ניירות שהודבקו בדבק העשוי מחמץ האם מותר להשהותם בפסח ?

ב' חשון תש"פ - סימן תמ"ב- סעיף ג'- סעיף ד'

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה


השיעור המרתק בדף היומי בהלכה
מאת הרב אריה זילברשטיין שליט"אבאיזה אופן מותר להדביק ניירות בדבק העשוי מחמץ?מדוע אסור להניח על השולחן דבר שעשוי מחמץ שאין צורתו עומדת? ומה הדין בתערובת חמץ שראויה לאכילה רק לחולה?שיעור הלכה מעניין במשנה ברורה חלק ה' סימן תמ"ב סעיף ג' – סעיף ד' במסגרת לימוד 'דף היומי בהלכה'

חמץ שאין צורתו עומדת, מותר לקיים אותו בפסח, כגון, בגדים שכבסו אותם בחלב חיטה, וכן ניירות שהשתמשו בחמץ כדבק להדביק אותם, וכל כיו"ב, וטעם ההיתר לקיים אותם בפסח, אומר השו"ע, כיוון שאין צורת החמץ עומדת, ונפסדה צורתו, ואומר המ"ב, אע"פ שרואים קצת שמדובר בחמץ, מותר, אבל אסור להניח את הדברים האלו על השולחן, שמא ייפלו לתוך המאכל, ויבוא לאכול אותם, וזה כבר אסור.

צעיפי נשים שמכבסים אותם, וכן אם רגילים לתקן את אותם הצעיפים עם קמח עד שנעשים עבים באופן שנפרך מהם הקמח, אין ללבוש אתם בשעת אכילה, והמדקדקים נוהגים שלא לכבס בחלב חיטה בתוך ל' יום לפני פסח, אלא מכבסים בשאר מינים שאינם מחמשת מיני דגן, ומטעם הנ"ל שמא יבוא לאוכלן.

אומר הרמ"א, מותר להדביק ניירות בחלון עם הדבק שעשוי מחמץ, גם בתוך ל' יום לפני פסח, כיוון שאין צורתו עומדת, אבל אם הדבק נראה מבחוץ, יש מחמירים, ומבאר המ"ב, שסברתם היא, כיוון שכשניכר מבחוץ, נקרא שצורת החמץ עומדת עדיין, ורק אם אין ממשות החמץ נראית מבחוץ, מותר, ולכן צריך לעשות את הדבק הזה באופן שלא יבצבץ כלל, וזה ע"י שיעשה את בלילתו רכה מאוד, ויכניס את כל הבצק בין הדבקים, אבל אם נעשה הבצק לפני ל' יום, אפילו שנראה מבחוץ, לכ"ע מותר, כיוון שוודאי שנתקשה וזה מאוס, ודומה הדבר לפת שנתעפשה עד שנפסלה מאכילת כלב, וכן בפחות מכזית אפילו שזה נפגם קצת, זה כבר מספיק שלא יהיה עליו חובת ביעור.

דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל, או שאינו מאכל כל אדם ורק חולים אוכלים אותו, ומבאר המ"ב, ששיטת השו"ע היא, שחמץ שנתערב בהיתר, הדין הוא, שאם החמץ נתערב קודם פסח, כשמגיע פסח הוא חוזר וניעור, והוא נאסר, וזה מה שכתוב בשו"ע שאם נתערב בו חמץ אסור לקיים אותו בפסח, ואע"פ שנתערב בהיתר, ויותר מזה אומר השו"ע, שאע"פ שהחמץ נתערב בהיתר כזה שהוא לא ראוי לאכילה, וגם החמץ נעשה אינו ראוי לאכילה, אע"פ שמותר לקיימו בפסח, לאכול אותו אסור, ואפילו כל שהוא, כי האכילה גורמת להחשיב את החמץ, וזה אסור, ואומר הרמ"א, שלקמן בסי' תמ"ז בהג"ה מבואר, שיש מתירים אם החמץ נתבטל לפני פסח, שהדין הוא שהוא לא נתעורר בפסח, והכי קיי"ל, אבל אומר המ"ב שזה פלא, כי כל מה שכתוב שם זה דווקא שנתערב לח בלח, ולא בנתערב יבש ביבש, ויבש ביבש הדין הוא שזה חוזר וניעור, ואסור לקיים אותו בפסח גם אם הוא נתערב מלפני פסח. 

כעבור שעתיים נוספות כבר הבנו למה נשפכו הדמעות...
מה אתם מזהים בתמונה המדהימה הזאת?
מרן הגראי"ל חייך כשאמר: "הם לא צריכים אותנו בצבא!"
בני התורה התגלו בימי המגפה במלוא יופיים...
הרב הרגיש שעוקבים אחריו. הוא הסתובב וראה את החתן עם אקדח ביד. הוא ידע שסופו קרב...
"שאלתי את מרן הגר״ח שליט״א האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את הטלפון לפחות בזמן הלימוד?"
בהתאסף ראשי עם
"אמרתי להם שאני עושה את זה מכל הלב כדי לשמח זוג צעיר, מתוך תקווה שבורא עולם ישמח אותי..."
לפתע נפתחה לעבר מכוניתם אש צולבת...
"הרב שלי אמר להתפלל בחוץ", אמר הבחור ברוגע
"זאת היתה השנה המאושרת ביותר בחיי"
מי היה 'המטריד האלמוני'? - לא תאמינו!
מדוע לא השכימו כלל ישראל לקראת קבלת התורה?
"כוחות ההצלה פקדו על כל האברכים להתפנות מיד מבית המדרש!"
מסוקרן, אני מביט לעבר הפעוט, ואז אני קולט: הוא חוזר שוב ושוב את כל הא'-ב' בעל פה ובמהירות!
משליכים תפוחים מגג בית הכנסת, ואוכלים לחם עם ארבעה ראשים
מצמרר: מה סיפר יהודי שחזר מעולם האמת לפני שלשה שבועות?
"אמור מה שתרצה, אני איני יודע, אבל תשעה חדשים לאחר מכן נולדה לי בת"...
"אבא, אבא, אתה לא יכול לעשות לי את זה!"
"כולם מחפשים איך להוציא כסף ואף אחד לא חושב שצריך להחזיר"
היינו בטוחים שחלילה אירע משהו. לא הבנו מה פשר הביקור המבוהל הזה...
איך קונים שקיעות בלימוד?
הגמ"ח נותן לך בין 30,000 ל-50,000 ש"ח לרגל שמחתך – ב-מ-ת-נ-ה!!!
חתונה לא יכולה להתחיל עם פחות מחמש מאות מוזמנים?
למה העשירים הכי סובלים בתקופת הקורונה?
נשמתי נעתקה. לשמאלי צלע הר, לימיני מדרון תלול, ומולי מכונית דוהרת...
"אני אומר לך בלי להכיר אותך שעברת הרבה קשיים בחיים"...
כשמרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאל בחור ישיבה: "אפשר לקבל ממך ברכה?"
האחות הפטירה לעברו של משתתף נוסף בשיעור: "אתה יכול ללכת לביתך..."
כשששאלות למדניות הגיעו ממרפסות בקומה השניה....
הנבואה השמימית של מרן בעל 'שבט הלוי' זצ"ל
קליפ מסכם - סיום הש''ס 'דרשו' בבלארוס
ישבתי עם הוריי בנחת. הם היו כל כך מאושרים!
"כל כך הרבה משפטים מתנהלים בבית המשפט?"
"אתה תגיד לי כל יום אם אין שוטר, אני אכנס באין כניסה, ואשלם לך על השירות הזה"
קליפ חדש של מוטי שטיינמץ - בזכות התורה
כמה תקבלו במבחן המרשמלו?
מה חיפש מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל בתמונת לוויין שהתנוססה במפעל טילים
בידוד מן התורה מנין?
5 דברים שאולי לא ידעת על הוראות הלכתיות שהתקבלו בחלום
כשה'חתם סופר' פרץ בבכי מול 390 תלמידיו
עשרות אנשים עמדו לפני הדלת הסגורה, אבל השומר בשלו
צפו: וידאו נדיר ממרן הגרא"מ שך זצוק"ל
מסתבר שהמקום היחיד בעולם בו נער יכול לפתור כל בעיה חברתית או רוחנית, הוא בית המדרש. אני מתרגש כשאני כותב את זה...
כשרבי שלמה זלמן תלה מודעות אבל על יהודי, כי הרמקול לא יגיע לרחביה
הלה החל לצעוק צעקות רמות, צרחות של ממש והבחור הצעיר מסמיק ומחוויר חליפות ולא יודע את נפשו...

כתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

תגובה אחת

  1. יוסי הגב

    שיעורו של רב ראיה זילברשטיין שליט"א יום חמישי ב חשון תשפ
    שלום רב
    מדוע הרב כותב שאם התערב בחמץ דבר שאינו מאכל אדם כלל שיטת השו"ע שאסור לקיים אותו בפסח הרי כתוב במפורש בשו"ע שמותר לקיימו ורק באכילה אסור וכמו שגם הרב כתב אח"כ בסיכום?

פוסטים נוספים