עלי כמי שאיבד את דעתו..."
כמה דבש מייצרת דבורה משך כל ימי חייה?
ברגע אבוד, כשאין מה למרוח בסנדוויץ' של הילד...
הבחורים שניצחו את הפוליגרף המשטרתי
מה עשה הטייס הגרמני בבית הכנסת לפני שהפציץ אותו?
צפו: שיעור המחשה מיוחד על יצור השופר וכשרותו
מדהים: הבקשה הקטנה של מרן הגראי"ל זצוק"ל
הימים הללו הם שעת כושר. אל תחמיץ אותם!
"באמצע בין הזמנים אני מקבל מכתב נוסף ממס-הכנסה. פתחתי. אני קורא ולא מאמין!"...
מה היה דחוף כ"כ לאינסטלטור, לפצח גרעינים באמצע הדרשה?

קראתם? נהנתם? נשמח מאוד אם תשאירו לנו תגובה, הארות והערות יתקבלו בברכה

פוסטים נוספים